Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bilimsel bilgi için hangisi yanlıştır?
  A) Eleştiriye kapalıdır
  B) Sistemlidir
  C) Tutarlıdır
  D) Doğru ve çelişkisizdir
  E) Mantıklıdır
  Cevap: A
 • 2)

  Gebeliğin 8. haftasından sonra embriyoya ................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fetüs
  B) Morula
  C) Segmantasyon
  D) Gastrula
  E) Blastomer
  Cevap: A
 • 3)

  Zigotta birbirini takip eden hızlı mitoz bölünmeye ............................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fetüs
  B) Morula
  C) Segmantasyon
  D) Gastrula
  E) Blastomer
  Cevap: C
 • 4)

  Birbiriyle aynı büyüklükteki blastomerlerin oluşturduğu hücre topluluğuna ...................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Fetüs
  B) Morula
  C) Segmantasyon
  D) Gastrula
  E) Blastomer
  Cevap: B
 • 5) Olgunlaşan yumurtanın yumurtalıktan atılma evresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ovulasyon
  B) Menstrual döngü
  C) Folikül evresi
  D) Korpus luteum
  E) Gastrula
  Cevap: A
 • 6) Yumurtanın atılması ile folükülün değişimiyle oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ovulasyon
  B) Menstrual döngü
  C) Folikül evresi
  D) Korpus luteum
  E) Gastrula
  Cevap: D
 • 7) DNA’ nın kendini eşleyerek iki katına çıkması hangi evrede gerçekleşir?
  A) İNTERFAZ
  B) MİTOTİK
  C) METASTAS
  D) PARTENOGENEZ
  E) VEGETATİF
  Cevap: A
 • 8)
  I. Bölünerek üreme
  II. Tomurcuklanma ile üreme
  III. Rejenerasyonile üreme
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri eşeysiz üremeye örnektir?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklı üreme ile çoğalır?
  A) Asma 
  B) Ciğer otu
  C) Gül
  D) Söğüt
  E) Kavak
  Cevap: B
 • 10)
  I. Kanserli hücrelerin bulundukları doku dışına; doğrudan, kan veya lenf damarlarıyla sıçramasına metastas denir.
  II. Bir bitkiden alınan dal parçasının yakın türden başka bir bitkinin gövdesine aktarılmasına aşı denir.
  III. Çilek , üzüm , kavak ve menekşe gibi bitkilerin üreme yöntemi eşeysiz üremedir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 11)
  I. Kertenkelelerde kopan kuyruğun yerine yeni kuyruk oluşumu rejenarasyona örnek verilebilir.
  II. Değişen çevre koşullarına uyum sağlama (adaptasyon) açısından eşeysiz üreme daha avantajlıdır.
  III. Vejetatif üreme, tohumlu üreme yöntemine göre daha kısa sürede gerçekleşen bir üretme şeklidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sadece bitki hücresinde görülür?
  A) İnterfaz evresinde, sentrozomlar kendini eşler.
  B) Profaz evresinde, kromatin iplikler yoğunlaşır ve
  kromozom haline dönüşür.
  C) Anafaz evresinde, her bir kromozomun sentromeri ikiye bölünür ve tüm kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
  D) Sitokinez ara lamel oluşumu ile gerçekleşir.
  E) Metafaz evresinde, kinetokorlarından iğ ipliklerine
  tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir.
  Cevap: D
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi sadece hayvan hücresinde görülür?
  A) İnterfaz evresinde, sentrozomlar kendini eşler.
  B) Profaz evresinde, kromatin iplikler yoğunlaşır ve
  kromozom haline dönüşür.
  C) Anafaz evresinde, her bir kromozomun sentromeri ikiye bölünür ve tüm kardeş kromatitler birbirinden ayrılır.
  D) Sitokinez ara lamel oluşumu ile gerçekleşir.
  E) Metafaz evresinde, kinetokorlarından iğ ipliklerine
  tutunmuş kromozomlar hücrenin ekvator düzleminde dizilir.
  Cevap: A
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eşeysiz üreme için doğru değildir?
  A) Döllenme görülmez.
  B) Üreme hızı yavaştır.
  C) Eşeysiz üremenin temeli genellikle mitoz bölünmedir.
  D) Eşeysiz üreme bir canlının, hücre, doku veya organ gibi bir parçasının uygun şartlarda gelişmesiyle olur
  E) Eşeysiz üremede oluşan bireyler genellikle atasının tam bir kopyasıdır.
  Cevap: B
 • 15)
  I. İnterfaz
  II. Mitotik
  III. Metastas
  Yukarıda verilen evrelerden hangisi veya hangilerinde hücre döngüsü görülür?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder