...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dini Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sözlük anlamı olarak kurtuluşa ermek, boyun eğmek, barış yapmak gibi anlama gelen kavram hangisidir?
  A) Mümin
  B) Müslüman
  C) İslam
  D) Din
  E) Mesih
  Cevap: C
 • 2) Tek Allah (c.c) anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Tevhit inancı
  B) Takva inancı
  C) Marifet
  D) Ta'zim
  E) Teslimiyet
  Cevap: A
 • 3)
  * İnanmak tasdik etmek.
  * Emniyette olmak, güvende olmak
  * Allah'ın varlığına inanmak
  Yukarıda verilenler hangi kavram ile açıklanır?

  A) İslam
  B) İman
  C) Akaid
  D) Tevhid
  E) Tecvid
  Cevap: B
 • 4) Sözlük anlamı olarak kurtuluşa ermek, güven, boyun eğmek, itaat etmek ve emniyette olmak anlamına gelen ifade hangisidir?
  A) İslam
  B) İman
  C) Müslüman
  D) Mümin
  D) Hasen
  Cevap: A
 • 5)
  I. Kelime-i Tevhid
  II. Kelime-i Şehadet
  III. İmanın şartları inanmak.
  IV. Kuran ve sünnet esaslarına inanmak.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mümin olma şartları arasındadır?

  A) I, II, III ve IV
  B) I, II ve III
  C) I, III ve IV
  D) I ve II
  E) II, III ve IV
  Cevap: A
 • 6) İman edilmesi gereken şeylerin her birine ayrıntılarıyla inanılmasına .............. iman denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tafsili
  B) İcmali
  D) Tevhidi
  E) Tecvidi
  D) Tasdiki
  Cevap: A
 • 7) İslamda inanılması gereken şartlara kalbi ile inanmayıp söz ve davranışları ile inanmış gibi görünen kişilere ne denir?
  A) Mü'min
  B) Münafık
  C) Kafir
  D) Yezid
  E) Nifak
  Cevap: B
 • 8) Allah’ın (c.c) tek ilah ve gerçek mabud oluşunda, isim, sıfat ve fiillerinde Allah’a (c.c) ortaklar koşmak ............. olarak adlandırılır.

  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) Müşrik
  B) Şirk
  C) Küfür
  D) Haram
  E) Kafir
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen kavram ve açıklamalarından hangisi doğru değildir?
  A) Münafık: Müslüman olmadığı halde müslümanları aldatmak için müslümanım diyen kişilere denir.
  B) Kafir: İslamı inkar eden kişilere denir.
  C) Müşrik: Alla'hın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kişiye denir.
  D) Mümin: Allah'ın varlığına ve birliğine inanan kişiye denir.
  E) Fasık: Allah'tan gelen yasaklara riayet etmeyen kişilere denir.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • fatma çelik
 • 2020-09-18

çok faydalı buldum teşekkürler.