Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 13 (2013 Teog 2.Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları - A Kitapçığı)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Aklı kullanmak
  II. Taklit etmek
  III. Ön yargılı olmak
  IV. Araştırma yapmak
  Numaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) III ve IV.
  Cevap: B
 • 2) Bir adam, Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek hasta olduğunu söyler ve ondan iyileşmesi için dua etmesini ister. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Bana gelmeden önce bir hekime gittin mi?” diye sorar. Adam gitmediğini söyleyince o da öncelikle hekime gitmesi gerektiğini ifade eder.
  Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
  A) Sağlık, insana verilen en büyük nimetler dendir.
  B) Hastalıkların şifasını veren Allah’tır.
  C) İnsan, hasta olmadan gerekli tedbirleri almalıdır.
  D) İnsan, hastalık durumunda tedavi olmalıdır.
  Cevap: D
 • 3)

  “Bir fikre veya inanışa körü körüne, aşırı derecede bağlanıp başka bir fikri ve düşünceyi kabul etmemektir.”

  Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

  A) Tevekkül     B) Hurafe

  C) Taassup     D) Cehalet

  Cevap: C
 • 4)

  “Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir.”  (Hadis-i Şerif)

  Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez?

  A) Yardımlaşma bilincinin kazandırılması

  B) Başkalarının haklarının gözetilmesi

  C) Yalan ve iftiradan kaçınılması

  D) Güven ortamının sağlanması

  Cevap: A
 • 5)

  Öğretmenin öğrencilere yönelttiği “Kaza nedir?” sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah’ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde

  programlamasıdır.

  B) İnsanı tercih etmeye ve tercih ettiğini gerçekleştirmeye yönlendiren güçtür.

  C) Allah tarafından önceden planlanan olayların zamanı gelince gerçekleşmesidir.

  D) Tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu

  Allah’a bırakmaktır.

  Cevap: C
 • 6)

  Peygamberimiz arkadaşlarından birinin abdest alırken (aşırı su kullandığını) gördü ve ona: “Bu israf nedir?” dedi. 

  Arkadaşı: “ Abdestte de israf olur mu?” deyince, Peygamberimiz: “Akarsuyun kenarında olsan bile israf olur.” dedi.

  Bu hadisi dikkate alan bir kişide aşağıdaki davranışlardan hangisinin öncelikli olarak gelişmesi beklenir?

  A) Çevre temizliğine önem verme

  B) Doğal kaynakları bilinçli kullanma

  C) Kişisel temizlik alışkanlığı edinme

  D) İbadetlerde temizliğin önemini fark etme

  Cevap: B
 • 7)

   “Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, ‘Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti’ dediler. De ki : Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” (A’râf suresi, 28. ayet)

  Bu ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilgi alışverişinde bulunma

  B) Sorgulamadan kabul etme

  C) Büyüklere saygı gösterme

  D) Danışarak iş yapma

  Cevap: B
 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında gerçekleşen ve sorumlu tutulmadığı  hususlardan biridir?

  A) İnancı         B) İbadeti

  C) Ahlakı         D) Irkı

  Cevap: D
 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın toplumsal zararına en iyi örnektir?

  A) Zamanı boşa harcamaya neden olması

  B) Çalışmadan kazanmayı teşvik etmesi

  C) Aile kurumuna zarar vermesi

  D) Tembelliğe alıştırması

  Cevap: C
 • 10)

   “Birisinin hakkını alan kimse, ölmeden önce onunla helalleşsin. Paranın, malın geçmeyeceği kıyamet gününe, üzerinde kul hakkı bulunarak gitmesin...” (Hadis-i Şerif)

  Bu hadisi ilke edinen bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

  A) Hatasının farkına varması

  B) Maddi değerlere öncelik vermesi

  C) Başkasının hakkını yemekten kaçınması

  D) Yaptığı haksızlığı gidermeye çalışması

  Cevap: B
 • 11)

  Aşağıdaki önerilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmak için doğru bir yöntem  değildir

  A) Dinimizin önerilerini dikkate almalıyız.

  B) Sosyal ortamlardan uzak durmalıyız.

  C) Sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalıyız.

  D) Anne babamızın uyarılarını önemsemeliyiz.

  Cevap: B
 • 12)

  Yukarıdaki şemaya aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

  A) Akıl             B) Vahiy

  C) Duyular      D) Rüya

  Cevap: D
 • 13)


  Kâmil’in tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sa’y         B) Vakfe

  C) Tavaf       D) Şavt

  Cevap: C
 • 14)

  • Peygamberimiz bir kişiyle konuşurken o kişi yüzünü çevirmedikçe yüzünü çevirmezdi.

   • Peygamberimiz biri ile tokalaştığında karşısındaki elini bırakmadıkça elini çekmezdi.

   • Peygamberimiz sahabilerle otururken ayaklarını asla uzatmazdı.

  Hz. Peygamber’in bu davranışları aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ifade edilebilir?

  A) Güvenilir olmasıyla

  B) Hoşgörülü olmasıyla

  C) Merhametli olmasıyla

  D) İnsanlara değer vermesiyle

  Cevap: D
 • 15)

  Hz. Muhammed Bedir Savaşı’nda alınan  bazı esirleri on Müslümana okuma-yazma  öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.

  Aşağıdaki özelliklerden hangisi Peygamberimizin bu tutumunu en iyi ifade eder?

  A) Özgürlüğe önem vermesi

  B) Bilgiye değer vermesi

  C) İstişarede bulunması

  D) Affedici olması

  Cevap: B
 • 16)

  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in düşünmeye verdiği önem konusunda örnek olarak gösterilemez?

  A) “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize vermiştir. Bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır.” (Casiye suresi, 13. ayet)

  B) “Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu örnekleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşr suresi, 21. ayet)

  C) “Onlar, ayakta iken, otururken ve yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı hakkında derin derin düşünürler...”  (Âl-i İmran suresi, 191. ayet)

  D) “Asr’a yemin olsun ki, insan gerçekten zarardadır. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan hariçtir.”  (Asr suresi, 1-3. ayetler)

  Cevap: D
 • 17)

  I- Körle yatan şaşı kalkar.

  II- Dost kara günde belli olur.

  III- Üzüm üzüme baka baka kararır.

  Yukarıdaki atasözlerinden hangileri kötü alışkanlıklara başlamada arkadaş etkisini ifade etmez?

  A) Yalnız I         B) Yalnız II

  C) I ve II            D) II ve III

  Cevap: B
 • 18)

  “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”  (Bakara suresi, 262. ayet)

  Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan onurunun korunması

  B) Yardımların nereye harcandığının bilinmesi

  C) İyiliklerin karşılığının insanlardan beklenmesi

  D) Yardım ederken akrabaya öncelik verilmesi

  Cevap: A
 • 19)

  Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Ganj         B) Veda

  C) Şiva         D) Nirvana

  Cevap: C
 • 20)

  Yüce Allah ilk insandan itibaren peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Nitekim insanların ellerinde bulunan ilahi kitaplar dinin tarihinin insanlık tarihiyle başladığını göstermektedir. Ayrıca eski yerleşim alanlarında yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak ve dinî sembole de rastlanmıştır. 

  Bu metinde vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumlar ibadethanelere önem vermiştir.

  B) İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.

  C) Her dinin bir kutsal kitabı vardır.

  D) Din evrensel bir gerçekliktir.

  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder