2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) 1. Son oturuş
  2. Secde etmek
  3. Abdest almak
  4. Kıbleye dönmek
  5. Başlama Tekbiri
  6. Niyet etmek
  Yukarıdaki şartlardan hangileri namazdan önce yapılması gereken şartlar ( namazın dışındaki şartları) arasında yer alır?

  A) 3 – 4 – 6
  B) 2 – 4 – 5
  C) 3 – 4 – 5
  D) 1 – 3 – 6
 • 2) Müslüman olan bir kimsenin hacca gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.
  A- Sağlıklı olmalıdır.
  B- Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır.
  C- Ramazan ayı olmalıdır.
  D- Yollar güvenli olmalıdır.
 • 3) Peygamber ( SAV ) “ Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal bile edemeyeceği güzellik...... ” diyerek nereyi tarif etmiştir.
  A- Dünya
  B- Ahıret
  C- Cennet
  D- Cehennem
 • 4) ”İyilik ve Allah’a saygı üzerine yardımlaşın. Kötülük ve günah işleme üzerine yardımlaşmayın!” ayetinde anlatılmak istenen nedir?
  a)İyiliğin hep birlikte yapılması gerekir.
  b)Kötülüğe karşı iyi davranılmalıdır.
  c)İnsanlar birbirlerine dua etmelidir.
  d)İyilik herkes için olmalıdır.
 • 5) ”Sizden kim bir kötülük görürse onu …………..düzeltsin.Buna gücü yetmezse………….düzeltsin. Buna da gücü yetmezse……….ondan nefret etsin.Bu sonuncusu imanın en zayıf olanıdır.”
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi şık gelmelidir?

  a)eliyle-diliyle-kalbiyle
  b)kalbiyle-diliyle-eliyle
  c)diliyle-eliyle-kalbiyle
  d)eliyle-kalbiyle-diliyle
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)3 ve 4 rekatlı namazlarda ilk oturuş vaciptir.
  b)Kıyam namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamaktır.
  c)Setr-i avret namazın dışındaki farzlardandır.
  d)Kamette ezandan farklı olarak “Kad kameti’s-salah denir..
 • 7) Aşağıdaki hadiste boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yerleştiriniz?
  Sizden kim bir kötülük görürse onu …………………. düzeltsin. Buna gücü yetmezse ……………………… düzeltsin. Buna da gücü yetmezse ……………………. ondan nefret etsin.
 • 8) Emr-i bil maruf, nehyi anil münker nedir?
  A) Bize sürekli sevap getiren sadakadır.
  B) Sık sık iyilik yapmak demektir.
  C) İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır.
  D) İyiliği karşılıksız yapmaktır.
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi iyi insanın özelliklerinden birisi değildir ?
  A) Doğru Sözlü ve Güvenilir Olmak
  B) İffetli Olmak
  C) Kibirli olmak
  D) Yardımsever ve Cömert Olmak
 • 10) Melekler hangi maddeden yaratılmıştır.
  a)Ateşten
  b)Nurdan
  c)Topraktan
  d)Su dan
 • 11) "Yehova, Haham, Sinagog, Ağlama Duvarı..."gibi Kavramlar Hangi Dine Aittir ?
  A) Hıristiyanlık
  B) İslamiyet
  C) Musevilik
  D) Budizm
 • 12) Hangisi Müslüman’ın Müslüman Üzerindeki Beş Hakkından Biri Değildir?
  A) Selamını Almak                         
  B) Davetine İcabet Etmek
   C) Akrabasını Ziyaret Etmek                 
   D) Hastaysa Ziyaret Etmek
 • 13) . * Ruhun Irkı Yoktur. İnsanlar Değişik Kumaşlardan Elbise
  Giymekle Değişmez* Sözü Neyi İfade Eder?

  A- Ruhun Belirsiz Bir Şey Olduğunu
  B- Irk İle Kumaş Arasındaki Benzerliği
  C- Irk Ayrımcılığının Önemsizliğini
  D- İnsanlar Açısından Soyun Önemliliğini
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir?
  a)Cami yaptırmak
  b)Yol yaptırmak
  c)Hastane yaptırmak
  d)Bir fakire para vermek
 • 15) Ahmet:Kamet minareden okunur.
  Zeynep:Kamette ezandan farklı olarak “Kad kametis salah” ifadesi eklenir.
  Berat:Kamet “Allahu Ekber” diyerek başlar.
  Feyzanur:Ezan ile sözleri aynıdır.

  Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur?

  a) Ahmet ve Berat
  b)Zeynep ve Berat
  c) Feyzanur ve Zeynep
  d) Feyzanur ve Ahmet
 • 16) Topluca kılınan namazda namaz kıldıran kişiye imam, imama uyanlara ise _____________ denir. Namazda imama uyanların oluşturduğu düzgün sıralara da ________ denir.
  Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir

  a)millet-sıra
  b)cemaat-saf
  c)cemaat-rekat
  d)halk-saf
 • 17) Kabirde Münker ve Nekir isimli melekler insana soracakları ilk sorular nelerdir?
 • 18) Dinin çeşitleri nelerdir ve bunlara birer örnek veriniz?
 • 19) ..“O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insan­ları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.
  Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi Takva sahiplerinin bir özelliği değildir?

  A)..Affedicidirler.
  B).. Güzel davranışlar yapanları sevmezler.
  C).Allah için harcama yapmayı severler
  D).Öfkelerini kontrol ederler.
 • 20) Güzel söz söylemek, tebessüm etmek gibi ahlaki davranışlar dinimize göre nedir?
  a) Sadaka
  b) Yardım
  c) Hayır
  d) Nimet
Yorum Yap
Gönder