...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir doğal sayının 18 ile bölümünden kalan 5 ve bölüm 10 olduğuna göre bu sayı kaçtır?
  A) 135
  B) 155
  C) 185
  D) 193
  E) 215
  Cevap: C
 • 2) 4853A doğal sayısı 2 ile kalansız bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 8
  B) 10
  C) 14
  D) 16
  E) 18
  Cevap: E
 • 3) A7563AA sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alabilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: D
 • 4) 23x6y doğal sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x ve y'nin toplamının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
  E) 19
  Cevap: C
 • 5) 231A sayısının 3 ile tam bölüne bilmesi için A yerine hangi sayı gelemez?
  A) 0
  B) 3
  C) 6
  D) 8
  E) 9
  Cevap: D
 • 6) 56A24 doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A sayısının değerleri toplamı kaçtır?
  A) 10
  B) 12
  C) 14
  D) 16
  E) 18
  Cevap: B
 • 7) Rakamları farklı dört basamaklı 3A67 sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 8) Rakamları farklı 85A4 sayısı 4 ile tam bölüne bildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 8
  B) 12
  C) 16
  D) 20
  E) 24
  Cevap: A
 • 9) Dört basamaklı 49xy sayısı 4 ile kalansız bölüne bilmektedir. Buna göre x * y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
  A) 72
  B) 64
  C) 56
  D) 48
  E) 36
  Cevap: B
 • 10) Beş basamaklı 5923A sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 20
  E) 23
  Cevap: C
 • 11) Dört basamaklı 3x8y sayısı hem 3 hem de 5 tam olarak bölüne bildiğine göre x alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 27
  B) 32
  C) 29
  D) 15
  E) 19
  Cevap: A
 • 12) Dört basamaklı 2x4y sayısı hem 2 ile hem de 9 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre x * y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
  A) 60
  B) 74
  C) 56
  D) 82
  E) 42
  Cevap: C
 • 13) Beş basamklı 67x9z sayısı 10 ile bölündüğünde 4 kalanını vermekte 3 ile tam bölüne bilmektedir. Buna göre x + y toplamının alabileceği en büyük değer hangisdir?
  A) 6
  B) 9
  C) 12
  D) 11
  E) 21
  Cevap: D
 • 14) Beş basamaklı 872x5 sayısı 11 ile tam bölüne bildiğine göre x kaçtır?
  A) 2
  B) 3
  C) 6
  D) 8
  E) 9
  Cevap: D
 • 15) Rakamları farklı dört basamaklı 4x5y sayısı 15 ile tam bölüne bildiğine göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 13
  B) 15
  C) 17
  D) 11
  E) 18
  Cevap: E
 • 16) A sayısının 3 ile bölümünden bölüm B kalan 2 dir. B sayısının 4 ile bölümünden bölüm C kalan 3 tür.
  Buna göre A'ın 12 ile bölümünden kalan kaçtır?

  A) 10
  B) 11
  C) 12
  C) 8
  D) 5
  Cevap: B
 • 17) 451xy sayısı 20'ye tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?
  A) 7
  B) 4
  C) 9
  D) 10
  E) 1
  Cevap: D
 • 18) 37a51 sayısı üçe tam bölüne bildiğine göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 12
  B) 15
  C) 18
  D) 20
  E) 21
  Cevap: B
 • 19) 78x5b sayısı 15 ile tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 20) Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 34a7b sayısı 9 ile tam bölünürken 5 ile bölümünden kalan 3 dir.
  Buna göre a + b değerinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 10
  B) 12
  C) 13
  D) 15
  E) 18
  Cevap: C
 • 21) 4,5,8 sayılarına tam bölüne bilen en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?
  A) 140
  B) 120
  C) 160
  D) 200
  E) 240
  Cevap: B
 • 22) 3,5,7 sayılarına tam olarak bölüne bilen en büyük üç basamaklı sayının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 23
  B) 20
  C) 19
  D) 18
  E) 14
  Cevap: D
 • 23) x ve y tam sayılardır ve
  1 < x < 9,
  4 < y < 12
  olduğuna göre 2x - y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 11
  B) 12
  C) 15
  D) 29
  E) 43
  Cevap: A
 • 24) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir önermedir?
  A) Ceylanlar hızlı koşmaktadır.
  B) Çita dünyanın en hızlı koşan hayvanıdır.
  C) Türkçe en güzel dildir.
  D) En vahşi hayvan aslandır.
  Cevap: B
 • 25)
  I. Beyaz renk en güzel renktir.
  II. İnternet yüzyılın icadıdır.
  III. Ayna görüntüyü yansıtır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri önerme değildir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 26) Aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?
  A) p: 4 + 1 < 5
  B) q: 8 x 2 = 16
  C) r: 4-1 = -3
  D) s: 2 / 1 = 1
  E) t: 1 + 1 = 0
  Cevap: B
 • 27) 6 ayrı önermenin olduğu doğruluk tablosunda toplamda kaç satır bulunur?
  A) 6
  B) 24
  C) 32
  D) 64
  E) 128
  Cevap: D
 • 28) Verilen 4 önermenin doğruluk payı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4
  B) 8
  C) 16
  D) 32
  E) 64
  Cevap: C
 • 29) ( 1 ∧ 0 ) V ( 1 ∧ 0 ) ≡ ?
  Yukarıda verilen önermenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1
  B) 0
  C) Boş
  D) 1 V 1
  E) 1 V 0
  Cevap: B
 • 30)
  I. (1 V 0) V (0 ∧ 1) = 1
  II. (1 ∧ 1) ∧ (1 ∧ 0) = 0
  III. (0 V 0 ) ∧ (1 V 0) 0
  Yukarıda verilen önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: D
 • 31) ((1 ∧ 0 ) V (1 V 0)) ∧ (1 V 0)
  Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 0
  B) 1
  C) 1 ∧ 0
  D) 1 V 0
  E) 1 ∧ 1
  Cevap: B
 • 32) Aşağıda verilen önermelerden hangisinin sonucu 1 dir?
  A) (0 ∧ 0) ∧ 1
  B) (1 ∧ 0) ∧ 1
  C) ( 1 V 1) V 0
  D) (1 V 0) ∧ 0
  E) (0 ∧ 1) V 0
  Cevap: C
 • 33) (q V p')' ∧ q
  Yukarıda verilen önermenin sonucu hangisidir?

  A) 0
  B) 1
  C) q
  D) p
  E) q'
  Cevap: A
 • 34) A={1,2,3,4,5) kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde 1 elemanı bulunur?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 8
  Cevap: D
 • 35) A={M,A,T,E,M,A,T,İ,K} kümesinin 4 elemanlı kümelerinin kaç tanesinde K harfi bulunur?
  A) 12
  B) 24
  C) 32
  D) 46
  E) 56
  Cevap: E
 • 36) A= {a,b,c}
  B= {a,b,c,d,e,f,g}
  olduğuna göre B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesin kapsamaktadır?

  A) 12
  B) 13
  C) 14
  D) 15
  E) 16
  Cevap: E
 • 37) A ve B boş olmayan birer küme olduğuna göre;
  A U B = 7
  A / B = 3
  B / A = 1
  ve A kümesinin alt küme sayısı 64 ve B'nin alt küme sayısı 16 olduğuna göre A ∩ B 'nin eleman sayısı hangisidir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 38) s(A) = 17
  s(B) = 13
  Olduğuna göre s(A ∪ B) kümesinin eleman sayısı en az kaçtır?
  A) 4
  B) 13
  C) 17
  D) 30
  E) 41
  Cevap: C
 • 39) A, B ve C kümelerinin birbirinin alt kümeleri olmadığı bilinmektedir.
  s(A) = 2, s(B) = 8 ve s(C) = 11 olduğuna göre s(A ∪ B ∪ C) kümesinin eleman sayısı en fazla kaç olur?
  A) 8
  B) 10
  C) 13
  D) 19
  E) 21
  Cevap: E
 • 40) Bir küme ile ilgili olarak;
  I. Alt küme sayısı 5x-6 ve
  II. Öz alt küme sayısı 4x+3'tür.
  Buna göre bu kümenin eleman sayısı hangisidir?
  A) 4
  B) 7
  C) 10
  D) 17
  E) 21
  Cevap: C
 • 41) 8 < 2x + 5 <= 17 eşitsizliğini sağlayan x tamsayılarının toplamı kaçtır?
  A) 7
  B) 15
  C) 20
  D) 29
  E) 35
  Cevap: C
 • 42) 4x + 2 <= 2x + 24 olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer hangisidir?
  A) 9
  B) 11
  C) 13
  D) 14
  E) 17
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
 • Hatice Kılıç
 • 2021-02-04

Başarılar