...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bütün peygamberlerin ortak mesajı ilk önce aşağıdakilerden hangisi olmuştur.
  A) Ahlaklı olmak
  B) Allah’a iman etmek
  C) Namaz kılmak
  D) Oruç tutmak
  Cevap: B
 • 2) Mucize ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır ?
  A)Peygamberler ancak Allah izniyle mucize gösterebilirler.
  B)Hz.Muhammed’e verilen en büyük mucize Kur’an-ı Kerim’dir.
  C)Mucizenin amacı insanların peygamberlere inanmalarını sağlamaktır.
  D)Mucizeler olağan olaylardır.
  Cevap: D
 • 3) “ Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamberler olarak bir melek gönderirdik” Verilen ayette peygamberlerin insanlardan seçilmesinin sebebi olarak gösterilen özellik nedir?
  a) Meleklerin peygamberlik yapmak istemedikleri
  b) Meleklerin iyi olmadıkları için insanlara örnek olamayacakları
  c) Meleklerin peygamberlik yapamayacak olması
  d) Yeryüzünde insanların yaşaması ve peygamberlerin insanlara gönderilmesi
  Cevap: D
 • 4) Peygamberler görevlerini yerine getirirken .…….. cümlesi nasıl tamamlanırsa doğru söylenmiş olunur?
  A) Görevleri karşılığında ücret almışlardır.
  B) İnsanların sadakaları ile geçinmişlerdir.
  C) Peygamberlerin hepsi zengin oldukları için ayrıca ücret istememişlerdir. Yoksa alırlardı.
  D) Asla kişisel bir karşılık istememiş ve almamışlardır. Geçimlerini kendileri sağlamışlardır.
  Cevap: D
 • 5) İstanbul boğazından geçen gemiler boğazdan geçişi sırasında yanlarına kılavuz gemileri alırlar. Bu gemiler boğazı bilmeyen gemilere yol gösterirler. Peygamberler de aynen böyledir.
  Bu metne göre peygamberlerin insanlık için önemi nedir?

  a) İnsanların yaşamını kolaylaştırmak
  b) İnsanlara kılavuzluk yapmak
  c) İnsanları eğitmek
  d) insanlara yardımda bulunmak
  Cevap: B
 • 6) I. Tevrat İbranicedir.
  II. Tevrat beş bölümden oluşur.
  III. Tevrat Hz. Davud’a indirilmiştir.
  IV. Hz. Muhammed’e indirilen Kur’an Tevrat’ı onaylar.
  Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

  a) I, II, III
  b) II, III, IV
  c) I, III, IV
  d) I, II, IV
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dört büyük kutsal kitap iniş sırasına göre doğru sıralanmıştır?
  a) Zebur-Tevrat-Kuran-İncil
  b)Tevrat-Zebur-İncil-Kuran
  c)İncil-Zebur-Tevrat-Kuran
  d)Tevrat-İncil-Zebur-Kuran
  Cevap: B
 • 8) Elif : 4 tane büyük kutsak kitap gönderilmiştir.
  Zeynep : Bazı peygamberler suhuf adı verilen kitap-çıklar gönderilmiştir.
  Necla : Son gönderilen kitap Kuran-ı Kerim’dir.
  Ferman : Gönderilen kitapların hiç birisi değiştirilme-miştir.
  Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer veril-miştir. Hangi öğrencinin görüşü yanlıştır?

  a) Elif
  b) Zeynep
  c) Ferman
  d) Necla
  Cevap: C
 • 9) Bülent: Kuranda peygamberimizin hayatı anlatılmış-tır.
  Yusuf: Kuran’da nelere iman etmemiz gerektiği bildirilmiştir.
  Harun: Kuran’da ibadetler hakkında bilgi verilmiştir.
  Tanju: Kuran Arapça olarak indirilmiştir.
  Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü yanlıştır?

  a) Tanju
  b) Harun
  c) Yusuf
  d) Bülent
  Cevap: D
 • 10) Allah tarafından peygamberlere verilen ve bazı du rumlarda ortaya çıkan olağanüstü olaylara mucize de nir. Buna göre hangisi mucize değildir?
  a-) Hz. Yusuf’un kuyuya atılması
  b-) Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması
  c-) Hz. Muhammed’in miraca çıkması
  d-) Hz. Musa’nın Firavun’dan kaçarken kızıl denizi yarması
  Cevap: A
 • 11) İlahi kitaplara imanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) Müslümanlar olarak günümüzdeki Tevrat, İncil ve Zebur’a inanırız.
  b) Dinimiz, kutsal kitapların hepsine birden inanmayı öğütler.
  c) Kuran diğer kutsal kitapların varlığını kabul eder.
  d) Kitaplara iman imanın şartlarındandır.
  Cevap: A
 • 12) Allah niçin vahiy göndermiştir?
  A) İnsanları doğru yola, Allah’a kulluğa ve güzel ahlaka yöneltmek için
  B) İnsanların kültürlerini geliştirmeleri ve medeniyetler kurmaları için
  C) İnsanların bilim ve teknolojide ilerlemeleri için
  D) İnsanların savaşlar kazanarak devletler kurmaları için
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerin hangisi dört incilden biri değildir?
  A)Matta İncili B) Markos İncili
  C) Mezmur İncili D)Luka İncili
  Cevap: C
 • 14) I-Tebliğ
  II-İsmet
  III-Sünnet
  IV-Mucize
  Yukarıda verilenlerden hangileri peygamberlerin sıfatlarından değildir?

  A) Yalnız I
  B) I-III
  C) III-IV
  D) I-II
  Cevap: A
 • 15) Mucize konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Peygamberimizin en büyük mucizesi Kuranı Kerim’dir.
  B) Sıradan olaylar olup herkes mucize gösterebilir.
  C) Mucizeler ancak Allah’ın izniyle gerçekleşir.     
  D) Her peygamberin mucizesi vardır.
  Cevap: B
 • 16)

  2) “And olsun senden
  öncede peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler
  de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var.” Ayetten hareketle
  aşağıdaki sonuçlardan hangisi ne ulaşılamaz?


  a)  Bazı peygamberler
  hakkında Kuran da bilgi verilmiştir

  b)  Kuran da ismi
  geçen peygamberlerin dışında da peygamberler vardır

  c)   Peygamberimizden
  önce de peygamber gelmiştir.  d)  Bütün
  peygamberlerin isimleri Kuran da yazılmıştır

  Cevap: D
 • 17)

  2)  Hangis2)  Hang   2)  Hangisinde kutsal kitap-peygamber eşleşmesi
  yanlıştır?

  A)Tevrat-Hz.Musa’ya                           

  B)İncil-Hz. İsa’ya     

  C)Kur’an-ı Kerim-Hz. Muhammed’e     D)Zebur-Hz. Nuh’a

  Cevap: E
 • 18)

  12) Aşağıda
  Suhuf  verilen peygamberlerle ilgili
  eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  12) Aşağıda 12) AşağıA) Hz. Adem – 10 Sahife   B) Hz. İbrahim – 10 Sahife  C) Hz İdris – 30 Sahife    D) Hz. Şit – 30 Sahife 

  Cevap: D
 • 19)
  I. İsmet: Günahlardan korunmuş olmak

  II. Emanet: Güvenilir olmak
  III. Sıdk: Doğru olmak
  Peygamberlerin sıfatları ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru eşleştirilmiştir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 20) Peygamberlerin zeki, akıllı ve uyanık olması anlamına gelen sıfatı hangisidir?
  A) Fetanet
  B) Tebliğ
  C) İsmet
  D) Sıdk
  Cevap: A
 • 21) Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları eksiksiz olarak insanlara iletmesine ..................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Fetanet
  B) Tebliğ
  C) İsmet
  D) Sıdk
  Cevap: B
 • 22) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah tüm peygamberlere kitap göndermiştir.
  B) Allah'ın son gönderdiği peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) 'dir.
  C) İlk peygamber Hz. Adem'dir.
  D) Allah bazı peygamberlere suhuf indirmiştir.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
 • Huseyin
 • 2021-03-09

Teşekkürler