Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap: D
 • 2)

  Bir programda kodların yazım hatasından dolayı program ............................. hatası verir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) logic
  B) run time
  C) syntax
  D) debug
  Cevap: C
 • 3)

  Bu hata türünde program normal çalışıyormuş gibi gözükmesine rağmen program amacına tam uygun olarak çalışmamaktadır.

  Yukarıda açıklaması verilen hata türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) logic
  B) run time
  C) syntax
  D) debug
  Cevap: A
 • 4)

  Bir problemin çözülebilmesi için gerekli olan adımların, mantıksal bir sıraya göre yazılması ve hesaplanmasına .............................. denir. ......................... sayesinde programın temel mantıksal süreci tamamlanış olur.

  Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) bug
  B) algoritma
  C) debug
  D) sistem analizi
  Cevap: B
 • 5)

  Akış diagramında yukarıda verilen şeklin karşılığı hangisidir?

  A) Döngü
  B) Değişken tanımlama
  C) Aritmatik işlem
  D) Karar 
  Cevap:

  D

 • 6)

  sayi1 = 34

  sayi2 = int(45.3)

  toplam = sayi1 + sayi2

  print(toplam)

  Yukarıda verilen kod bloğunun çıktısı hangisi olur?

  A) 79
  B) 79.3
  C) Sytnax error
  D) Toplam
  Cevap:

  A

 • 7)

  sayi = int(input("Hesaplanacak sayıyı giriniz: "))

  sonuc = 1

  while  sayi >= 1:

      sonuc = sonuc * sayi

      sayi=sayi -1

  print(sonuc)

  Yukarıda verilen kod blogu ilgili olarak;
  I. Girilen bir sayının faktoriyelini hesaplar
  II. 0 değeri girildiğinde 1 sonucunu verir.
  III. Program çalıştırıldığında hata veriri.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E)I, II ve III
  Cevap:

  A

 • 8)

  sayi = int(input("Gir sayıyı: "))

  sayac = 2

  while sayac<sayi:

      if sayi % sayac != 0:

          sayac = sayac +1

      else:

          print("Evet")

          break

  else:

      print("Hayır")

  Yukarıda verilen python kod blogu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Program girilen sayının faktoriyelini hesaplar
  B) Klavyeden 9 değeri girldiğinde Evet sonucu görülür.
  C) Klavyeden 29 sayısı girildiğinde Hayır sonucu görünür.
  D) Program girilen sayının asal olup olmadığını kontrol eder.
  Cevap: A
 • 9)

  print("Merhaba"*2)

  Yukarıda verilen python kodu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) Merhaba Merhaba
  B) Merhaba * 2
  C) Mer 2 ha 2 ba
  D) 2 Merhaba 2
  Cevap: A
 • 10)

  Aşağıdaki komutlardan hangisi Python'da yeni satıra geçer?

  A) /a 
  B) /m
  C) /n
  D) /t
  Cevap: C
 • 11)

  Aşağıdaki komutlardan hangisi Python'da kelimeler arası bir tab boşluk bırakır?

  A) /b 
  B) /l
  C) /n
  D) /t
  Cevap: D
 • 12)

  print("Bilişim Teknolojileri %s. Sınavı"%(1))

  Yukarıda verilen kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) Bilişim Teknolojileri 1. Sınavı
  B) Bilişim Teknolojileri %s Sınavı
  C) Bilişim Teknolojileri %1 Sınavı
  D) Bilişim Teknolojileri %s Sınavı %1
  Cevap: A
 • 13)

  print({},{},{},"bir","üç","beş")

  Yukarıda verilen kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) {} {} {}
  B) bir üç beş
  C) " " - " " - " "
  D) Sytnax hatası verir
  Cevap: B
 • 14)

  print("Mer Dünya",sep="haba")

  Yukarıda verilen kod bloğu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) Mer Dünya
  B) Haba Dünya
  C) Merhaba Dünya
  D) Dünya haba
  Cevap: C
 • 15)

  len() komutu bir ifadenin kaç karakterden oluştuğunu tespit etmek için kullanılır.

  Buna göre aşağıda verilen python kod bloklarından hangisinde hata verir?

  A) len("Bilişim")
  B) len("325Bilişim")
  C) len("Teknolojileri3432")
  D) len(12462254)
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder