...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?
  A. Yerlere çöp atmamalıyız.
  B. Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız.
  C. Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız.
  D. Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez?
  A. İnsanların doğuştan kazandığı haklardır.
  B. Devredilemez, kısıtlanamaz ve vazgeçilemez.
  C. Farklı ülkelerde farklı uygulamalar görülebilir.
  D. Tüm insanlar için geçerlidir.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir?
  A) Başkalarını rahatsız etme hakkı
  B) Yaşama hakkı
  C) Kişi dokunulmazlığı hakkı
  D) Eğitim Hakkı
  Cevap: A
 • 4) İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.
  Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

  A) Eve zamanında gelmek
  B) Odamızı temiz tutmak
  C)Okul koridorlarında koşmamak
  D)Ev işlerine yardımcı olmak
  Cevap: C
 • 5) Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
  B) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir.
  C) Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır.
  D) Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
  A) Yere çöp atmamalıyız.
  B) Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız.
  C) Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız.
  D) Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?
  A) Uzlaşıcı olmak
  B) Yasalara uymak
  C) Hoşgörülü olmak
  D) Ayrımcı olmak
  Cevap: D
 • 8) Hak deyince aklınıza ne geliyor?
  A)Bir şeyi yapma yetkisi
  B) İsteğine göre hareket etme yetkisi
  C) Zamanımızı en güzel şekilde geçirme yetkisi
  D) Sorumluluk sahibi olma yetkisi
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir?
  A) Özgürlük
  B)Kardeşlik
  C) Dostluk
  D) Bencillik
  Cevap: D
 • 10) Boşlukları uygun kelimeler ile doldurun
  eşitlik - sevgi - hoşgörü - özgürlük - kardeşlik

  1. ……………………….farklılıklara saygı göstermektir.
  2. Hangi dili konuşursa konuşsun, hangi millete mensup olursa olsun sevinçte ve üzün-tüde beraber olmak ……………….tir.
  3. ………………..fırsatların herkese aynı oranda tanınmasıdır.
  4. …………………herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı kalmaksızın düşünmek ve davranmaktır.
  5. Bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye ……………..denir.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi insani değerler arasında yer almaz
  A)Hoşgörü
  B)Ön yargı
  C)Kardeşlik
  D)Adalet
  Cevap: B
 • 12) Okul, hastane, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerle yaşadığımız sorunları aşağıdaki hangi kuruma bildirebiliriz?
  A. Tüketici hakem heyeti
  B. Savcılık
  C. Kamu Denetçiliği
  D. Hastane
  Cevap: C
 • 13) Toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi saygı yoksa hangi seçenekteki değerlerden söz edilemez?
  A) Kıskançlık
  B) Anlaşmazlık
  C) Bencillik
  D) Adil olma
  Cevap: D
 • 14) İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
  A. Soluk alıp verme
  B. Soğuk havada titremek
  C. Sıcakta terleme
  D. Doğru ile yanlışı ayırt eder.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi insan olmanın ayırıcı nitelikleri arasında yer almaz?
  A) İnsan akıllı bir varlıktır.
  B) İnsan alet yapan bir varlıktır
  C) İnsan yürüyen bir varlıktır
  D) İnsan toplumsal bir varlıktır.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder