2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler TESTİ

 • 1) Ben insanları ancak …… ………………… diye
  yarattım.
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir?

  a) Yeryüzünde yerleşip çoğalsınlar
  b) Başıboş olsunlar
  c) Bana kulluk etsinler
  d) İlim öğrensinler
 • 2) İmanın şartlarını yazınız

 • 3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhit inancına örnektir?
  A) “Allah birdir, ondan başka ilah yoktur”
  B) “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?”
  C) “Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.”
  D) “Dini yalan sayanı gördün mü?”
 • 4) Allah’a güvenmek konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru kabul edilemez?
  A) Her şartta Allah’ın yardımına güvenirim
  B) Sorumluluklarımı yapmama gerek yok, yalnızca Allah’a güvenirim
  C)Hiçbir kural tanımamak
  D)Temel ahlak esasları
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Kelime-i Şehadet’in anlamını içermektedir?
  A) Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
  B) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım.
  C) Yaratan Rabbinin adıyla oku!
  D) Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.
 • 6) “... Rahman olan Allah’ın yaratışın da hiç bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” ayetinde vurgulanmak isteneni, aşağıdaki yargılardan hangisi tam olarak ifade eder?
  a) Yüce Allah’ın isimlerinden biri Rahman’dır.
  b) Bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır.
  c) Allah bütün varlıkları düzenli ve uyumlu yaratmıştır.
  d) Yaratmak ve yaşatmak yalnız Allah’a özgüdür.
 • 7) Yatsı namazı kaç rekattır?
  a) 13
  b) 8
  c) 4
  d) 5
 • 8) 13. Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır?
  a) Cuma namazı
  b) Bayram namazı
  c) Teravih namazı
  d) Vitir namazı
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır?
  a) Cuma namazı
  b) Bayram namazı
  c) Teravih namazı
  d) Vitir namazı
 • 10) Aşağıdaki namaz ikililerinden hangisi vacip namazlardır?
  a) Cuma-Bayram
  b) Bayram-Vitir
  c) Teravih-Vitir
  d) Cuma-Teravih
 • 11) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden yararlanarak doldurunuz.
  (Namaz – Zekat – Evrensel – Fıtrat (yaratılış) – Ahlak – Müslüman - Akıllı - Din)

  “……………………dinin direğidir.’’
  “…………….., insanın İslam’ı kabullenmeye yatkın olarak yaratılmasıdır.
  “ Dindeki emir ve yasaklardan sorumlu olmanın ön şartı ………………………… olmaktır.”
  “İslam tüm insanlara gönderilen ……………………. bir dindir.”
  “ ………………………………….. Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara gönderilen ve insanları, iyiye, doğruya, güzele ve dünya ve ahiret mutluluğa ulaştıran ilahî kurallar bütünüdür”
 • 12) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız
  (____) Cemaatle kılınan namazın sevabı tek başına kılınan namazdan fazladır.
  (____) İbadet ederken insanların rızası gözetilmelidir.
  (____) Namaz, insanı kötülüklerden alıkoyan bir ibadet değildir.
  (____) Namazı kılmadan önce abdest almasak da olur.
  (____) Bayram namazı kılmanın hükmü vaciptir.
  (____) Evrende her şey bir dengeye göre tesadüfen oluşmuştur.
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetinin farz olması için gereken şartlardan biri değildir?
  A) Akıllı olmak
  B) Müslüman bir ülkede yaşamak
  C) Müslüman olmak
  D)Ergenlik çağına girmek
 • 14) Bir amaca ulaşabilmek için gereken tüm çabayı gösterdikten sonra Allah’a dua edip ondan yardım beklemek, aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilir?
  A) Tedbir
  B) Tevekkül
  C) Tevhit
  D) Dua
 • 15) Allah’ın emir ve yasaklarının yazılı olarak bulundurulduğu kitaba ne ad verilir?

  A) Kur’an
  B) Hadis
  C) Fıkıh
  D) İlmihal
 • 16) Namaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Hasta iken namaz kılmak zorunlu değildir.
  B) Ezan okumak namazın şartlarından biridir.
  C) Bütün ilahi dinlerde benzer şekilde emredilmiştir.
  D) Peygamberimizin Miraç’ta yaşadığı hallerden ibarettir.
 • 17) Hz. İbrahim’e verilen suhuf kaç sayfadan oluşmaktadır?
  A)10 sayfa
  B) 20 sayfa
  C) 30 sayfa
  D) 50 sayfa
 • 18) Cenaze namazı kılınırken Sübhaneke duasına aşağıdakilerden hangisi eklenir?
  A) AllahüEkber
  B) VecelleSenaük
  C) Elhamdülillahi
  D) Allahümme
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin yaptığı şeylerden biri değildir ?
  a) Yalan söylememek
  b)emanete hıyanet etme
  c)Başkasının ayıbını örtmek
  d) Namaz kılmak
 • 20) Eceli gelenlerin canını almakla görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir?
  A. Mikail (AS)
  B. İsrafil (AS)
  C. Cebrail (AS)
  D. Azrail (AS)
Yorum Yap
Gönder