...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklimin birlikte yaşandığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Marmara
  B) Akdeniz
  C) İç Anadolu
  D) Karadeniz
  Cevap: A

 • 2) Karasal iklimi olan bir bölgede yaşayan Nalan hoca kışın giyimi nasıl olmalıdır?
  A- İnce kıyafetler giymelidir.
  B- Açık renkli giysiler tercih etmelidir.
  C- Güneş gözlüğü ve şapka takmalıdır
  D- Kalın ve yünlü giysiler giymelidir.
  Cevap: D

 • 3) Depremle yaşamasını en iyi bilen ülke hangisidir?
  a) Türkiye
  b) Almanya
  c) Japonya
  d) Mısır
  Cevap: A

 • 4) Hayvancılık türlerini yazınız.
  1)

  2)

  3)

  4)

  5)
  Cevap:

 • 5) Aşağıdakilerden hangisi doğal afettir ?
  A) Erozyon
  B)Yere çöp atma
  C)Trafik kazası
  D) Savaş
  Cevap: A

 • 6) AŞAĞIDAKİ İFADELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ KUTUCUKLARDAKİ UYGUN SÖZCÜKLERLE TAMAMLAYINIZ
  orman-erozyon-Fay hattı-kahverengi-muz-doğal afet

  1. ………………………..olayı ile verimli topraklar yok olmaktadır.
  2. Türkiye fiziki haritasında en yüksek yerler ………………………….ile gösterilir.
  3. Yer kabuğunda bulunan ve depremlere neden olan derin çatlaklara ………… ……………denir.
  4. ……………………………………..ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştirilir.
  5. …………………………………….Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür.
  6. Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ……….. ……….. denir.
  Cevap:

 • 7) Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Mantı – Kayseri                     
  B) Tantuni – Mersin
  C) Çiğ köfte -   Trabzon                        
  D) Dondurma – Kahramanmaraş
  Cevap: C

 • 8) “Hiçbir kimse benim doktor olmamı engelleyemez.” Sözünü söyleyen bir kişi aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanmak istemektedir ?
  A)Çalışma hakkı
  B) Yaşama hakkı
  C)Eğitim alma hakkı
  D) Sağlık hakkı
  Cevap: C

 • 9) Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup dok­tor olmayı çok isteyen Alican’ı babası okula gön­dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.
  Ortaokul 5.sınıfa giden Alican’ın aşağıdaki hak­larından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir?

  A) Eğitim hakkı
  B) Çalışma hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Seçme hakkı
  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilenlerden doğru olanların önüne ( D ), yanlış olanların önüne ( Y ) yazınız.
  (……) İlk inkılaplar yönetim alanında yapılmıştır.
  (……) Devletçilik ilkesi yönetim alanındaki kalkınmada izlenecek yolu gösterir.
  (……) Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Trablusgarp’ ta İtalyanlara karşı kazandı.
  (……) Laiklik ilkesi din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlar.
  Cevap:

 • 11) Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlık sembollerinden biri değildir?
  a) Bayrak
  c) Kütüphaneler
  b) Para
  d) Milli Marş
  Cevap: C

 • 12) Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini
  azaltmak için yapılacak uygulamalardan biridir?

  A) Çok katlı binalar yapmak
  B) Evleri gevşek zemine yapmak
  C) Binalarda dayanıklı malzeme kullanmak
  D) Fay hatları yakınlarına yerleşmek
  Cevap: C

 • 13) Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
  A. Çığ
  B. Toprak kayması
  C. Deprem
  D. Çevre kirliliği
  Cevap: D

 • 14) Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?
  A) dağlar
  B) yaylalar
  C) caddeler
  D) göller
  Cevap: C

 • 15) İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden eriyen kar suları ile şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur.”
  Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?

  A) Deprem
  B) Çığ
  C) Yangın
  D) Sel
  Cevap: D
 • Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.