2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) I.Yağmurlu havada yürümek çok güzeldir
  II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
  III. Okulumuzun binası üç katlıdır.
  IV. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir.
  Yukarıdakilerden hangileri olgudur?

  a) I-II
  b) II-III
  c) I-IV
  d) I-III
 • 2) Meridyen: Dünya üzerinde, Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında biten yarım dairelere denir.
  Meridyenlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

  a)İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.
  b) Ekvatoru dik keserler.
  c) Doğu yarımkürede 180 meridyen bulunur
  d) Başlangıç noktası ekvatordur.
 • 3) Ölçeğin paydasındaki rakamla ölçek büyüklüğü ters orantılıdır. Paydadaki rakam büyüdükçe ölçek küçülür, paydadaki rakam küçüldükçe ölçek büyür. Ölçeğin büyüklüğü değiştikçe haritaların özellikleri de değişir.
  Yukarıdaki verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

  a) Ayrıntı fazladır
  b) Büyük alanları gösterir
  c) Hata oranı azdır.
  d) Kâğıtta fazla yer kaplar
 • 4) * Yazlar serin, kışları ılık, her mevsim yağışlıdır.
  * Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
  * Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.
  Yukarıda tanımları verilen iklimler, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Karadeniz – Akdeniz - Karasal
  B) Akdeniz - Karadeniz - Karasal
  C) Karadeniz - Karasal- Akdeniz
  D) Akdeniz - Karasal - Karadeniz
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi, yurdumuzda iklimi etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A) Ekvatora uzaklık
  B) Bölgelerin genişliği
  C) Denizelliğin etkisi
  D) Dağların uzanışı
 • 6) Hititlerde suçlu bir kişi için şiddetli cezalar verilmiyor, onun yerine zarar gören bir malın parası suçluya ödetiliyordu. Bu uygulamadan yola çıkarak Hititlerle ilgili hangi yargıya varılabilir?
  A) İnsan haklarına değer verirlerdi
  B) Halka ceza vermekten çekinirlerdi
  C) Dini inançları cezayı istemezdi
  D) Ticareti ön planda tutarlardı
 • 7) Ülkemizde dağların güney yamaçları daha sıcaktır.Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Dağlarımızın güney yamaçlarının denize kıyısı vardır.
  B)Güney yamaçlara güneş ışınları daha dik açıyla gelir.
  C)Dağların güney yamaçları güneşe daha yakındır.
  D)Güneye bakan yerlerin yükseltisi azdır.
 • 8) İnsanlar tarımcılık için uygun yerlere yerleşmişlerdir.Bu uygun yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Düz ovalar
  B)Verimli araziler
  C)Su kaynakları
  D)Maden kaynakları
 • 9) Aşağıdaki destanlardan hangileri Saka Türklerine aittir?
  A)Alp Er Tunga Destanı-Şu Destanı
  B)Oğuz Kağan Destanı-Atilla Destanı
  C)Ergenekon Destanı-Bozkurt Destanı
  D)Göç Destanı-Türeyiş Destanı
 • 10) Ülkemiz ekonomisini etkileyen başlıca etmenler nelerdir? Yazınız.

 • 11) Olimpiyat oyunlarının ülkemizde yapılması durumunda ülkemize en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Farklı kültürler ile tanışmak
  B) Sporun gelişmesini sağlamak
  C) Madalya kazanmak
  D) Ülkemizin tanıtımını yapmak
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi askeri amaçla kurulmuş bir savunma örgütüdür?
  A-NATO
  B-BM
  C-FAO
  D-WHO
 • 13) Ülkemizin Olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak istemesinin en önemli nedeni nedir?
  A-Madalya Kazanmak
  B-Ülkemizin tanıtımını yapmak
  C-Sporun gelişmesini sağlamak
  D-Farklı kültürlerle tanışmak
 • 14) Anadolu’da kurulan uygarlıklar ölen krallarını Tümülüslere gömüyor ,yanlarına eşyalarını da koyuyordu. Bu neyin kanıtıdır?
  A) Eşyaya çok önem verdiklerinin.
  B) Eşyaları saklamak istediklerinin.
  C) Öldükten sonraki yaşama inanmalarının.
  D) Krallarını çok sevdiklerinin
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ekonomik faaliyet alanlarından birisi değildir?
  A) Tarım
  B) Turizm
  C) Eğitim
  D) Balıkçılık
 • 16) Şehir devletleri halinde yaşayan tarih öncesi uygarlık hangisidir? Yazınız. • 17) Günümüz insanlarının yerleşim yerlerini seçerken dikkat ettiği özellikler nelerdir? Yazınız. • 18) Ülkemizde enerjinin kullanıldığı alanları kullanım miktarlarına göre büyükten küçüğe göre sıralayınız.


 • 19) Kullandığımız başlıca enerji kaynaklarımız nelerdir? Yazınız.


 • 20) Coğrafi bölgelerimize göre sanayi kuruluşlarımızın yoğunlaştığı illeri yazınız.


Yorum Yap
Gönder