Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrensel bir yasa ile ilişkilendirilemez?

  A) “Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı,
  eşlerinizden de sizler için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı...” (Nahl suresi, 72. ayet)

  B) “Güneş’i ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sayısını
  ve hesabı bilmeniz için ona (Ay’a) birtakım menziller takdir eden O’dur...” (Yunus suresi, 5.

  ayet)

  C) “Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi?...” 
  (Fâtır suresi, 44. ayet)

  D) “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm.” (Bakara suresi, 186. ayet)

  Cevap:
 • 2)

   Murat Bey, kazancını manavlık yaparak sağlamaktadır. Her gün dükkanını erkenden açıp
  hazırlıklarını yaptıktan sonra bol kazanç için dua etmektedir.

  Bu paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

  A) Emek 

  B) Rızık 

  C) Tevekkül

  D) Paylaşma

  Cevap:
 • 3)

  Allah pek çok canlı ve cansız varlık yaratmıştır. Yarattığı varlıklar içerisinde insana farklı ve üstün özellikler vermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?

  A) İrade 

  B) Rızık 

  C) Ecel

  D) Ömür

  Cevap:
 • 4)

  Zekâtı verilen mal budanan ağaç gibidir. Budandıkça daha da gürleşir ve fazla meyve verir.

  Bu açıklama aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

  A) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan
  verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için
  daha hayırlıdır...”  (Bakara suresi, 271.
  ayet)

  B) “...De ki: Harcadığınız her şey; ana baba, yakınlar,
  öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Allah yapacağınız her hayrı
  (iyiliği) bilir.” (Bakara suresi, 215. ayet)

  C) “Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür;  ölümsüz olan iyi işler ise Rabb’inin
  katında  hem sevapça daha hayırlı hem de
  ümit  bağlamaya daha lâyıktır.”  (Kehf suresi, 46. ayet)

  D) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her
  başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah
  dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir. (O) bilendir.” Bakara suresi, 261. ayet)

  Cevap:
 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında gerçekleşen ve sorumlu tutulmadığı hususlardan
  biridir?

  A) İnancı                      

  B) Ahlakı

  C) İbadeti

  D) Irkı

  Cevap:
 • 6)

  Murat : Isıtılan metaller genleşir.

  Ayşe : Su, deniz seviyesinde ve belli basınç altında 100 C’de kaynar. Sena : Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır.

  Ahmet : Güneş, sahip olduğu çekim kuvvetiyle güneş sistemindeki gezegenleri yörüngelerinde tutar.

  Evrendeki yasalarla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

  A) Murat 

  B) Sena 

  C) Ayşe

  D) Ahmet

  Cevap:
 • 7)

  Zekât verecek kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

  A) Müslüman olmak      

  B) Erkek olmak              

  C) Akıllı olmak              

  D) Zengin olmak

  Cevap:

  B

 • 8)

  Bir amacı gerçekleştirmek  için elden gelen bütün çabayı gösterip, tüm tedbirleri aldıktan sonra, Allah’a güvenmeye,sonrasını Allah’a bırakmaya ne denir?

  A) Tevekkül

  B) İrade   

  C) Kader

  D) Kısmet

  Cevap:

  A

 • 9)

  “Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.”  

  “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.”

  Verilen ayetlerden yola çıkarak;
  I.  Her şeyin yaratılmasında bir ahenk ve düzen  vardır.
  II. Varlıklardaki ölçü ve düzen bir tesadüfün eseridir.

  III. Her şeyi yaratan Allah’tır
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 10)

  İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir   varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen ................ sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt  edebilir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) akıl
  B) irade
  C) tevekkül
  D) rızık
  Cevap: A
 • 11) İnsan;
  I. Özgür ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır
  II. Özgür iradesi ile yaptığı davranışlarından sorumludur
  III. Özgür iradesini kullanarak tercihlerde bulunur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 12) Tevekkül ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sadece oturup dua etmeliyiz.
  B) Çalışıp Allah’a güvenmeliyiz.
  C) Kendimize güvenmeliyiz.
  D) İbadetlerimizi aksatmamalıyız.
  Cevap: A
 • 13)

  Yüce Allah, yeryüzünde yarattığı milyarlarca canlı ve cansız varlıklardan yalnızca insanları dünya yaşamındaki davranışlarında sorumlu tutulacağını bildirmiştir.

  Buna göre insan;
  I. Akıl sahibi 
  II. Özgür irade sahibi
  III. Toplumsal varlık olması
  verilenlerden hangisi veya hangileri sebebiyle sorumludur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 14)
  I. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
  II.  İşleyen demir parıldar.
  III. Damlaya damlaya göl olur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çalışmakla ilgilidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 15) İman etmiş bir mümin;
  I. Nasipten fazlası olmaz.
  II. Olanda hayır vardır. 
  III. Kaderden kaçılmaz
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini söyleyebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 16)
  I. Hz. Musa kralın zulmünden kendisine inananlarla birlikte Mısır’dan kaçmışıtr.
  II. Dinen zengin bir müslümanın malının 40’ta 1’ni fakirlere vermesiyle yapılan farz ibadete sadaka denir.
  III. Hz. Musa, kralı Allaha iman etmeye çağırmış ama bu teklifi kabul edilmemiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 17) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hz. Musa’nın denizi ikiye ayırıp açtığı yoldan kral ve adamları da geçmeyi başarmışlardır.
  B) Sadaka ibadetini isteyen istediği kadar verebilir, isteğe bağlıdır, zorunluluk yoktur.
  C) Fitre kişinin ailedeki kişi sayısı kadar her Ramazan ayında bir defa fakirlere verdiği yardımdır. 
  D) Allahın 99 isminden birisi de rızık veren anlamındaki “Rızkullah”tır.
  Cevap: A
 • 18) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, herhangi bir kişiden dilenmesinden hayırlıdır.
  I. Emek
  II. Rızık
  III. Hayyum
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri verilen ayetle ilgilidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder