Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS Matematik Soruları 16 (2020 LGS Sayısal - Matematik)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)  Cevap: C
 • 2)  Cevap: A
 • 3)


  Cevap: B
 • 4)

  Yukarıdaki şekillerde özdeş küpler ve özdeş piramitlerin kütleleri ölçülmektedir. I ve II. şekildeki ölçümlere göre, III. şekildeki ölçüm kaç kilogramdır?

  A) 12

  B) 14

  C) 16

  D) 18

  Cevap: B
 • 5)

  Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye, parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır.

  Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?


  Cevap: D
 • 6)

  Ayşe’nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir.

  Grafik: Ayşe’nin Okuduğu Kitapların Türlerinin Dağılımı

  Cevap: A
 • 7)

  A, B, C istasyonlarından hareket eden K, L ve M trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar.

  Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) K > L > M
  B) K > M > L
  C) M > L > K
  D) M > K > L
  Cevap: D
 • 8)

  Aşağıda her birinin kütlesi 3 g olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 g olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır.

  Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir.

  Kullanılan boncukların toplam kütlesi 30 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır?

  A) 14
  B) 15
  C) 28
  D) 30
  Cevap: A
 • 9)

  Aşağıda dört farklı renkteki kartların her birinden üçer adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı kareköklü ifade yazmaktadır.

  Eymen, bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan kareköklü ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir.

  Buna göre Eymen en fazla kaç kart seçmiştir?

  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  Cevap: C
 • 10)

  Cevap: B
 • 11)

  Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt, alanları santimetrekare cinsinden 10’dan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgelere aşağıdaki gibi ayrılmıştır.

  Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kâğıdın bir yüzünün alanı en az kaç santimetre karedir?

  A) 168
  B) 255
  C) 364
  D) 392
  Cevap: C
 • 12)

  Alanı 1050 cm 2 olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5’in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2’nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş, pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır.

  Buna göre afişin bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetrekaredir?

  A) 1000
  B) 800
  C) 640
  D) 400
  Cevap: B
 • 13)

  Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 g tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır.


  Bu lokantada üç farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 g tuz tüketmiştir.

  Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çorba – Pilav – Musakka

  B) Pilav – Musakka – Köfte

  C) Çorba – Musakka – Makarna

  D) Pilav – Taze Fasulye – Köfte

  Cevap: D
 • 14)

  Kenarlarının uzunlukları 1 m ve 9 m olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü, şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir.

  Bu halı, parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir.

  Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının, diğerinin boyalı yüzünün alanının 2 katı olması olasılığı kaçtır?

  A) 1 / 3
  B) 1 / 4
  C) 1 / 8
  D) 1 / 9
  Cevap: B
 • 15)

  Cevap: D
 • 16)

  Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir.

  Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 80
  B) 82
  C) 88
  D) 92
  Cevap: B
 • 17)

  Her birinin kütlesi 40 kg’dan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kg gelmektedir.

  Buna göre kantar üzerine sonradan konu lan çuvalların sayısı en az kaçtır?

  A) 52
  B) 39
  C) 26
  D) 13
  Cevap: C
 • 18)

  Cevap: B
 • 19)

  Kare şeklindeki boş bir panoya kare şeklindeki üç eş mavi karton, köşegenleri panonun köşegeni ile çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.

  Buna göre panonun çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 12x + 40
  B) 12x + 36
  C) 12x + 32
  D) 12x + 28
  Cevap: A
 • 20)

  Bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir.


  Yukarıda verilenlere göre Boztepe’yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder