...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki davranışları hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre ,baş kısmındaki numarayı yazarak ilişkilendiriniz.
  1.Hak
  2.Özgürlük
  3.Sorumluluk

  Odamızın tertip ve düzenli olmasını sağlamak
  İstediğimiz müziği dinleyebilmek
  Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek
  Zil çaldığında teneffüse çıkmak
  Kantinde alışveriş için sıraya girmek.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerle uygun şekilde tamamlayınız.
  Eğitilebilen- ruh, beden - on sekiz- yaşama - yetişkinler

  1. İnsanın en temel hakkı………………………….. hakkıdır.
  2.Kişi dokunulmazlığı kişinin hem……………….hem de ……………..bütünlüğüne dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder.
  3.İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de …………………………………..bir varlık olmasıdır.
  4. Her birey …………………………..yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
  5. Çocukların yetişmesinden, gelişmesinden ………………………………… sorumludur.
  Cevap:
 • 3) Vicdanımızın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak iyi ve doğru davranış olur?
  A) nefret-zararlı
  B) çirkin-yanlış
  C) zulüm-düşmanlık
  D) adalet-kardeşlik
  Cevap: D
 • 4) Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?
  A) Seçme hakkı
  B) Seçilme hakkı
  C) Eğitim hakkı
  D) Yaşama hakkı
  Cevap: B
 • 5) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
  B) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
  C) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
  D) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
  A)Seçme seçilme hakkı
  B)Yaşama Hakkı
  C)Eğitim hakkı
  D)Özel hayatın gizliliği
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) harfi koyunuz.
  1.(…………) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
  2.(………..) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
  3.(………..) Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
  4.(………..) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
  5.(………..) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız
  Cevap:
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
  B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
  C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak ) olan bir varlıktır.
  D) İnsan, yalnız yaşaması gereken bir varlıktır.
  Cevap: D
 • 9) Temel hak ve hürriyetler bazı durumlarda durdurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?
  A)Savaş hali
  B) Seferberlik hali
  C)Sıkıyönetim hali
  D) Yolculuk hali
  Cevap: D
 • 10) Devlete karşı yapmamız gereken görev ve sorumluklardan 3 tanesini yazınız.


  Cevap:
 • 11) ifadelerin başlarına konmuş boşluklara “âdil” ya da “âdil değil” yazınız
  ____________ * Babamın daima sadece kardeşime oyuncak alması.
  ____________ * Annemin bana ve kardeşime bayram hediyesi alması.
  ____________ * Oyunda daima benim ebe olmam.
  ____________ * Sınıfta okuma parçasını hep aynı kişilerin okuması.
  ____________ * Öğretmenimizin başarılı olanlara yüksek not vermesi.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A.Yasal olarak çocuklar askere gitmek zorundadırlar.
  B.İnsanın bilgi edinmesi için eğitime ihtiyacı vardır.
  C.Devletin hakları iyileştirme sorumluluğu yoktur.
  D.İnsan düşünen bir varlık değildir.
  Cevap: B
 • 13) Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine ne denir?
  A. sorumluluk
  B. hak
  C. özgürlük
  D.hukuk
  Cevap: A
 • 14) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği sizce nedir?
  A. Su İhtiyacı
  B. Yaşlanmak
  C. Dinlenmek
  D. Akıl ve vicdan sahibi olmak
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi “Çocuk Hakları Sözleşmesine” göre “çocuk” tanımına uyar.
  A) Okula giden herkes
  B) İnsan yavrusu
  C)18 yaşından küçük insanlar
  D) 11 yaşından küçük insanlar
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder