...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Arkadaşımızla yaşadığımız bir anlaşmazlığı gidermek için;
  I. Empati kurmalıyız
  II. Suçlayıcı olmalıyız
  III. Uzlaşıcı olmalıyız
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap:

  A

 • 2)
  I. Hak ve özgürlüklerimiz yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.
  II. Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
  III. Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Uzlaşı sürecinde doğru iletişim önemlidir.
  B) Anlaşmazlıklar yaşadığımızda yalnızca kendi hakkımızı gözetmeliyiz.
  C) Sorunlarımızı uzlaşı ile çözmezsek yeni sorunlar ortaya çıkabilir.
  D) Haksızlığa uğradığımızda gerekli yerlere başvurarak hakkımızı aramalıyız.
  Cevap: B
 • 4)

  Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda ........................................... duygusu artar.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) ayrıcalık
  B) haksızlık
  C) güven
  D) sınırsız
  Cevap: C
 • 5)

  Karşımızdaki kişiyi anlamak için; kendimizi, onun yerine koymaya …………….. denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) doğal
  B) eşitlik
  C) güven
  D) empati
  Cevap: D
 • 6)
  I. Bir hastanın, hastanede doktorun tanıdığı 
  bile olsa sıra numarası ile muayene olması.
  II. Bir mağazanın yeni gelen ürünleri, öncelikle zengin müşterilerine satması.
  III. Çalışanlara çalışmalarının karşılığının tam olarak ve zamanında ödenmesi.
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri adildir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 7) Adil bir toplumda;
  I. Güven
  II. Öfke
  III. Saygı
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 8)

  Bize ait kişisel eşyalarımızın karıştırılması ............................ hakkın ihlaline örnektir

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Kişi dokunulmazlığı
  B) Özel hayatın gizliliği
  C) Konut dokunulmazlığı
  D) Haberleşme özgürlüğü
  Cevap: B
 • 9) Anlaşmazlıklarmızı gidermek için;
  I. İletişime açık olmak
  II. Empati kurmak
  III. Anlayışlı davranmak
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini yapmalıyız?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10)
  I. Birbirimizi sabırla dinlemek
  II. Birbirimizi suçlamak
  III.  Birbirimizin sözünü kesmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri uzlaştırma ortamında olmaması gereken davranışlardırr?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 11)
  I. Yasalara uymak.
  II. Okul ve sınıf kurallarına uymak
  III. Bayramlarda büyüklerin ellerini öpmek.
  Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri yazılı kuraldır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 12)

  Uzlaşmanın temelinde ............................. vardır?

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) hırs
  B) çatışma
  C) saygı
  D) intikam
  Cevap: C
 • 13)

  İnsanın kendine ev almış olması, .................... temel hakkına örnektir

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Seyahat Hakkı 
  B) Seçilme Hakkı
  C) Eğitim Hakkı  
  D) Mülkiyet Hakkı
  Cevap: D
 • 14) Adil bir insan için;
  I.  Cinsiyet ayrımcılığı yapmaz 
  II. Herkesin hakkını gözetir
  III. Farklılıklara saygı gösterir
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15)

  İnsanların temel haklara sahip olmasının koşulu ........................ olmasıdır.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) insan
  B) erkek
  C) çalışkan
  D) kadın
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder