2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Ömrümüz sona erince
  Ruhu bedenden ayırır
  Mü’min olan korkmaz ondan
  Çünkü hep hazırlıklıdır
  Yukarıdaki şiirde sözü edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Azrail
  B- Cebrail
  C- İsrafil
  D- Mikail
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi peygamber değildir?
  a) Hz. İsa
  b)Hz. Musa
  c) Hz. İbrahim
  d) Hz. Ömer
 • 3) Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir
  Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir
  Kurban bayramının arife günü başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder
  Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Umre
  b) Namaz
  c) Zekât
  d) Hac
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in diğer kutsal kitaplardan farkı değildir?
  a)Allah tarafından gönderilmiş olması
  b)Evrensel olması
  c)Bozulmamış ve değişmemiş olması
  d)Son ilahi kitap olması
 • 5) Emr-ibil maruf,nehyi anil münker nedir?
  a)Bize sürekli sevap getiren sadakadır.
  b)Sık sık iyilik yapmak demektir.
  c)İyiliği emretmek,kötülüğü yasaklamaktır.
  d)İyiliği karşılıksız yapmaktır.
 • 6) Söz ve davranışlarında çirkin ve haram işlerden uzak durmaya ne denir?
  a)Dürüstlük
  b)Adaletli olmak
  c)İffetli olmak
  d) Güvenilirlik
 • 7) Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu: “İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz. İşçinin ücretini (zamanında ve tam) vermeyen kimsenin hasmıyım.”
  Yukarıdaki hadise göre Peygamberimiz aşağıdaki hangi konuya dikkat çekmiştir?

  A) Emeğe saygı gösterilmesi
  B) Çalışmaya önem verilmesi
  C) İşveren olmaya çalışılması
  D) Parayla çalışılması gerektiği
 • 8) Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde yapılan bir kötülüğün imkân ölçüsünde üç şekilde düzeltilmesi gerektiğini söylemiştir. Aşağıdakilerden hangisi kötülüğü düzeltme konusunda Peygamberimizin yaptığı tavsiyeler arasında yer almaz?
  A) Zorla düzeltmek
  B) El ile düzeltmek
  C) Dil ile söylemek
  D) Kalbiyle sevmemek
 • 9) “Allah’a inanan kimse bir ……………. iki kere sokulmaz.” (Hz Muhammed)
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Yılandan
  B) Delikten
  C) Akrepten
  D) Böcekten
 • 10) Aşağıda yazılı olan Peygamberlere hangi kitaplar indirilmiştir, Karşılarına yazınız?
  Musa …………………………………
  İsa …………………………………
  Davud ………………………………….
  Muhammed …………………………………
 • 11) Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarının başını ‘‘D’’, yanlış olanlarının başını ise ‘‘Y’’ ile işaretleyiniz.
  (….) Hayatımız kaderle programlandığına göre insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
  (….) Ahiret inancı, insanın davranışlarında kontrollü olmasını sağlar.
  (….) Evrendeki düzen ve ahenk Allah’ın bir olduğunu gösterir.
  (….) Beka, Allah’ın varlığının sonsuz olmasıdır.
  (.…) Allah’ın geçmişi ve geleceği kuşatan bilgisi ile olacak her şeyi önceden bilmesine kader denir.
 • 12) “……….., yaratma sıfatı demektir. Allah irade sıfatı ile onların yaratılmasını dileyerek yaratma sıfatı ile bunu gerçekleştirmektedir. Yüce Allah’ın yaratma, rızık verme fiillerinin tamamı bu sıfatın kapsamına girmektedir.
  Boş Bırakılan Yere Aşağıdaki Sıfatlardan Hangisi Getirilmelidir?

  A. Kıyam Binefsihi
  B. Kıdem
  C. Kudret
  D. Tekvin
 • 13) Hz. Musa’nın Tebliğ Ettiği, Allah’ın Kendisini Anlatmakla Görev-lendirdiği ve Uğrunda Hayatını Örnek Kıldığı Din Aşağıdakilerden Hangisidir ?
     A) İslam          
  B) Hıristiyanlık
  C) Yahudilik      
  D) Taoizm
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a)3 ve 4 rekatlı namazlarda ilk oturuş vaciptir.
  b)Kıyam namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamaktır.
  c)Setr-i avret namazın dışındaki farzlardandır.
  d)Kamette ezandan farklı olarak “Kad kameti’s-salah denir..
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi münafığın özelliklerinden değildir?
  a)Yalan söyler.
  b)Emaneti korumaz.
  c)Harama bakar.
  d)Sözünde durmaz
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi paylaşmayla ilgili bir ibadet değildir?
  a)Namaz
  b)Zekat
  c)Sadaka
  d)Fitre
 • 17)
  (I)Teravih namazı akşam namazından sonra kılınır. (II)Bu namaz iki veya dört rekatta bir selam verilerek kılınabilir. (III)İki rekatta bir selam verilerek kılındığında sabah namazının sünneti gibi, dört rekatta bir selam verilerek kılındığında ikindi namazının sünneti gibi kılınır.(IV)Teravih namazını kılmak vaciptir.

  Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangileri doğrudur?

  a) I ve II
  b) I ve III
  c) II ve III
  d) II ve IV
 • 18) Aşağıdaki şıklardanAbdestin farzlarını ( A ) Guslün farzlarını ( G )  Teyemmümün farzları ( T ) ile işaretleyiniz?
  (  G  ) Ağıza su alıp, boğazına kadar iyice çalkalamak (Mazmaza)
  (……) Niyet etmek.
  (……)Yüzü çene altından, saç bitimine kadar yıkamak.
  (……)Elleri dirseklerle beraber yıkamak.
  (……) Elleri temiz toprağa iki defa vurup, 1.vuruşla yüzü,2. vuruşla kolları meshetmek.
  (……) Buruna su çekmek ve yıkamak (İstinşak).
  (……)Başın dörtte birini, su ile meshetmek.
 • 19) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun bir şekilde doldurunuz
  (Fatiha, Münker, Ruku, Kıraat, Maruf, Kıyam)

  -İslam’a göre Allah’ın yapmamızı emrettiği iyi işler ……………………………………………………. diye isimlendirilir.
  -İslam’a göre Allah’ın yapmamızı yasakladığı kötü işler……………………………………………….. diye isimlendirilir.
  -Namaz esnasında, ellerle diz kapaklarını kavrayıp, sırt ile baş aynı seviyede olacak şekilde eğilmeye …………..… denir.
  -Namazdayken Kur’an’dan ayetler veya bir sure okumaya …………………………………………………… denir.
  -Namazın vaciplerinden biri de ………………………………………………. Suresini okumaktır.
 • 20) Ezanı ilk defa okuyan sahabe kimdir?
  a)Hz.Ömer
  b)Hz.Ali
  c)Hz.Osman
  d)Bilal-i Habeşi
Yorum Yap
Gönder