...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıfa giden bir çocuğa verilebilecek bir sorumluluktur?
  a-) Market alış-verişi sırasında yardım etmek
  b-) Eve gelen faturaları ödemek
  c-) Kardeşlerinin ihtiyaçlarını belirlemek
  d-) Bankamatikten evin ihtiyacı kadar para çekmek
  Cevap: A
 • 2) Devlet aşağıdaki durumların hangisinde insanın yaşam hakkını engelleyebilir ?
  a-) seferber
  b-) sıkıyönetim
  c-) Deprem
  d-) Hiçbiri
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?
  A) Eğitim hakkı.
  B) Otomobil kullanma hakkı.
  C) İşte çalıştırılma hakkı.
  D) Seçimlere katılma hakkı.
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri olamaz?
  A) Sağlıklı yaşam hakkı
  B) Askerlik yapma hakkı    
  C) Yeterli beslenme, barınma hakkı        
  D) Eğitim görme hakkı
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar?
  A) Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.
  B) Boş yere konuşmaktır.
  C) Herhangi bir işe karışmamaktır.
  D) Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demektir.
  Cevap: A
 • 6) Okul zamanı gelen bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
  A)Çalışma hakkı
  B) Mülkiyet hakkı
  C) Eğitim hakkı
  D) Yaşama hakkı
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.
  ( ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
  ( ) Temel haklar başkasına devredilebilir.
  ( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
  ( ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır.
  ( ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı.
  Cevap:
 • 8) İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter?
  A) Doğumdan 18 yaşına kadar.
  B) 18 yaşından ölene kadar.
  C) Doğumdan ölüme kadar.
  D) Okula başlamasından okul bitene kadar
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?
  A) Eğitim hakkı.
  B) Otomobil kullanma hakkı.
  C) Bir işte çalıştırılma hakkı.
  D) Seçimlere katılma hakkı.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki farklı kişilik özelliklerine örnek gösterilmez?
  a. Sakin- hareketli
  b. dağınık- düzenli
  c. çekingen- girişken
  d. zeki- akıllı
  Cevap: D
 • 11) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A. Akıllı olması
  B) Merak etmesi
  C) Ses çıkarması
  D) Soru sorması
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
  A)Seçme seçilme hakkı
  B)Yaşama Hakkı
  C) Özel hayatın gizliliği hakkı
  D)Eğitim hakkı
  Cevap: B
 • 13) İnsanlar ne zaman daha fazla özgürlük ve bağımsızlık kazanırlar?
  A) Çocukluk zamanlarında
  B) Çocukluktan yetişkinliğe geçtiklerinde
  C) İhtiyarlık zamanlarında
  D) Okulu bitirdiklerinde
  Cevap: B
 • 14) Boşlukları uygun kelimeler ile doldurun.
  * Dilekçe hakkı gereği dilekçelere ............... gün içerisinde cevap verilmek zorundadır.
  *Temel haklarımızdan sadece ………………………………..hakkı devredilebilir.
  *BİMER’e ulaşıp şikayetlerimizi iletmek için………………………………nolu telefonu aramalıyız.
  *Türk milleti için en uygun olan yönetim şekli………………………………………dir.
  Cevap:
 • 15) Temel haklarımızdan 5 tanesini yazınız.


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder