2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Dört büyük kitaptan biri olan Zebur aşağıdaki peygamberlerden hangisine gönderilmiştir?
  A)Hz Muhammed
  B) Hz Musa
  C) Hz İsa
  D) Hz Davut
 • 2) Ahmet: Akıl insanı diğer canlılardan farklı kılar
  Aslı: Akıl sınırsızdır. Her şeyi algılayabilir
  Mehmet: İrademizi akıl sayesinde gerçekleştiririz.
  Derya: Özgürce seçimlerinden insan sorumlu olmaz
  Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması doğrudur?

  A) Sadece Ahmet
  B) Mehmet ve Ahmet
  C) Ahmet ve Derya
  D) Sadece Aslı
 • 3) Kur’an’da Bakara suresi 186. ayette şöyle denilmektedir:“Kullarım beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayette dile getirilmemiştir?
  A) Doğru yolu Allah’ın davetine uymakla bulabiliriz.
  B) Allah, her duayı duyar ve değerlendirir.
  C) Allah, aracıya gerek duymayacak şekilde insanlara yakındır.
  D) Camide dua etmek daha sevaptır
 • 4) Şeytan hakkında aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan seçenek hangisidir?
  A) Şeytan, Kur’an’ın tarif ettiğine göre inatçı ve nankördür
  B) Şeytan, insanları şüpheye düşürür ve Allah’a ibadet etmekten alıkoyar
  C) Şeytan, hasetliği yüzünden Allah’a isyan etmiş ve Allah tarafından lanetlenmiştir.
  D) Şeytanın en çok sevdiği kimseler Allah’a inanan ve ahlaklı olanlardır
 • 5) İçinde Kâbe’nin bulunduğu Mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mescidi Nebevi
  B) Mescidi Aksa
  C) Mescid-i Haram
  D) Mescid-i Mekke
 • 6) ‘Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa karşılığını görür.’ (Zilzal,7-8)
  Buna göre yukarıda anlamı verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A-) Dünya ahiretin tarlasıdır
  B-) Dünya hayatında yapılanların karşılığını ahirette görürüz
  C-) Allah(c.c) adaletlidir, hiçbir kimseye haksızlık yapmaz
  D-) İyilikler ve kötülükler az olması halinde dikkate alınmaz.
 • 7) I-Kur’an-ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
  II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
  III-Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
  IV-Kur’an-ı ölüye okuyup onlara öğüt vermeliyiz
  Yukarıdakilerden hangisi Kuran’ı Kerim hakkıda söylenemez

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 8) Evlilikte İslam’daki kurallardan biri de eşler arası denkliktir. Denklik meselesinde en önemli kriter aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İmanî denklik
  b)Fizikî denklik
  c)Maddî denklik
  d)Eğitim açısından denklik
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
  a)Bir ailede duygular aile bireyleriyle paylaşılırsa iletişim kuvvetli olur.
  b)Aile bireyleri ne olursa olsun birbirine doğruyu söylemelidir.
  c)Eşlerden biri öfkelendiğinde diğerine şiddet uygulayabilir.
  d)Aile sağlam olursa toplum sağlam olur.
 • 10) ‘’Sizin en hayırlınız ….’’
  Yukarıdaki hadis aşağıdaki seçeneklerin hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?

  A) Allah’a en çok ibadet edeninizdir.
  B) Ailenize en hayırlı olanınızdır.
  C) En çok sadaka vereninizdir.
  D) En sağlıklı olanınızdır.
 • 11) İslam’ a göre yakın akraba ile iletişim halinde olmayı karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adab-ı muaşeret
  B) Sıla-i rahim
  C) İsar hasleti
  D) Mehir
 • 12) “Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse,……………kollayıp gözetsin.” Hadis-i şerifini aşağıdaki kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
  a)Annesini-babasını
  b)Çocuklarını
  c)Akrabalarını
  d)Yaşlıları
 • 13) Hacılar tavafa nereden başlarlar?
  a)Hatim Duvarından
  b)Makam-ı İbrahim’den
  c)Hacerü’l –Esved’den
  d)Safa tepesinden
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi hacca gidecek kişide bulunması gereken şartlardan biri değildir?
  a)Müslüman olmak
  c)Akıllı olmak
  b)Erkek olmak
  d)Ergenlik çağına girmiş olmak
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri değildir?
  A. Hz.Cercis (AS)
  B. Hz.Elyesâ (AS)
  C. Hz.Zülkifl (AS)
  D. Hz.Şuayp (AS)
Yorum Yap
Gönder