2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Sizi bir tek candan yaratan, ondan da, yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur..
  Ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.

  a) Allah insanları tek bir candan yaratmıştır
  b) İnsanlar yalnız değil, eşleriyle huzur bulur.
  c) Şeytan Hz. Adem’e secde etmemiştir.
  d) Bütün insanlar insan olmaları itibariyle kardeştirler
 • 2) “De ki: O Allah birdir, her şey O’na muhtaçtır”(İhlâs Suresi, 1–2)
  Yukarıdaki ayet mealinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

  A) Allah’ın her şeyi bildiği
  B) Allah’ın her şeyi işittiği ve gördüğü
  C) Allah’ın her şeyi yarattığı
  D) Allah’ın hiç kimseye hiçbir şeye gereksinimi olmadığı
 • 3) Allah’a iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Allah’ın eşi benzeri olmadığına iman ederiz.
  B) Allah’ın bir ve tek olduğuna iman ederiz.
  C) Cennete girmek için Allah’a iman etmeye gerek yoktur.
  D) Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğuna iman ederiz..
 • 4) “Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh. “
  Yukarıda verilen cümlenin adı nedir?

  A) Sübhaneke
  C) Kelime-i tahiyyat
  B) Kelime-i Şehadet
  D) Telbiye duası
 • 5) İnsanın yaratılış amacını en güzel ifade eden cümle hangi seçenekte verilmiştir?
  A) Dünyadaki bütün vazife ve sorumluluklarımızı yerine getirerek çok para kazanmaya çalışmak.
  B) İnsanlarla iletişimimizi kesip sadece namaz, oruç gibi ibadetlerle bütün vaktimizi geçirmek.
  C) Önce okuma yazmayı öğrenip, sonra TEOG, LYS, KPSS… sınavlarının hepsinde başarılı olmak.
  D) Yaratanımızı bilmek ve tanımak, ona şükür ve ibadet etmek, vazife ve sorumluluklarımızı aksatmadan hem dünya hem ahiret mutluluğunu yakalamak.
 • 6) I. Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.
  II. Namaz dinin direğidir
  Aşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz.

  a) Dini hayatımızı ayakta tutan şey namazdır
  b) Namazsız da Müslümanlık olur.
  c) Namaz en temel ibadetlerdendir
  d) Kişi ahirette namazdan hesaba çekilecektir.
 • 7) Boy abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
  a) Hadesten Taharet
  b) Necasetten Taharet
  c) Niyet
  d) Vakit
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?
  A) Hasta olanların oturarak veya yatarak da namaz kılabilmesi
  B) Abdest için su bulunmadığında teyemmüm
  alınabilmesi
  C) Uzun bir yolculuğa çıkan kimsenin orucunu sonra da tutabilmesi
  D) Parası olmayanların hacca gitmekle sorumlu olmaları
 • 9) İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Konuşması
  B) Hayvanlardan faydalanması
  C) Akıllı olması ve düşünmesi
  D) Kış uykusuna yatması
 • 10) Furkan Namazın kılınış şartlarını ”Secde-Rüku-Kıyam-………-Kade-i Ahire-………” olmak üzere altı tane olarak saymaktadır.
  Boş olan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

  a) Vakit-Kıraat
  b) Niyet-Setr-i Avret
  c) Kıraat-İftitah tekbiri
  d) Hadesten Taharet-Necasetten Taharet
 • 11) Yunus Emre sınava sınıf arkadaşı Ebubekir ile çalışır. Arkadaşına insanın yaratılışı ile ilgili bildiklerini anlatmaktadır. İnsanın yaratılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylerse yanlış söylemiş olur?
  a)Hz Ademle diğer insanların yaratılış şekli aynıdır.
  b)İnsan varlığını sürdürmek için Allah’a muhtaçtır.
  c)Evrende yaratılanlar insanların yararlanmaları içindir.
  d)Tüm insanlar Hz. Adem ve eşinden çoğalmıştır.
 • 12) Kelime-i Tevhid’i aşağıdaki boşluğa yazınız.

 • 13) Kelime-i Şehadet’in anlamını aşağıdaki boşluğa yazınız.

 • 14) - Günde beş vakit farzdır.
  - Ramazan ayında bir ay tutmak zorunludur.
  - Yatsı namazından sonra kılınır.
  - Mekke ve çevresi ziyaret edilir.

  Yukarıda aşağıdaki ibadetlerden hangisi açıklanmamıştır?

  A) Zekat
  B) Hac
  C) Namaz
  D) Oruç
 • 15) I. Kur’an – Hz. Muhammed(sav)
  II. Zebur – Hz. Davud(as)
  III. Tevrat – Hz. Musa (as)
  IV. İncil – Hz. Nuh(as)
  Yukarıdaki kutsal kitap ve peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?
  A) Doğru sözlü olmak
  B) Akıllı ve zeki olmak
  C) Okur-yazar olmak
  D) Güvenilir olmak
 • 17) Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Her şeyi yaratan Allah'tır.
  B)Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.
  C)Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
  D)Allah her zaman bizimle beraberdir.
 • 18) I- Ramazan orucu
  II- Zenginlerin Fıtır Sadakası (fitre) vermesi
  III- Borcu olanın Kaza orucu tutması
  IV- Teravih namazı kılmak
  Yukarıdaki ibadetlerden kaç tanesi farzdır ?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlin ortak özelliklerinden biri değildir?
  A.Tekvin
  B.Sıdk
  C.Emanet
  D.İsmet
 • 20) Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
  { Zebur-İncil - İsrafil - Mikail–30 Sahife - 50 Sahife - Fetanet-Hz.Adem (AS)-Basar - Kıdem }

  1. Allah’ın (C.C.) yarattığı ilk insan …………….. ‘dir.
  2. Hz. İdris’e (AS)……………..sahifesuhuf gönderilmiştir.
  3. Hz. Davud’a (AS) gönderilen ilahi kitabın adı …………… ‘dur.
  4. Allah’ın (C.C.) izni ile vakti gelince sûra üfleyecek meleğin adı ………..…….’dir.
  5. ……………. Allah’ın (C.C.)subûti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah (C.C.) her şeyi görmesidir.”
  6. ……………. Allah’ın (C.C.)zâti sıfatlarından biri olup, anlamı “Allah"ın (C.C.) varlığının başlangıcı olmamasıdır.”
  7. …………....…. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri olup, anlamı “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmalarıdır.”
  8. Hz. Şit’e (AS)…………..…..sahifesuhuf gönderilmiştir.
  9. Hz. İsa’ya (AS) gönderilen ilahi kitabın adı ……….…… ‘dur.
  10. Tabiat olaylarının idaresi ile görevli olan meleğin adı ………..…….’dir.
Yorum Yap
Gönder