...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “ Nisan ayında kutlanan bu hafta boyunca ülkemizde Hz. Muhammed’in hayatı anlatılır ve insanlara mesajı dile getirilir. “
  Yukarıda anlatılmak istenen önemli hafta aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kızılay Haftası
  B) Engelliler Haftası
  C) Camiler Haftası
  D) Kutlu Doğum Haftası
  Cevap: D
 • 2)
  I. Paylaşma ve dayanışmanın
  II. Kur’an’ın indirilmeye başlaması
  III. Oruçlunun sözlerine dikkat etmesi
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri Ramazan ayının özellikleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3) Ramazan ayı ile ilgili olarak;
  I. iftar
  II. teravih
  III. mahyaları
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri ilişkilidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mümin, kardeşinin üzüntüsünü paylaşmalıdır
  B) Mümin ilk önce kendini düşünmelidir
  C) Bir kişinin üzüntüsüne sevinmek doğru değildir.
  D) Mümine yakışan şefkatli ve merhametle olmaktır.
  Cevap: B
 • 5) Paylaşma ile ilgili olarak;
  I. Erdemin bir göstergesidir.
  II. Toplumsal bir ihtiyaçtır. 
  III. Maddi konularla  sınırlıdır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 6)
  I. Bayram namazı
  II. Akraba ziyaretinde
  III. Spor ve folklor gösterisi 
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri dini bayramların özelliklerindendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 7)

  “…Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara  yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet)

  Verilen ayetle ilgili olarak Kuran'ın;
  I. Açıklayıcı olmasına    
  II. Müjdeleyici olmasına  
  III.  Rahmet olmasına
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8)
  I. Artan ekmeklerin  çöpe atılması
  II. Gereksiz yanan lambaların söndürülmesi
  III. İhtiyaç olmadan alışveriş  yapılması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri israftır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mümin için doğru değildir?
  A) Ahlaklı olmaya özen gösterilmelidir.
  B) Dedikodudan uzak durulmalıdır.
  C) Yanlışta  ısrar etmelidir.
  D) İnsanlara karşı iyi niyetli olunmalıdır
  Cevap: C
 • 10)

  “Sizin en hayırlınız, - - - - öğrenen ve O’nu öğretendir.”

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) İlmihali
  B) Sünneti
  C) Kur’an’ı 
  D) Hadisi
  Cevap: C
 • 11) Kuran bizlere;
  I. Tevhit inancını açıklar
  II. Rehberlik eder
  III. Kıyametin zamanını bildirir
  verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Peygamber efendimiz için doğru değildir?
  A) Çocuklarıyla şakalaşırdı.
  B) İnsanların sözlerini  bölmeden  dinlerdi
  C) İnsanlara karşı alçak gönüllüydü
  D) İnsanların eksikliklerini hemen yüzlerine vururdu
  Cevap: D
 • 13)
  I. “Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel terbiye   edin.”
  II. “Hiçbir baba, bir çocuğa güzel terbiyeden daha üstün  bir hediye veremez.”
  III. “Bir kişinin, çocuğunu güzel terbiye etmesi, bir ölçek sadaka vermesinden daha hayırlıdır.”
  Yukarıda  verilen hadislerden hangisi veya hangileri çocuk ahlakı ile ilgilidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi paylaşmanın olmadığı toplumlarda görülmez?
  A) Gelir dengesizliğinde
  B) Yoksulluk
  C) Hoşnutsuzluk
  D) Güven
  Cevap: D
 • 15)

  Doğanın yeniden canlanması , bolluk ve bereketin habercisi , baharın gelişi olarak kutladığımız bayram ................................. 'dur.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Ramazan Bayramı
  B) Nevruz
  C) 23 Nisan
  D) Kadir
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder