Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi insan aklının işlevlerinden biri değildir?
  a) İyiyi kötüden ayırması
  b) Olay ve nesnelerin neden ve sonuçlarını anlaması
  c) Bilgileri mantıklı bir şekilde değerlendirmesi
  d) İnsanların düşüncelerini okuyarak tedbir alması
  Cevap: D
 • 2) Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütününe ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?
  A) ahlak
  B) din
  C) yazgı
  D) mezhep
  Cevap: B
 • 3) Dinin gayeleri ile ilgili olarak;
  I. Dünya ve ahiret mutluluğuna amaçlar.
  II. Akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.
  III. Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi amaçlar
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 4)
  I. “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.”
  II. “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”
  III. “Müslümanın Müslümana malı, ırzı (şeref ve namusu) ve kanı haramdır (dokunulmazdır)…” 
  Yukarıda verilen ayet ve hadislerden hangisi veya hangileri İslam'ın can güvenliğine verdiği önemi sergiler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 5)
  I. İslam dini neslin korunmasını amaçlamaktadır.
  II. Evlilikle ilgili detaylı bilgi Kuran-ı Kerim'de bulunmadığı için peygamberimiz bu konuda bizleri bilgilendirmiştir.
  III. Aile İslam dininde çok önemli yer kaplar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 6)

  * “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.”

  * “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”  (Hadis-i Şerif)

  Yukarıda verilen ayet ve hadisler daha çok hangisi ile ilgilidir?

  A) Aklın korunması
  B) Malın korunması
  C) Neslin korunması
  D) Canın korunması
  Cevap: B
 • 7) Aşağıda verilen ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir mesaj içermektedir?
  A) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
  B) “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.”
  C) ”Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.”
  D) “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
  Cevap: B
 • 8)
  I. Müslümanlar İslam dinini muhafaza etmekle yükümlüdürler.
  II. İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir
  III. Dinin korunmasında en önemli husus bilginin doğruluğudur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 9) Kur’an-ı Kerim’de “kıssaların en güzeli” olarak nitelendirilen kıssa hangi kıssadır?
  A) Hz. Yusuf
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. İshak
  D) Hz. Musa
  Cevap: B
 • 10) Hz. Yusuf ile ilgili olarak;
  I. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir
  II. Mucizesi Rüyaları tabir etmektir
  III. İffeti ve Yüz Güzelliği ile tanınır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 11)

  Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özelliklere vurgu yapılmıştır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

  A) Samimi bir şekilde iman etmek.
  B) Cihada koşmak
  C) Salih amel işlemek.
  D) Sabrı tavsiye etmek.
  Cevap: D
 • 12)

  Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmaya ......................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) istişare        B) intiba
  C) infak            D) istihkak

  Cevap: D
 • 13)
  I. Ahlak ilkeleri
  II. Toplumsal ilişkiler
  III. Diplomatik ilişkiler
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dinin ana inanç esaslarındandır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İslam canın korunmasını emreder
  B) Din malın üzerinde durmaz
  C) Din aklın korunmasını amaçlar
  D) Din neslin korunmasını dolayısıyla ailenin korunmasını amaçlar
  Cevap: D
 • 15)
  I. Kişinin dinen mükellef olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekir.
  II. Dinde akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır.
  III. İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder