...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Kantin satışlar 08:16 da başlayacaktı kantin sırasında 5 kişi vardı.Sıraya sonradan gelen 4 öğrencinin geldikleri saat ve girdikleri sıra şöyledir:
  ☼-Ceren : 08:13 de geldi 8.sıraya girdi.
  ☺-Salih : 08:10 da geldi 6.sıraya girdi.
  ◙-Emirhan : 08:16 da geldi 5.sıraya girdi.
  ♠-Ruveyda: 08:08 de geldi 7.sıraya girdi.”

  Anlatılan bu olayda haksızlığa uğrayan öğrenciler hangileridir?

  a-) Sadece Ruveyda
  b-) Ruveyda ve Salih
  c-) 5.sıradaki çocuk
  d-) Emirhan’ın arkasındakiler
  Cevap: B
 • 2) “Kantin satışlar 08:16 da başlayacaktı kantin sırasında 5 kişi vardı.Sıraya sonradan gelen 4 öğrencinin geldikleri saat ve girdikleri sıra şöyledir:
  ☼-Ceren : 08:13 de geldi 8.sıraya girdi.
  ☺-Salih : 08:10 da geldi 6.sıraya girdi.
  ◙-Emirhan : 08:16 da geldi 5.sıraya girdi.
  ♠-Ruveyda: 08:08 de geldi 7.sıraya girdi.”

  Hak ve adaletin yerine gelebilmesi için sonradan gelen 4 öğrencinin sıralamasının nasıl olması gerekir?

  a-) ☼,☺,◙,♠
  b-) ♠,☺,☼,◙
  c-)☺,♠,☼,◙
  d-) ☼,◙,☺,♠
  Cevap: B
 • 3) Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman kabul edilmiştir?
  A) Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989
  B) 23 Nisan 1920 de
  C) 29Ekim 1923 de
  D) 19 Mayıs 1919 da
  Cevap: A
 • 4) Bir insanın kendine ev almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır?
  A)Seyahat hakkı
  B) Mülkiyet hakkı
  C)Eğitim hakkı
  D)seçilme hakkı
  Cevap: B
 • 5) İnsanın kendine, ailesine, başkasına insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.

  Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir?

  A) Yere çöp atmamalıyız.
  B) Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.
  C) Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız.
  D) Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız.
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi doğuştan kazandığımız hakkımızdır?
  A)Sağlık hakkı
  B)Yürüyüş hakkı
  C)Oyun hakkı
  D)Seyahat hakkı
  Cevap: A
 • 7) Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmeye ne denir?
  A) Sorumluluk
  B)Özgürlük
  C)Hak
  D) Yetki
  Cevap: A
 • 8) Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır?
  A- Bireyin kendisi
  B- Aile
  C- Devlet
  D- Öğretmen
  Cevap: C
 • 9) Okul kantininden alış veriş yapmak için sıraya giren bir öğrencinin bu davranışından aşağıdakilerden hangisine sahip olduğu anlaşılır?
  A) Haksızlık yaptığı
  B). Güç kullandığı
  C) Sorumluluk sahibi olduğu
  D) Acele etmeyi sevdiği
  Cevap: C
 • 10) "İki şeyin her yönden denk olması, yasalar önünde ayırım yapılmamasıdır." cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
  a. Eşitlik
  b. Adalet
  c. Hak
  d. Sorumluluk
  Cevap: A
 • 11) İnsanların bir arada yaşamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A. Devlet kurar
  B) Eğlenir
  C) Kurallar koyar
  D)Kurallara uyar
  Cevap: B
 • 12) Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk ve uzlaşı bilinciyle hareket edip, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
  A) Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.
  B) Haksızlığa boyun eğmeli, sesini çıkarmamalıdır.
  C) Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır.
  D) Kendisi de bir başkasına aynısını yapmalıdır.
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
  A) İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.
  B) Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez.
  C) Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir.
  D) Tüm insanlar için geçerlidir.
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
  A) Özgürlük, her insanın istediği her şeyi sınırsızca yapabilmesidir.
  B) Özgürlüğümüz, başkasının özgürlüğüne zarar verdiği yerde biter.
  C) Hak aramak için her yolu kullanmalıyız.
  D) Her insan hakkını kendine göre belirler
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir?
  A) Beslenme
  B) Barınma
  C) Düşünce ve İnanç
  D) Kanunlara uymama
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder