Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
YGS (YKS) Matematik Soruları 4 (2012 YGS Matematik problemler ve geometri)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  olduğuna göre, a kaçtır?

  A) 8 / 5
  B) 13 / 4
  C) 9 / 4
  D) 13 / 3
  E) 11 / 3
  Cevap: E
 • 2)

  Cevap: E
 • 3)

  Bir lokantaya giden Ahmet’in 40 TL’si, Burak’ın 30 TL’si ve Cenk’in 20 TL’si vardır.

  Bu üç arkadaş, gelen 63 TL’lik hesabı paralarıyla doğru orantılı paylaşırsa Ahmet kaç TL öder?

  A) 21

  B) 24

  C) 25

  D) 27

  E) 28

  Cevap: E
 • 4)

  Bir çay fabrikası, kilogramı 12 TL olan 15 ton A türü çay ile kilogramı 9 TL olan 20 ton B türü çayı karıştırmış ve elde ettiği harman çayın kilogramını 11 TL’den satmıştır.

  Buna göre, harman çayın satışından elde edilen gelir, çayların ayrı ayrı satılmasıyla elde edilecek gelirden kaç TL fazladır?

  A) 24 000

  B) 25 000

  C) 28 000

  D) 30 000

  E) 36 000

  Cevap: B
 • 5)

  Bir miktar kalem, bir grup öğrenciye paylaştırılacaktır. Bu kalemlerden 6 tane fazla veya 7 tane eksik olsaydı kalemler hiç artmayacak  biçimde eşit olarak paylaştırılabilecekti.

  Buna göre, 112’den fazla olduğu bilinen bu kalemlerin sayısı en az kaç olabilir?

  A) 115

  B) 124

  C) 126

  D) 130

  E) 137

  Cevap: B
 • 6)

  Bir markette sabunlar üçerli ve ikişerli paketler hâlinde satılmaktadır. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı, ikili paket içindeki sabunların birim fiyatından % 10 ucuzdur.

  Bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı, ikili paketin satış fiyatından 3,5 TL fazla olduğuna göre, ikili paketin satış fiyatı kaç TL’dir?

  A) 7

  B) 8

  C) 10

  D) 12

  E) 14

  Cevap: C
 • 7)

  Bir yabancı dil kursunda A, B ve C sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması sırasıyla 20, 26 ve 29’dur. A ile B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 23, B ile C sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması ise 28’dir.

  Buna göre, bu üç sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması kaçtır?

  A) 25,5

  B) 26

  C) 26,5

  D) 27

  E) 27,5

  Cevap: B
 • 8)

  Aysel Hanım, pazartesi günü 45 gram, salı günü 30 gram altın bozdurmuştur. Eğer pazartesi günü 30 gram, salı günü 45 gram altın bozdursaydı ilk duruma göre eline 60 TL az geçecekti. 

  Buna göre, altının salı günkü gram fiyatı pazartesi günküne göre kaç TL düşmüştür?

  A) 4

  B) 5

  C) 6

  D) 9

  E) 15

  Cevap: A
 • 9)

  Boyları farklı dört öğrenci bir çizgi boyunca rastgele sıraya giriyor.

  Buna göre, en kısa ve en uzun boylu öğrencilerin uçlarda olma olasılığı kaçtır?

  A) 1 / 2

  B) 1 / 3

  C) 1 / 4

  D) 1 / 6

  E)  1 / 12

  Cevap: D
 • 10)

  4x100’lük bir kareli kâğıt üzerindeki bazı kareler boyanarak bir kısmı aşağıdaki şekilde gösterilen bir desen oluşturuluyor.


  Bu desende, A satırında 2’nin tam sayı katına, B satırında 3’ün tam sayı katına, C satırında 4’ün tam sayı katına, D satırında ise 5’in tam sayı katına karşılık gelen sütunlardaki kareler boyalıdır.

  Buna göre, bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D satırlarındaki kareler boyalı, diğerleri boyasızdır?

  A) 3

  B) 4

  C) 5

  D) 6

  E)  7

  Cevap: A
 • 11)

  Bir mandırada bulunan 130 litre süt, peynir yapmak için kullanıldığında kalan süt ve üretilen peynir miktarları arasındaki doğrusal bağıntının grafiği aşağıdaki gibi olmaktadır.

  Buna göre, bu mandırada 10 kg peynir üretildiğinde kalan süt miktarı kaç litredir?

  A) 50

  B) 60

  C) 65

  D) 75

  E) 80

  Cevap: B
 • 12)

  Taban alanı 16 birim kare ve yüksekliği 3 birim olan kare prizma biçimindeki bir tahta blokun tüm yüzeyi boyanıyor. Daha sonra, bu tahta blok kesilerek 48 tane birim küp elde ediliyor.

  Bu şekilde elde edilen birim küplerden kaç tanesinin yalnızca iki yüzü boyalıdır?

  A) 10

  B) 12

  C) 14

  D) 18

  E) 20

  Cevap: E
 • 13)

  Cevap: A
 • 14)

  Cemal Öğretmen, geometri dersinde öğrencileriyle birlikte adım adım aşağıdaki etkinliği yapmış ve onlara etkinlik sonunda bir soru sormuştur.

  * 8 cm uzunluğunda bir AB doğru parçası çizelim.

  * Pergelimizi 5 cm açalım.

  * Pergelin sivri ucunu önce A, sonra da B noktasına batırarak iki çember çizelim.

  * Bu iki çemberin kesim noktalarını C ve D olarak adlandıralım.

  * Köşe noktaları A, B, C ve D olan ACBD dörtgenini oluşturalım.

  * ACBD dörtgensel bölgesinin alanı kaç cm2 dir?

  Buna göre, Cemal Öğretmen’in sorduğu sorunun cevabı nedir?

  A) 20
  B) 24
  C) 25
  D) 26
  E) 32
  Cevap: B
 • 15)

  Düzgün altıgen biçimindeki fayanslarla kaplanmış bir zemin üzerine, koyu renkle gösterilen şekildeki süsleme yapılmıştır.

  Her bir altıgenin alanı 1 birim kare olduğuna göre, bu süslemenin kapladığı alan kaç birim karedir?

  A) 8
  B) 9
  C) 10
  D) 11
  E) 12
  Cevap: C
 • 16)


  Cevap: C
 • 17)

  Aşağıda, ayrıt uzunlukları 2, 3 ve 4 birim olan iki eş dikdörtgenler prizmasıyla oluşturulmuş bir yapı gösterilmiştir. Bu prizmalar şekildeki gibi bitişik yerleştirilmiştir.

  Cevap: D
 • 18)

  Dik koordinat düzleminde, merkezi x = 1doğrusu üzerinde olan bir çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre, bu çemberin çevresi kaç birimdir?


  Cevap: B
 • 19)

  Dik koordinat düzleminde, merkezi x = 1doğrusu üzerinde olan bir çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre, bu çemberin çevresi kaç birimdir?


  Cevap: B
 • 20)

  Dik koordinat düzleminde, merkezi O noktasında olan aşağıdaki ABCDEF düzgün altıgeni verilmiştir.


  Bu altıgen, merkezi etrafında ok yönünde 120 derece döndürülüyor. Döndürme sonrası elde edilen altıgenin de y eksenine göre simetriği alınıyor.

  Buna göre, ilk durumda F noktasının bulunduğu köşeye, son durumda hangi nokta gelir?

  A) A
  B) B
  C) C
  D) D
  E) E
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder