2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi iklim üzerinde etkili değildir?
  a) Yükseklik
  b)Coğrafi konum
  c) Denizden uzaklık
  d) Nüfus
 • 2) I.En fazla yağış kış mevsiminde düşer
  II. Doğal bitki örtüsü makidir.
  III. Don olayına ve kar yağışına nadir rastlanır.
  Yukarıda hakkında kısa bilgi verilen iklim türü aşağı-dakilerden hangisidir?

  a) Akdeniz iklimi
  b) Karasal iklim
  c) Karadeniz iklimi
  d) Çöl iklimi
 • 3) İlkçağdaki uygarlıklar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyon yalılar denizcilikle, yeraltı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır.
  Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir?

  a) Yönetim şekillerinin
  b) Kültürel farklılıklarının
  c) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin
  d) Sık sık istilalara uğramalarının
 • 4) Orta Asya’da yaşayan Türkler zamanla:
  İklimin kuraklaşması
  Otlakların kuruyup hayvanların aç kalması
  Salgın hastalıktan dolayı hayvanların ölmesi
  Gibi nedenlerden dolayı yurtlarını terk ederek dünyanın farklı yer-lerine göç etmişlerdir.
  Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  a) Türkler coğrafi şartlara bağlı bir hayat yaşamaktadır
  b) Türkler hayvancılıkla uğraşmaktadır
  c) Türkler göçebe bir hayat yaşamaktadır
  d) Türk boyları arasında mücadeleler yaşanmaktadır
 • 5) Türklerin ilk yazılı eseri olan Orhun Yazıtlarının aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazıldığı söylenemez?
  a) Kültigin
  b) Mete Han
  c) Bilge Kağan
  d) Tonyukuk
 • 6) Uygur Devleti ‘nin diğer Türk devletlerinden ayrılan özellikleri nelerdir?

 • 7) Sümerler, ilk kez çivi yazısını bularak tarih çağlarını başlatmışlardır. Bunun ardından Urgakine ilk kez yazılı yasaları uygulamaya koymuş ve bu dönemde Sümerlerin ünlü edebi yapıtları Tufan, Gılgamış ve Yaradılış destanları oluşturulmuştur.
  Bu bilgilere bakılarak Sümerlerin aşağıdaki hangi alanda gelişme gösterdiği söylenemez?

  A) Ticaret
  B) Edebiyat
  C) Yazı
  D) Hukuk
 • 8) İlkçağda Anadolu’da yaşayan toplumlar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir. Örneğin, verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyonyalılar denizcilikle, yeraltı kaynakları zengin bir yerde kurulan Urartular da madencilikle uğraşmışlardır.
  Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha büyük etkisinin olduğu söylenebilir?

  A) Yönetim şekillerinin
  B) Kültürel farklılıklarının
  C) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin
  D) Sık sık savaş yapmalarının
 • 9) Anadolu uygarlıklarından bilime,sanata önem veren uygarlık ile taş ustacılığı konusunda yetenekli olan uygarlık hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A)Lidyalılar-İyonlar
  B)Lidyalılar-Frigyalılar
  C)İyonlar-Urartular
  D)Hititliler-Mısırlılar
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Türk Ordusunun özelliklerinden biri değildir?
  A)Verilen her türlü emre tam itaat etme
  B)Süratli ve isabetli karar verme
  C)Hedefi vurmada tam isabet
  D)Askerlerin hepsi yaya olarak savaşa giderler
 • 11) Ormanların yararlarından 2 tanesini yazınız.

 • 12) Maden ne demektir? Tanımlayınız.

 • 13) Demir-çelik fabrikasının İskenderun da kurulmuş olmasının sebepleri neler olabilir?


 • 14) Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi çevre kirliliğine neden olur?
  A) Güneş enerjisi
  B) Petrol
  C) Rüzgar enerjisi
  D) Hidroelektrik enerji
 • 15) Kıtaları birbirinden ayıran çok büyük su kütlelerine ne denir?
  A) Kutup
  B) Okyanus
  C) Göl
  D) Deniz
 • 16) ilgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan pek çok kişiyi etkileyen her türlü ise “olay” denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olay cümlesidir?
  A. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
  B. Türkiye'nin en güzel Köyü Akçabel dir.
  C. Öğretmenimiz kötü geçen yazılıyı iptal etti.
  D. Nemrut Dağı Adıyaman’da da vardır.
 • 17) Okyanusları yazınız.
 • 18) İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları faaliyetler nelerdir? • 19) Orman bakımından en zengin ve fakir bölgelerimiz hangileridir? Yazınız.


 • 20) Ülkemizde çıkarılan başlıca madenler nelerdir? Yazınız.


Yorum Yap
Gönder