2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır... “ (Al-i İmran, 97) Türkçesi verilen ayet ile aşağıdakilerden hangisi en çok vurgulanmaktadır?
  A) İnsanların Allah’ın emri ile namaz kılmak zorunda olduğu
  B) Allah’ın insanlara hak ve hukuku açıkladığı
  C) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği
  D) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu
 • 2) Peygamber Efendimiz’in (sav) “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak oldu. Onlar, zayıf birisi suç işlese derhal cezalandırıyor, güçlülere dokunmuyorlardı. Vallahi kızım Fatıma da hırsızlık yapsaydı, onu da cezalandırırdım” hadisi hangi konuya en iyi örnektir?
  A)Din ve vicdan özgürlüğü
  B)Suçun kişiselliği
  C)Kanun önünde eşitlik
  D)Cezaların caydırıcılığı
 • 3) “ Ey inananlar, size yoldan çıkmış birisi haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.”
  Aşağıda verilen davranışlardan hangisi yukarıda verilen ayete ters düşer?

  A) Sahip olduğumuz bilginin doğruluğunu araştırmak
  B) Bize söylenenleri araştırdıktan sonra kabul etmek
  C) Doğru bilgiye önem vermek
  D) Bize gelen haberleri hemen kabul edip ona göre davranmak
 • 4) Tüm canlılara rızık veren Allah, bizleri de rızıklandırır. Fakat bu dünya sebepler dünyasıdır. Bize düşen rızkın temini için emek sarf etmektir. Kuşlar, karıncalar ve arılara baktığımızda onların da rızıklarını temin için gayret ettiğini görmekteyiz
  Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi dinimizin özüne aykırı bir davranıştır?

  A-) Tarlasını ekip bakımını yapan bir çiftçinin dua etmesi
  B-) SBS sınavı için çok çalıştıktan sonra ve dua eden öğrenci
  C-) Trafik kurallarına uyup dua ederek yola çıkan sürücü
  D-) Sürekli ibadet ederek rızık için Allah’a dua eden kişi
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi eşlerin birbirine karşı görevleri arasında yer almaz?
  a)Namus ve iffetlerini korumak
  b)Kanaat etmek
  c)Sevgi ve saygıda cömert olmak
  d)Aile içindeki sırları komşulara anlatmak
 • 6) “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse,……………….. kollayıp gözetsin.” Hadis-i şerifini aşağıdaki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
  a)Annesini-babasını
  b)Çocuklarını
  c)Akrabalarını
  d)Yaşlıları
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babalarına karşı görevidir?
  a)Onlara saygılı davranmak
  b)Kızacakları bir fiilde bulunduğu zaman onlara üzülmesinler diye yalan söylemek
  c)Onları üzecek davranışlarda bulunmak
  d) Anne-Baba kendisinden bir şey istediğinde hemen öfkelenip yüksek sesle cevap vermek
 • 8) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz
  (Ramazan,adaletli,şavt, doğruluk,Kurban, tavaf,adaletli,güzel ahlak,Mina, Arafat)

  *Hac,……………………bayramının arefe günü başlar
  *Kabe’nin etrafında 7 defa dönmeye …………………..denir.
  *Hiçbir baba çocuğuna …………………………tan daha değerli bir şey bırakmaz.
  *……………………’ta vakfe, haccın farzlarındandır.
  *Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında…………………..davranın.
 • 9) I. “İnsanların en iyisi, eşlerine karşı iyi davrananlardır.” Hz. Muhammed(sav)
  II. “Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur…” (Nisa suresi, 35.)
  Yukarıdaki mealleri verilen ayet ve hadislerin ortak amacı hangisidir?

  A) Kadını korumak.
  B) Aileyi korumak.
  C) Çocukları korumak.
  D) Ortak edinilmiş malları korumak.
 • 10) I- faydalı ilim
  II-mal-mülk
  III-hayırlı evlat
  IV- şan
  V-para
  İnsan öldükten sonra ona sevap kazandırmaya devam edenler yukarıdakilerden hangileridir?

  A) I-III
  B) I-II
  C) II-III
  D) II-III
  E) III-IV
 • 11) Peygamberimizin hayatında sadakat temsili olan eşi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hz Aişe(RA)
  b) Hz Hatice(RA)
  c) Hz Safiye(RA)
  d) Hz Mariye(RA)
 • 12) I. Tavaf etmek
  II. Şeytan taşlamak
  III. İhrama girmek
  IV. Arafat’ta vakfe
  V. Sa’y etmek
  Yukarıdakilerden hangileri haccın farzlarındandır?

  a) II,V
  b) II,IV,V
  c) I,II,III
  d) I,III,IV
 • 13) I- faydalı ilim
  II-mal-mülk
  III-hayırlı evlat
  IV- sadaka-i cariye
  V-para
  İnsan öldükten sonra ona sevap kazandırmaya devam edenler yukarıdakilerden hangileridir?

  a)I-III-IV
  b)I–II-IV-V
  c)II-III
  d)II–III-V
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi dinimizde yasaklanmamıştır?
  a)Leş ve kan
  b)Koyun, keçi ve sığır eti
  c)Domuz eti
  d)İçki
 • 15) B. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız
  { Zebur - İncil - İsrafil - Mikail - 30 Sahife - 50 Sahife - Fetanet - Hz.Adem (AS) - Basar - Kıdem }

  1. Allah’ın (C.C.) yarattığı ilk insan …………….. ‘dir.
  2. Hz. İdris’e (AS)……………..sahife suhuf gönderilmiştir.
  3. Hz. Dâvud’a (AS) gönderilen ilahi kitabın adı …………… ‘dur.
  4. Allah’ın (C.C.) izni ile vakti gelince sûra üfleyecek meleğin adı ………..…….’dir.
  5. ……………. Allah’ın (C.C.) subûti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah (C.C.) her şeyi görmesidir.”
  6. ……………. Allah’ın (C.C.) zâti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah"ın (C.C.) varlığının başlangıcı olmamasıdır.”
  7. …………....…. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olup, anlamı “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmalarıdır.”
  8. Hz. Şit’e (AS)…………..…..sahife suhuf gönderilmiştir.
  9. Hz. İsa’ya (AS) gönderilen ilahi kitabın adı ……….…… ‘dur.
  10. Tabiat olaylarının idaresi ile görevli olan meleğin adı ………..…….’dir.
Yorum Yap
Gönder