2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) İslamın şartlarını yazınız


 • 2) “Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?”
  “(Bakmıyorlar mı ) Göğe, nasıl yükseltilmiş?”
  “(Bakmıyorlar mı ) Dağlara, nasıl dikilmiş?”
  “(Bakmıyorlar mı ) Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?” (Ğaşiye 17-20)

  Yukarıdaki ayetler aslında bizden neyi istemektedir?

  A)Develerin hörgüçlerine bakmamız gerektiğini
  B)Gök yüzüne bakıp hayal kurmamızı
  C)Çevremizi, dünyayı ve evreni düşünmemizi ve araştırmamızı
  D)Dağlara bakıp şiirler yazmamızı
 • 3) Evrenin yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Allah insanı kendisine inanmaya yatkın bir şekilde yaratmıştır.
  B)Allah önce evreni sonra içindekileri yarattı.
  C)Yaratma süreklidir. Kıyamete kadar devam edecektir.
  D)Allah göklerin, yerin ve insanların kendi kendine oluşmasını beklemiştir.
 • 4) I- Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
  II-Kur’an-ı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
  III-Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
  Yukarıdakilerden hangisi Kur’an’a karşı görevlerimizdendir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I,II ve III
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?
  A) Kitaplara inanmak
  B) Meleklere inanmak
  C) Peygamberlere inanmak
  D) Dualara inanmak
 • 6) İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tevhit dinidir
  B) Evrensel bir dindir
  C) Fıtrat dinidir
  D) Yalnız ibadet dinidir
 • 7) Sıla: Müslüman, aklını kullanmayı sever.
  Berra: Müslüman, düşünmeden hemen kabul eder.
  Emin: Müslüman, her zaman ahlaklı olmaya çalışır.
  Efe: Müslüman, ibadetlerini aksatmamaya özen gösterir.

  Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği cümle müslümana yakışan bir eylem veya düşünce değildir?

  A) Efe
  B) Sıla
  C) Emin
  D) Berra
 • 8) Namaz abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
  a) Hadesten Taharet
  c) Niyet
  b) Necasetten Taharet
  d) Vakit
 • 9) “Allahtan başka yaratıcı yoktur. Hz. Muhammed, O`nun elçisidir.” anlamındaki cümlenin adı nedir?
  a) Kelime-i tevhid
  b) Kelime-i Şehadet
  c) Besmele
  d) Ayetel kürsi
 • 10) Akşam namazı kaç rekat ve kaçı sünnet kaçı farzdır?
  a) 5 rekattır,3 farz 2 sünnet
  b)8 rekattır, 4sünnet 4farz
  c) 4 rekattır, 2 sünnet 2 farz
  d) 5rekattır, 3sünnet,2farz
 • 11) İnsanoğlunun anne karnındaki bir çiğnemlik et parçası haline ne denir?
  a) Nutfe
  b) Mudga
  c) Alaka
  d) Bebek
 • 12) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  İlk insan ve ilk peygamber Hz Ömer’dir.
  Allah insanları ve cinleri ibadet etmeleri için yaratmıştır.
  Hz Adem’in eşinin adı Havva’dır
  Allah her şeyi ölçüsüz ve uyumsuz yaratmamıştır.
  İslam dini kolaylık dini değil, zorluk dinidir.
 • 13) Peygamberimizin mescidi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mescid-i Nebi – Medine
  B) Mescidi Aksa – Kudüs
  C) Kabe – Mekke
  D) Alaaddin Cami - Muş
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış amacıdır?
  A) Yemek yemek ve su içmek
  B) Uyumak
  C) Oyun oynamak
  D) İbadet etmek
 • 15) (I)Secdedeyken sadece eller yere konulur. (II) Secdede 3 kere “Sübhane rabbiyel ala” denir. (III) “Allahu ekber” denilerek secdeden kalkılır ve oturulur. (IV) Ardından aynı şekilde ikini secde yapılır.
  Serra’nın namazla ilgili bildiklerini numaralandırmıştır. Bu cümlelerden hangisi yanlıştır?

  a) I
  b)II
  c) III
  d) IV
 • 16) 1- Allah her şeyi işitir, görür ve bilir.
  2- Allah’ı hiçbir şeye benzemez.
  3- Bazı ihtiyaçları vardır.

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Sadece 1
  B) Sadece 3
  C) 1 ve 2
  D) 1 ve 3
 • 17) Kelime-i tevhit ‘in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun elçisidir.
  B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
  C) Allah birdir.
  D) Allah’ın her şeye gücü yeter.
 • 18) Aşağıdaki boşluğa farz, vacip, sünnet kavramlarının anlamlarını yazınız.
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
  A. Allah’ın meleklerine inanmak
  B. Ahiret gününe inanmak,
  C. Kadere (Hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna ) inanmak.
  D.Kelime-i Şahadet getirmek
 • 20) “Kelime-i Tevhid’in” okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?
  A. ”Lâ ilâhe illallah MuhammedurRasulullah.”
  B. ”Eşhedüellâ ilâhe illallah ve eşhedüenneMuhammedenabdühu ve Rasulüh”
  C. “Vel'asr. İnnel'insânelefîhusr. İllellezîneâmenû ve amilûssâlihâtivetevâsavbilhakkıvetevâsavbissabr”
  D. “Kul hüvâllâhüehad. Allâhüssamed. Lemyelid ve lemyûled. Velemyekünlehuküfüvenehad.”
Yorum Yap
Gönder