...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a-) Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
  b-) UNİCEF çocuklara yardım eden bir kuruluştur
  c-) Engelli ve sığınmacı çocukların eğitim hakkı yoktur
  d-) Türkiye uluslararası çocuk haklarını imzaladı.
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?
  A) Gülmesi
  B) Konuşması
  C) Spor yapması
  D) Beslenmesi
  Cevap: A
 • 3) İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiziksel özellikleri
  B) Milleti
  C)Düşünmesi
  D)Yaşadığı yer
  Cevap: C
 • 4) İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
  A) Soluk alıp verme
  B) Soğuk havada titreme
  C) Sıcakta terleme
  D) Doğru ile yanlışı ayırt etme
  Cevap: D
 • 5) 6- Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerde kullanırsak kötü ve yanlışdavranış olur?
  A) sevgi-faydalı
  B)güzel-doğru
  C) nefret-zararlı
  D) değerli-adalet
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) yazınız.
  ( ) İstediğimiz müziği dinleyebilmek bir özgürlük göstergesidir.
  ( )Arkadaşımız gözlük taktığı için onunla alay edebiliriz.
  ( ) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız.
  ( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
  ( ) Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, paylaşma insanı insan yapan en önemli değerlerdir.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir?
  A) Birbirimizi sevmeli ve karşılıklı haklarımıza saygı duymalıyız.
  B) Yardımlaşmalıyız. Muhtaçlara yardım etmeliyiz.
  C) Kamu ( milletin ortak) mallarını korumalıyız.
  D) Arkadaşlarımızla halı sahada futbol oynamak
  Cevap: D
 • 8) Kişinin kendine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken görevlere ne denir?
  A)Hak
  B)Sorumluluk
  C)Özgürlük
  D)Eşitlik
  Cevap: B
 • 9) İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.
  Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

  A) Eve zamanında gelmek
  B) Odamızı temiz tutmak
  C)Okul koridorlarında koşmamak
  D)Ev işlerine yardımcı olmak
  Cevap: C
 • 10) Bize göre farklı olan kişilik özelliklerinden kötü diye nitelendirmek aşağıdakilerden hangisine yol açar?
  a. Toplumda huzursuzluk oluşur
  b. İnsanlar daha iyi kaynaşır
  c. İnsanların birbirine karşı saygısı artar.
  d. Sorumluluk bilinci yaygınlaşır.
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
  A) Özgürlük, her insanın istediği her şeyi sınırsızca yapabilmesidir.
  B) Özgürlüğümüz, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.
  C) Hak aramak için her yolu kullanmalıyız.
  D) Her insan hakkını kendine göre belirler
  Cevap: B
 • 12) Kişi dokunulmazlığı hakkı ne zaman ortadan kalkar?
  A) Doktora gidince
  B) Hırsızlık yapınca
  C ) Sinemaya gidince
  D) Okula gelince
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdakilerden hanisi topluma karşı sorumluluklarımızdan değildir?
  A. Birbirimizi sevmeli, haklarımıza saygı duymalıyız.
  B. Kamu mallarını korumalıyız.
  C. Yardımlaşmalı, muhtaçlara yardım etmeliyiz.
  D. Arkadaşlarımızla halı sahada futbol oynamalıyız.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi temel insan hakları arasında yer almaz?
  A )Kişi dokunulmazlığı hakkı
  B) Sağlık hakkı
  C) İstediği kadar evlenme hakkı
  D) Eğitim hakkı
  Cevap: C
 • 15) İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fiziksel özellikleri
  B) Milleti
  C) Düşünmesi
  D) Yaşadığı yer
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder