2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Dört büyük kitaptan biri olan Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiştir?
  A)Hz Muhammed
  B) Hz Musa
  C) Hz İsa
  D) Hz Davut
 • 2) Ahmet: Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar
  Aslı: Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir
  Mehmet: İrademizi akıl sayesinde gerçekleştiririz.
  Derya: Özgürce seçimlerinden insan sorumlu olmaz
  Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?

  A) Sadece Ahmet
  B) Mehmet ve Ahmet
  C) Ahmet ve Derya
  D) Sadece Aslı
 • 3) Peygamber Efendimiz’in (sav) “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak oldu. Onlar, zayıf birisi suç işlese derhal cezalandırıyor, güçlülere dokunmuyorlardı. Vallahi kızım Fatıma da hırsızlık yapsaydı, onu da cezalandırırdım” hadisi hangi konuya en iyi örnektir?
  A)Din ve vicdan özgürlüğü
  B)Suçun kişiselliği
  C)Kanun önünde eşitlik
  D)Cezaların caydırıcılığı
 • 4) Hz. Muhammed’ e ilk inen ayetler aşağıdaki surelerden hangisindedir?
  A) Fatiha
  B) Bakara
  C) Alak
  D) Kalem
 • 5) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanın yanına (D), Yanlış olanın yanına (Y) yazın.
  1- (……) Kibir, Kendini beğenmek, başkalarını küçük görmektir.
  2- (……) Filmlerde bile olduğuna göre hurafeler gerçektir ve inanmak gerekir.
  3- (…...) Gıybet, başkasının arkasından hoşuna gitmeyecek şeyler söylemektir.
  4- (……) Kumar oynamak aile hayatını etkileyen kötü bir alışkanlıktır.
  5- (…..) Vicdan rahat olduktan sonra günah işlemek haram olmaz
 • 6) İlk aileyi kim oluşturmuştur?
  a)Hz.Adem-Havva
  b)Hz. Muhammed-Hatice
  c)Hz. Ali-Fatıma
  D)Hz. Abdullah-Amine
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi eşlerin birbirine karşı görevleri arasında yer almaz?
  a)Namus ve iffetlerini korumak
  b)Kanaat etmek
  c)Sevgi ve saygıda cömert olmak
  d)Aile içindeki sırları komşulara anlatmak
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi hacca gitmemizin asıl nedenidir?
  a) Kutsal mekanları ziyaret etmek için
  b) İyi İnsan olduğumuz için olduğumuz için
  c) Allah  emrettiği için
  d) Halk arasında itibarımızın arması için
 • 9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Hac ibadeti günahların bağışlanmasına vesile olur.
  b) Hacca her yıl gitmek farzdır.
  c) Hacca Dinen zengin olanlar gider.
  d) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılabilir.
 • 10) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
  (Ramazan,adaletli,şavt, doğruluk,Kurban, tavaf,adaletli,güzel ahlak,Mina, Arafat)

  *Hac,……………………bayramının arefe günü başlar
  *Kabe’nin etrafında 7 defa dönmeye …………………..denir.
  *Hiçbir baba çocuğuna …………………………tan daha değerli bir şey bırakmaz.
  *……………………’ta vakfe, haccın farzlarındandır.
  *Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında…………………..davranın.
 • 11) “Allah’ın en sevmediği helal boşanmadır.” Hadis-Şerif’i neyi vurgulamaktadır?
  A) Boşanmak yasaktır
  B) Boşanmak helal değildir.
  C) Boşanmak hoş karşılanmamıştır.
  D) Boşanmak yoktur.
 • 12) Boşanmakla ilgili verilen cümlerlerden hangisi doğrudur?
  a) Boşanmak haramdır
  b) Boşanmak Helaldir
  c) Din boşanmaya karışmaz
  d) Boşanmak helaldir ama en son çaredir
 • 13) Dinimiz aile içi iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmez?
  a) Anne babaya iyi davranmayı
  b) Anne baba bizim yanımızda ihtiyarlarsa onlara bakmamızı
  c) Onlara öf bile demememizi
  d) Onları huzur evlerine koymamızı
 • 14) Hangisi aileyle ilgili dinimizin emirlerinden değildir?
  a) Cennet annelerin ayakları altındadır
  b) Allah’ın rızası anne babanın rızasındadır
  c) Anne babayı azarlamayın
  d) Çocuklarınızı yaramazlık yapınca dövün
 • 15) I. “İnsanların en iyisi, eşlerine karşı iyi davrananlardır.” Hz. Muhammed(sav)
  II. “Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur…” (Nisa suresi, 35.)
  Yukarıdaki mealleri verilen ayet ve hadislerin ortak amacı hangisidir?

  A) Kadını korumak.
  B) Aileyi korumak.
  C) Çocukları korumak.
  D) Ortak edinilmiş malları korumak.
 • 16) “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse,……………kollayıp gözetsin.” Hadis-i şerifini aşağıdaki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
  a)Annesini-babasını
  b)Çocuklarını
  c)Akrabalarını
  d)Yaşlıları
 • 17) Aşağıda Hacla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a)Hac farz olması için hür olmak gerekir.
  b)Hac ibadeti Ramazan bayramı günlerinde yapılır.
  c)Hac farz olması için akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak gerekir.
  d)Hicri 9. yılda farz kılınmıştır.
 • 18) Aşağıda dört büyük kitap ve indirilen peygamberyazılmıştır. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A. Kur’an-ı Kerim - Hz.Muhammed (ASM)
  B. İncil - Hz.İsa (AS)
  C. Tevrat - Hz.Musa (AS)
  D. Zebur - Hz.İbrahim (AS)
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?
  A. Hz.Cercis (AS)
  B. Hz.Elyesâ (AS)
  C. Hz.Zülkifl (AS)
  D. Hz.Şuayp (AS)
 • 20) B. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız
  { Zebur - İncil - İsrafil - Mikail - 30 Sahife - 50 Sahife - Fetanet - Hz.Adem (AS) - Basar - Kıdem }

  1. Allah’ın (C.C.) yarattığı ilk insan …………….. ‘dir.
  2. Hz. İdris’e (AS)……………..sahife suhuf gönderilmiştir.
  3. Hz. Dâvud’a (AS) gönderilen ilahi kitabın adı …………… ‘dur.
  4. Allah’ın (C.C.) izni ile vakti gelince sûra üfleyecek meleğin adı ………..…….’dir.
  5. ……………. Allah’ın (C.C.) subûti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah (C.C.) her şeyi görmesidir.”
  6. ……………. Allah’ın (C.C.) zâti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah"ın (C.C.) varlığının başlangıcı olmamasıdır.”
  7. …………....…. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olup, anlamı “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmalarıdır.”
  8. Hz. Şit’e (AS)…………..…..sahife suhuf gönderilmiştir.
  9. Hz. İsa’ya (AS) gönderilen ilahi kitabın adı ……….…… ‘dur.
  10. Tabiat olaylarının idaresi ile görevli olan meleğin adı ………..…….’dir.
Yorum Yap
Gönder