Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bilgisayarda kayıtlı her bir bilgiye ne isim verilir?
  A. Algoritma
  B. Akış diyagramı
  C. Veri
  D. Tablo
  Cevap: C
 • 2)

  TextWindow.WriteLine("Merhaba Dünya")

  Yukarıda verilen Small Basic kod blogu hangi çıktıyı verir?


  A) Ekrana Merhaba Dünya yazar
  B) Ekrana WriteLine yazar
  C) Ekrana TextWindow yazar
  D) Ekrana hiç birşey yazmaz
  Cevap:

  A

 • 3)

  TextWindow.BackgroundColor="red"

  TextWindow.WriteLine("Bilişim Teknolojileri")

  Yukarıda verilen Small Basic kod blogu hangi çıktıyı verir?


  A) Ekrana red yazar
  B) Ekrana kırmızı renkte bilişim teknolojileri yazar
  C) Ekrana kırmızı renkte red yazar
  D) Ekrana kırmızı renkte TextWindow yazar
  Cevap:

  B

 • 4)

  TextWindow.WriteLine(Merhaba Dünya)

  Yukarıda verilen Small Basic kodu çalıştırıldığında hata verecektir.Hatayı gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


  A) TextWindow ile WriteLine arasına nokta değil alt tire gelmelidir.
  B) Parantez açıp kapama olmamalıdır.
  C) WriteLine yazısı fazladan konmuştur.
  D) Merhaba Dünya yazısı çift tırnak içerisine alınmalıdır.
  Cevap:

  D

 • 5)

  GraphicsWindow.DrawText(15,15,"Merhaba Dünya")

  Small Basic de yazılmış olan yukarıdaki kod hangisini yapar?

  A) Ekrana 15,15 Merhaba dünya yazar
  B) Ekrana sadece 15,15 yazar
  C) Merhaba Dünya yazan bir pencere açar
  D) Hiçbir şey yapmaz.
  Cevap:

  C

 • 6)

  GraphicsWindow.FontSize=30

  GraphicsWindow.DrawText(20,20,"Bilişim Teknolojileri")

  Small Basic de yazılmış olan yukarıdaki kod hangisini yapar?

  A) Bilişim Teknolojileri yazısını 30 pixel büyüklüğünde bir pencereye yazdırır.
  B) 20, 20, 30 sayılarının yazıldığı bir pencere açılır.
  C) Bilişim Teknolojileri yazısını mavi renkte yazan bir pencere açılır.
  D) 20, 20 ve 30 sayılarının toplamını gösteren bir pencere açılır.
  Cevap:

  A

 • 7)
  I. TextWindow
  II. Array
  III. Math
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri Small Basic programında nesnedir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8)

  TextWindow.WriteLine("3 + 7 = " + (3+7))

  Yukarıda verile Small Bacis kodu çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) Sadece 10 yazar
  B) 3 + 7 = 10 yazar
  C) 3 + 7 = (3+7) yazar
  D) Syntax hatası verir.
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) TextWindow.ForegroundColor = "red" => Yazı rengini kırmızı yapar
  B) TextWindow.BackgroundColor = "yellow" => Ekran arka planını sarı renk yapar
  C) TextWindow.WriteLine(5 + 3) => Ekrana 8 yazar
  D) TextWindow.Read() => Pencere başlığını ayarlar
  Cevap: D
 • 10)
  TextWindow.Clear() verilen Small Basic kodu ile ilgili hangisi doğrudur?
  A) Önceki yazılanları temizler
  B) Ekrana Clear yazar
  C) Kullanıcıdan veri alır
  D) Matematiksel işlemlerde kullanılır.
  Cevap: A
 • 11)

  Small Basic'de aşağıda verilen değişken tanımlamalarından hangisinin sonucu doğrudur?

  A) isim = "Mustafa"
  B) -isim = "Mustafa"
  C) 29isim = "Mustafa"
  D) isim- = "Mustafa"
  Cevap:

  A

 • 12)

  Text.Window.Writeline("1. Sayıyı giriniz: ")

  sayi1 = TextWindow.Read()

  Text.Window.Writeline("2. Sayıyı giriniz: ")

  sayi2 = TextWindow.Read()

  TextWindow.Writeline(sayi1 * sayi2)

  Yukarıda verilen Small Basic kodu çalıştırılıp sırasıyla 7 ve 5 sayıları girildiğinde hangi çıktıyı veriri?

  A) 75
  B) 7 * 5
  C) 35
  D) sayi1 * sayi2
  Cevap:

  C

 • 13)

  Text.Window.Writeline("Lütfen isminizi giriniz: ")

  ad = TextWindow.Read()

  Text.Window.Writeline("Merhaba,  "+ad)

  Yukarıda verilen Small Basic kodu çalıştırılıp Mehmet yazıldığında girildiğinde hangi çıktıyı verir?

  A) Merhaba, Mehmet
  B) Mehmet
  C) Merhaba, ad
  D) Merhaba
  Cevap:

  A

 • 14) Small Basic'te aşaıda verilen veri türlerinden hangisi String (str) ifadesidir?
  A) 123
  B) 84,5
  C) "merhaba"
  D) True
  Cevap:

  C

 • 15) Small Basic'te aşaıda verilen veri türlerinden hangisi float ifadesidir?
  A) 65
  B) 44,5
  C) "merhaba"
  D) True
  Cevap:

  B

Yorum Yap
Gönder