2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Fen Bilimleri TESTİ

 • 1) . I. Islak çamaşırların kuruması
  II. Göllerin buz tutması
  III. Çikolata parçasının erimesi
  IV. Banyo aynasının buğulanması

  Yukardaki olaylardan hangileri gerçekleşirken etrafa ısı verir?

  A) I ve II
  B) II ve IV
  C) I ve III
  D) I ve IV
 • 2) Şekildeki maddeler katı ve aynı renktedir. Bu maddelerin aynı olup olmadıklarını anlamak için aşağıdaki hangi özelliğini bilmemiz gereklidir?

  A) ağırlığı                                    
  B) kütlesi
  C) hacmi                                     
  D) yoğunluğu
 • 3) Şekildeki görülen Y ve Z metal çubuklarının boyları farklıdır. Çubukların boylarının eşitlenmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?


  A) Her ikisi de ısıtılmalıdır.
  B) Her ikisi de soğutulmalıdır.
  C) Y soğutulmalı, Z ısıtılmalıdır.
  D) Y ısıtılmalı, Z soğutulmalıdır
 • 4) Sigaranın içinde bulunan ve bağımlılığa neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Karbon monoksit                                   
  B)nikotin
  C)Katran                                      
  D)Benzen
 • 5) Vücudumuz için gerekli enerjinin kaynağı nedir?
  A) Güneş
  B) Yakacaklar
  C) Besinler
  D) Su
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi köpek dişlerinin özelliklerinden değildir?
  A) Yiyecekleri parçalamaya yarar.
  B) İkisi alt, ikisi de üst çenededir.
  C) Besinleri ezmemizi ve öğütmemizi sağlar.
  D) Sivri uçludurlar.
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi diş sağlığımızı olumsuz etkiler?
  A) Bol miktarda süt ve peynir yemek
   B) Bol miktarda şekerli yiyecekler tüketmek
  C)  Her yemekten sonra dişleri fırçalamak
  D)  Düzenli diş doktoruna git
 • 8) “Birbiri ile temas halindeki iki yüzeyin teması sonucu ……………………… kuvveti ortaya çıkar”
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?

  A)Su
  B)Hava
  C)Sürtünme
  D) Yüzey
 • 9) Suyun ısı alarak sıvı halden gaz haline geçmesi olayına ne ad verilir? (
  A) Buharlaşma
  B) Erime
  C) Donma
  D)Süblimleşme
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşam için yapılması gerekenlerden değildir?
  A) Sigaradan uzak durmak
  B) Alkolden uzak durmak
  C) Dengeli beslenmek
  D) Sadece sebze ve meyve tüketmek
 • 11) Ali hasta olunca hastaneye gitmiştir. Doktor “boşaltım sistemi ile ilgili şikayetlerinin geçmesi için; “Bol miktarda su içmelisin Tuvalete gitmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka ellerini yıkamalısın.” demiştir.
  Buna göre, Ali’nin hastalığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Bademcik iltihabı
  B) Besin alerjisi
  C) Soğuk Algınlığı
  D) İdrar yolları iltihabı
 • 12) Aşağıda verilen besin maddesi ve içeriği eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Fındık-yağ
  B) Portakal-karbonhidrat
  C) Ekmek-karbonhidrat
  D) Et-protein
 • 13) I-Kışın kar lastiği takmak.
  II-Kapı menteşelerini yağlamak.
  III-Masanın altına tekerlek takmak.
  Verilenlerden hangisi ya da hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılmıştır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi maddeler için ayırt edici bir özellik değildir?
  A) Erime noktası
  B) Donma noktası
  C) Kaynama noktası
  D) Kütle
 • 15) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kaynama noktası, saf maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.
  B) Saf sıvıların kaynama süresince sıcaklıkları değişmez.
  C) Kaynama belli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
  D) Bir sıvının buharlaşması için kaynaması gerekir.
 • 16) Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi için maddenin ısı vermesi gerekir?
  A) Süblimleşme
  B) Kaynama
  C) Donma
  D) Erime
 • 17) Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  I. Kaygan yüzeylerde sürtünme gerçekleşmez
  II. Sürtünme kuvveti cismin hareketini etkiler
  III. Sürtünme kuvveti yüzeyin pürüzlülük durumuna bağlıdır

  A)Yalnız II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
 • 18) Aşağıdaki olayların hangisinde madde ısı alır?
  A)Donma
  B) Erime
  C) Yoğuşma
  D)Kırağılaşma
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızdaki olumsuz etkilerindendir?
  A) Yolda yürümek
  B) Yağmur damlalarının yere yavaş düşmesi
  C) Deftere yazı yazmak
  D) Araba lastiklerinin zaman içinde aşınması
 • 20) Öğretmen Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilerden sağlığa zararlı maddelerle ilgili bir afiş hazırlayıp altına da bununla ilgili bir slogan yazmalarını istemiştir.
  Buna göre; afişin altına aşağıdakilerden hangisinin yazılması daha uygun olur?

  A) Sigara trafik kazalarına sebep olur.
  B)Sigara sıkıntıları yok eder.
  C) Sigara tüketen kendini tüketir.
  D) Sigara ormanları yok eder.
Yorum Yap
Gönder