AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğer, büker (doğru şahitlik etmez), yahut şâhidlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
  Verilen ayetle ilgili olarak;
  I. Adaletin sağlanmasında herkese eşit davranılmalıdır.
  II. Aynı suçu işleyen kişilere aynı ceza verilmelidir.
  III. Hüküm verirken duygular ön planda tutulmalıdır.
  yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız II
  E) I, II ve III
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hukukta bir hüküm verilebilmesi için delil zorunludur.
  B) İslam hukukunda kullanılan kaynaklara edille-i şer'iyye denir.
  C) İslam hukukunun ilk temel kaynağı peygamberimizin sünnetidir.
  D) Peygamber efendimiz Kur'an'da anlaşılmayan hususları açıklamış ve uygulamalı olarak sahabeye göstermiştir.
  E) İslam hukukunun temel kaynaklarından biri de icma'dır.
  Cevap: C
 • 3) Aşağıda verilen kavram ve açıklamalarından hangisi doğru değildir?
  A) Münafık: Müslüman olmadığı halde müslümanları aldatmak için müslümanım diyen kişilere denir.
  B) Kafir: İslamı inkar eden kişilere denir.
  C) Müşrik: Alla'hın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kişiye denir.
  D) Mümin: Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kişiye denir.
  E) Fasık: Allah'tan gelen yasaklara riayet etmeyen kişilere denir.
  Cevap: C
 • 4) Bir insanı öldürmek ................. .......... öldürmek gibidir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) tüm insanlığı
  B) tüm canlıları
  C) tüm fasıkları
  D) tüm müşrikleri
  E) tüm alemleri
  Cevap: A
 • 5) Bir mümin aşağıdakilerden hangisi ile evlenemez?
  A) Süt kardeşi ile
  B) Kuzeniyle
  C) Komşusuyla
  D) Farklı milletten biriyle
  E) İş arkadaşıyla
  Cevap: A
 • 6) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi ................ de gerçek manada iman etmiş olamazsınız.”
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) övmedikçe
  B) sevmedikçe
  C) istemedikçe
  D) üzmedikçe
  E) kırmadıkça
  Cevap: B
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi evliliğin amaçlarından biri değildir?
  A) Geleceğe güvenle bakabilme
  B) Dünyayı daha fazla sevme
  C) Sevme ve sevilme ihtiyacını karşılama
  D) Dayanışma duygusunu hissteme
  E) Toplumda bir yer edinme
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” diyenlerdir. (Furkân suresi, 74. ayet)
  B) “İyi erkeklerle iyi kadınları (birbirleriyle) evlendirin. (Dârimî, Nikâh, 10)
  C)  “Birbirlerini seven (çiftlerin birleşmesi) için nikâhtan daha iyi bir çözüm yoktur.” (İbn Mâce, Nikâh, 1)
  D) “Bir kadınla dört şeyden dolayı evlenilir: Malı, soyu, güzelliği ve dini için. Sen dindar olanını seç. Aksi halde fakr-u zarurete duçar olursun!” (Buhârî, Nikâh, 16)
  E) “Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.” (Bakara suresi, 237. ayet)
  Cevap: E
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi eşler arasında bulunması gereken duygulardan biri olamaz?
  A) Sadakat
  B) Fedakarlık
  C) Kindarlık
  D) Sabır
  E) Şefkat
  Cevap: C
 • 10) “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ....................... yönünden en güzel olanlarıdır. En iyileri de eşlerinize karşı en iyi davrananlarıdır.” 
  Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) mal
  B) mülk
  C) ahlak
  D) sevgi
  E) saygı
  Cevap: C
 • 11) “Allah katında helallerin en sevimsizi ......................”
  Yukarıda hadiste verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) kavgadır.
  B) spordur.
  C) boşanmadır.
  D) evlenmedir.
  E) nişandır.
  Cevap: C
 • 12)  “…O halde siz mümin iseniz Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin.” (Enfal suresi, 1. ayet)
  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Kardeşlik
  C) Sulh
  D) Emniyet ve Güven
  E) Adalet
  Cevap: C
 • 13) “Allah, size emanetleri mutlaka ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle karar vermenizi emreder…”
  (Nisa suresi, 58. ayet.)
  “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.”
  (Hûd suresi, 85. ayet.)
  Yukarıda verilen ayetler daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Sevgi ve saygı
  B) Kardeşlik
  C) Sulh
  D) Emniyet ve Güven
  E) Adalet
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder
 • nihat altındaş
 • 2020-10-09

tesekkürler emeginiz e saglık