2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIF Hayat Bilgisi TESTİ

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Gizem’in fiziksel özelliklerinden biridir?
  A) Müzik dinlemeyi sevmesi
  B) 3.sınıf öğrencisi olması
  C) Kıvırcık, siyah saçlı olması
 • 2) “Pusulayı” aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanırız?
  A) Zamanı öğrenmede
  B) Hava durumunu öğrenmede
  C) Yön bulmada
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin yapacağı bir şey değildir?
  A. Aldığının ürünün garanti belgesini ister.
  B. Beğenmediği ürünü iade edebilir.
  C. Her şeyin en ucuzunu almaya çalışır.
 • 4) Dedelerimiz aşağıdaki oyunlardan hangisini oynamış olabilir?
  A) saklambaç
  B) lego
  C) bilgisayar oyunu
 • 5) Suat:Merdivenlerden koşmadan teneffüse çıkar.
  Necla:Ders aralarında sınıfımızı havalandırmamızı hatırlatır.
  Melek: Yazı tahtasına teneffüslerde hep resim çizer.
  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin yaptığı davranışlar doğrudur?

  A) Suat – Necla
  B) Suat – Melek
  C) Melek – Necla
 • 6) Arkadaş seçimine dikkat eden bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenir?
  A. Dürüst ve saygılı arkadaşlar seçmesi
  B. Başkalarının görüşlerine karşı saygısız arkadaşlar seçmesi
  C. Hoşgörü ve adalet niteliklerine sahip arkadaşlar seçmesi
 • 7) Hüseyin, gece uyandığında annesinin hasta olduğunu gördü. Bu durumda aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arayarak yardım istemelidir?
  A) 110
  B) 112
  C) 155
 • 8) 1. Karınca yuvalarının toprak yığılı kısmı kuzeyi gösterir.
  2. Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir.
  3. Kutup Yıldızı’nın diğer adı Demirkazık’tır.
  4. Ağaçların yosun tutan tarafı batıyı gösterir.
  5. Pusulanın renkli ucu güneyi gösterir.
  Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
 • 9) Nazlı bir oyun kurar.Oyuna arkadaşlarını çağıracaktır.Bunu nasıl yaparsa doğru bir davranışta bulunmuş olur?
  a) Oyuna tüm arkadaşlarını çağırırsa.
  b) Oyuna yalnızca dersleri iyi olan arkadaşlarını çağırırsa.
  c) Oyuna sadece kız arkadaşlarını çağırırsa.
 • 10) Bir arkadaşımıza öfkelendiğimizde hangisini yapmak öfkemizi yenmemizde yardımcı olur?
  a) Bağırıp çağırmak.
  b) İçimizden 10’a kadar saymak.
  c) Başkalarına şikayet etmek.
 • 11) Hangi tarihte TBMM açılmıştır?
  a) 29 Ekim 1923
  b) 23 Nisan 1920
  c) 19 Mayıs 1919
 • 12) Hangisi ev adresimizi söylerken verdiğimiz bilgilerden değildir?
  a) Sokak adı
  b) Apartman Numarası
  c) Kimlik Numarası
 • 13) Güneşin doğduğu yöne yüzümüzü dö-nersek sol kolumuz hangi yönü gösterir ?
  a) Güney
  b) Doğu
  c) Kuzey
 • 14) Duygu arkadaşıyla telefon görüşmesi yapıyor hangi iletişim türünü kullanmış oluyor?
  a) Sözlü
  b) Yazılı
  c) İşitsel
 • 15) Aşağıdakilerden hangisini bilmek kaybolduğumuzda en çok işimize yarar?
  a) Evimizin adresi
  b) Başkentimizin adı
  c) İlimizin adı
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi , karınca yuvasının ağzının yönünü gösterir ?
  A ) güney
  B ) kuzey
  C ) batı
 • 17) Güneş’in battığı yöne sol kolumuzu çevirirsek arkamız hangi yönü gösterir ?

  A ) batıyı
  B ) kuzeyi
  C ) güneyi
 • 18) Ormanda yönünü kaybeden bir kişi aşağıdakilerden hangisinden yararlanarak
  yönünü bulamaz ?

  A ) Ağaçların ve taşların yosun tutan tarafına bakarak
  B ) Karınca yuvalarının ağzına bakarak
  C ) Gece çıkan kutup yıldızına bakarak
  D ) Bulutlara bakarak
 • 19) Aşağıdaki mesleklerden hangisi günümüzde pek az yapılan bir meslektir ?
  A ) polis
  B ) öğretmen
  C ) nalbantlık
 • 20) Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
  Temel ihtiyaçlarımıza …………………………. ve ..………………….……… örnek verebiliriz.

  Gündüz ………………………….. , gece ………………… …………………… , ormanda …………………. ve her zaman ise yönümüzü bulmada ………………. yararlanırız.

  İtfaiye için ……………… , polis için ……………… , jandarma için …………… ve ambulans için …………….. numaralı telefonları ararız.

  Pusulanın renkli ucu her zaman ………..…………… yönünü gösterir ve ……………………………………..her zaman gökyüzünde kuzeyde bulunur.

  Haritanın her zaman yukarı tarafı …………………………, aşağı tarafı …………… sağ tarafı ……………………………ve sol tarafı ………………..gösterir.
Yorum Yap
Gönder