2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) “Deki: O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır.Onun hiçbir dengi yoktur.”
  Yukarıdaki İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

  A) Her şeyi Allah’ın yarattığından
  B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
  C) Allah’ın her yerde olduğundan
  D) Allah’ın eşi ve benzeri olmadığından
 • 2) Namazda rukuda iken aşağıdakilerden hangisi söylenir?
  A) Allah’u Ekber
  B) Subhane Rabbiyel Ala
  C) Semiyallahu Limen Hamideh
  D)Subhane Rabbiyel Azim
 • 3) Kur’an’da Bakara suresi 186. ayette şöyle denilmektedir:“Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayette dile getirilmemiştir?
  A) Doğru yolu Allah’ın davetine uymakla bulabiliriz.
  B) Allah, her duayı duyar ve değerlendirir.
  C) Allah, aracıya gerek duymayacak şekilde insanlara yakındır.
  D) Camide dua etmek daha sevaptır
 • 4) ‘Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allah’ın peygamberidir.’ Cümlesinin karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Besmelenin anlamıdır.
  B) Kelime-i Şahadetin anlamıdır.
  C) Kelime-i tevhidin anlamıdır.
  D)Fatiha süresinin anlamıdır.
 • 5) ………….. insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan yoldur, ilahi kurallar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?
  A) Bilim   
  B) Akıl    
  C) Din    
  D) İman
 • 6) “ Ey inananlar, size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.”
  Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?

  A) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
  B) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
  C) Doğru bilgiye önem vermek
  D) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak
 • 7) Aşağıdaki duygulardan hangisi aile bağlarını kuvvetlendirir?
  a)Kibir
  b)Öfke
  c)Saygı
  d)İnat
 • 8) Helal olan bazı şeylerin hac ya da umre yapmaya niyet eden kişiye haram kılınmasına ne denir?
  a)Vakfe
  b)İhram
  c)Sa’y
  d)Zemzem
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevidir?
  a)Onlara saygılı davranmak
  b)Kızacakları bir fiilde bulunduğu zaman onlara üzülmesinler diye yalan söylemek
  c)Onları üzecek davranışlarda bulunmak
  d) Anne-Baba kendisinden bir şey istediğinde hemen öfkelenip yüksek sesle cevap vermek
 • 10) Aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Aileye modern çağda önem verilmiştir.
  b) Aile toplumun ve neslin devamını sağlar
  c) Toplumun değerlerini yeni nesle aktarır
  d) Aile güçlü olursa toplumda güçlü olur
 • 11) Yakın akrabalarla ilişki dinimizce çok önemlidir. Buna göre; Aşağıdakilerden hangisi bu alana girmez?
  a) Babanın Kardeşi
  b) Halanın Yeğeni
  c) Senin Deden
  d) Babanın Arkadaşı
 • 12) Hz Peygamber (sav)’e göre bir kadınla 4 özelliğinden dolayı evlenilir. Aşağıdakilerden hangisi asıl tercih edilmesi istenilen özellikdir?
  A) Malı
  B) Soyu
  C) Güzelliği
  D) Dini
 • 13) ‘’Sizin en hayırlınız ….’’
  Yukarıdaki hadis aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

  A) Allah’a en çok ibadet edeninizdir.
  B) Ailenize en hayırlı olanınızdır.
  C) En çok sadaka vereninizdir.
  D) En sağlıklı olanınızdır.
 • 14) I- faydalı ilim
  II-mal-mülk
  III-hayırlı evlat
  IV- şan
  V-para
  İnsan öldükten sonra ona sevap kazandırmaya devam edenler yukarıdakilerden hangileridir?

  A) I-III
  B) I-II
  C) II-III
  D) II-III
  E) III-IV
 • 15) Hz Peygamber sav’e göre babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras nedir?
  A) Ev
  B) Hayatını devam ettirecek kadar para
  C) Düzenli bir iş imkanı
  D) Ahlak
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuğuna karşı görevi değildir?
  a)Çocuklara çalışkan olana daha çok hediye almak
  b)Her türlü ihtiyacını karşılamak
  c)Eğitiminin devamını sağlamak
  d)Güzel bir terbiye ile yetiştirmek
 • 17) Aşağıdakilerden kurbanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a)Kesecek olan kişide zenginlik şartı aranır.
  b)Bu ibadet Hz. İbrahim ile başlamıştır.
  c)Kurbanı kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi kesebilir.
  d)Kurban kesimi, Kurban Bayramının sonuna kadar devam edebilir.
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın beş temel şartından biridir?
  a)Fitre
  b)Kurban
  c)Hac
  d)Sadaka
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
  A. Allah’ın meleklerine inanmak
  B. Ahiret gününe inanmak,
  C. Kadere (Hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ) inanmak.
  D. Kelime-i Şahadet getirmek
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (C.C.) subûti sıfatlarından biri değildir?
  A. Bekâ
  B. Hayat
  C. İlim
  D. Kudret
Yorum Yap
Gönder