2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) “Deki: O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır.Onun hiçbir dengi yoktur.”
  Yukarıdaki İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir?

  A) Her şeyi Allah’ın yarattığından
  B) Allah’ın her şeye gücü yetmesinden,
  C) Allah’ın her yerde olduğundan
  D) Allah’ın eşi ve benzeri olmadığından
 • 2) La ilahe illallah” cümlesinin Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah birdir. 
  B) Kalıcı olan yalnız Allah’tır. 
  C) Her şeyi yaratan Allah’tır.  
  D) Allah’tan başka Tanrı yoktur
 • 3) ‘Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allah’ın peygamberidir.’ Cümlesinin karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Besmelenin anlamıdır.
  B) Kelime-i Şahadetin anlamıdır.
  C) Kelime-i tevhidin anlamıdır.
  D)Fatiha süresinin anlamıdır.
 • 4) Bir kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koymasına ne denir?
  a)Özgüven
  b)Sadakat
  c)Fedakarlık
  d)Empati
 • 5) Aşağıdaki duygulardan hangisi aile bağlarını kuvvetlendirir?
  a)Kibir
  b)Öfke
  c)Saygı
  d)İnat
 • 6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Hac ibadeti günahların bağışlanmasına vesile olur.
  b) Hacca her yıl gitmek farzdır.
  c) Hacca Dinen zengin olanlar gider.
  d) Hac ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılabilir.
 • 7) “Allah’ın en sevmediği helal boşanmadır.” Hadis-Şerif’i neyi vurgulamaktadır?
  A) Boşanmak yasaktır
  B) Boşanmak helal değildir.
  C) Boşanmak hoş karşılanmamıştır.
  D) Boşanmak yoktur.
 • 8) Dinimiz aile içi iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmez?
  a) Anne babaya iyi davranmayı
  b) Anne baba bizim yanımızda ihtiyarlarsa onlara bakmamızı
  c) Onlara öf bile demememizi
  d) Onları huzur evlerine koymamızı
 • 9) Aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Aileye modern çağda önem verilmiştir.
  b) Aile toplumun ve neslin devamını sağlar
  c) Toplumun değerlerini yeni nesle aktarır
  d) Aile güçlü olursa toplumda güçlü olur
 • 10) Yakın akrabalarla ilişki dinimizce çok önemlidir. Buna göre; Aşağıdakilerden hangisi bu alana girmez?
  a) Babanın Kardeşi
  b) Halanın Yeğeni
  c) Senin Deden
  d) Babanın Arkadaşı
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi aile için geçerli değildir?
  A) Aile toplumun temelidir.
  B) Aile toplumun kalbidir.
  C) Aile toplumun çekirdeğidir.
  D) Aile son dönemlerde önem kazanmıştır.
 • 12) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.
  Kabe, Mekke’deki ______________ ortasında yer almaktadır.
  Hz.Adem ve eşi Havva’nın buluştuğu, tevbelerinin kabul edildiği, Hz. Peygamberin(sav) Veda Hutbesini okuduğu ve hacıların Arefe günü vakfe yaptıkları yer _____________
  Kişilerin duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktarmasına ____________ denir.
  Kurban ibadeti bayramın ______________ günleri yerine getirilir.
  Kurbanın etinin ____________ kadarı fakirlere verilmelidir.
  Hacer-ül Esved’ten başlayarak Kâbe’nin etrafında bir tur dönmeye ____________ denir.
  İlk kurban kesme ibadeti____________ ile başlar.
  Haccın farzlarından olan tavaf, _____________ tavafıdır.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuğuna karşı görevi değildir?
  a)Çocuklara çalışkan olana daha çok hediye almak
  b)Her türlü ihtiyacını karşılamak
  c)Eğitiminin devamını sağlamak
  d)Güzel bir terbiye ile yetiştirmek
 • 14) Aşağıdakilerden kurbanla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a)Kesecek olan kişide zenginlik şartı aranır.
  b)Bu ibadet Hz. İbrahim ile başlamıştır.
  c)Kurbanı kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi kesebilir.
  d)Kurban kesimi, Kurban Bayramının sonuna kadar devam edebilir.
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın beş temel şartından biridir?
  a)Fitre
  b)Kurban
  c)Hac
  d)Sadaka
Yorum Yap
Gönder