AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu Sosyal Bilgiler Soruları 3 (2019 -2020 1.Dönem 1.Oturum sosyal - 6 633)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Atatürk’ün, “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur.Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.” sözü doğrultusunda faaliyet gösteren kurum aşağıdakiler den hangisidir?
  A) Türk Dil Kurumu
  B) Türk Tarih Kurumu
  C) Sümerbank
  D) Halkevleri
  Cevap: B
 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?

  A) Ramazan bayramı
  B) Cumhuriyet bayramı
  C) Zafer Bayramı
  D) Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  Cevap: A
 • 3)

  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğin oluşmasında etkili olan unsurlardan bir değildir?

  A) Tarih
  B) Dil
  C) Sağlık
  D) Kültür
  Cevap: C
 • 4)

  Emre 6/A sınıfında okumaktadır. Sınıflarında Ali isminde yeni bir öğrenci gelmiştir. Emre, Ali'nin dış görünüşünden hoşlanmamış ve onunla arkadaş olmayacağına karar vermiştir.

  Verilen örnek aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  A) İletişim
  B) Önyargı
  C) Empati
  D) Hoşgöre
  Cevap: B
 • 5)

  Türklerin ilk ana vatanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuzey Amerika
  B) Orta Asya
  C) Uzak Doğu
  D) Batı Avrupa
  Cevap: B
 • 6)

  Eski Türklerde mezarın başına dikilen taşlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Balbal
  B) Kurultay
  C) Toy
  D) Yuğ
  Cevap: A
 • 7)

  * Mani dinini kabul etmişlerdir.

  * Yerleşik hayata geçmişlerdir.

  * Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur.

  Hakkında bilgi verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asya Hun 
  B) Uygur
  C) Kök Türk
  D) Kırgız
  Cevap: B
 • 8)

  Türklerde tüm tüccarların konaklayabilmesi için inşa edilmiş yapılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Medrese
  B) Höyük
  C) Kervansaray
  D) Divan
  Cevap: C
 • 9)

  Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Maki
  B) Bozkır
  C) Step
  D) Orman
  Cevap: A
 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) İklim
  B) Yer şekilleri
  C) Sanayileşme
  D) Spor faaliyetleri
  Cevap: D
 • 11)

  Emre, gelecekte insanları davranışlarını ve duygularını inceleyen bir bilim dalı ile ilgilenmeyi düşünmektedir.

  Buna göre Emre'nin ilgilenmeyi düşündüğü bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Psikoloji
  B) Coğrafya
  C) Sosyoloji
  D) Hukuk
  Cevap: A
 • 12)

  İnsan eli ile yapılan makinelere ve robotlara yüklenen, doğal biçimde gelişmeyen sayısal akıl örneğine verilen isim nedir?

  A) Kök hücre
  B) Yapay zeka
  C) Nanoteknoloji
  D) Estetik
  Cevap: B
 • 13)

  Korsan ürün alan ve satan kişilerin aşağıdakilerden hangisine sebep olduğu söylenebilir?

  A) Ülkenin kalkınmasına
  B) Vergi gelirinin artmasına
  C) Devletin zenginleşmesine
  D) Emek hırsızlığına
  Cevap: D
 • 14)

  Ben öldükten sonra mezarıma taş koymayın. Mezarımda beton hiç bir şey olmasın sadece toprağa gömün beni. diyen Aşık Veysel hangi doğal kaynağın önemini vurgulamıştır?

  A) Su
  B) Maden
  C) Toprak
  D) Orman
  Cevap: C
 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir?

  A) Petrol
  B) Güneş
  C) Kömür
  D) Doğalgaz
  Cevap: B
 • 16)

  Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden biri değildir?

  A) Bilgilerini güncellemekten kaçınırlar
  B) Ülke üretimine katkıda bulunurlar
  C) Kaynakları ve emeği israf etmezler
  D) Zamanı verimli kullanırlar
  Cevap: A
 • 17)

  İnsanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla, başkalarının hürriyetini engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve inanabilmesi anlamına gelen demokrasi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çoğulculuk
  B) Katılım
  C) Özgürlük
  D) Çoğunluk
  Cevap: C
 • 18)

  Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yargı yetkisini kullanan kurumlardan biri değildir?

  A) Yargıtay
  B) Anayasa Mahkemesi
  C) İdare Mahkemesi
  D) Sağlık bakanlığı
  Cevap: D
 • 19)

  1982 Anayasası'nın 17. maddesine göre  "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir"

  Bu anayasa maddesi aşağıdaki hak ve sorumluluklarımızdan hangisiyle ilgilidir?

  A) Özel Hayatın Gizliliği
  B) Eğitim ve Öğretim
  C) Vergi Ödevi
  D) Seçme ve Seçilme
  Cevap: A
 • 20)

  Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden değildir?

  A) Tekstil
  B) Otomobil
  C) Petrol
  D) Fındık
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
aoo Sosyal Bilgiler Dersi 1. Dönem 1. Sınav Test Orta 2020-05-05
AÖO -Açık Öğretim Ortaokulu Sosyal Bilgiler Soruları 3 (2019 -2020 1.Dönem 1.Oturum sosyal - 6 633)