...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünyanın çevrisini hesaplayan ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü ileri süre islam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harezmi
  B) Biruni
  C) İbni Sina
  D) Uluğ Bey
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi toprağın tarih boyunca önemini vurgular nitelikte değildir?
  A) Topraktan üretilen ürünler insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.
  B) Toprak devletler için başlıca üretim ve geçim kaynağı olmuştur.
  C) Toprak devlet yönetiminde de çok önemli rol oynamaktadır.
  D) Eski devletlerde toprak üretimde her zaman son plan olmuştur.
  Cevap: D
 • 3) İlk çağda Anadolu ve Mezopotamya'da toprağın ekilmesiyle aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmamıştır?
  A) Toplu yaşam yaygınlaşmıştır.
  B) Üretim artmıştır.
  C) Savaşlar azalmıştır.
  D) Şehir devletleri kurulmuştur.
  Cevap: C
 • 4) Selçuklu döneminde kullanılan ikta sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Büyük bir kısmı devlete aittir.
  B) İkta sahipleri toprağı işlemelerine karşılık belirli bir sayıda askerin ihtiyacını karşılayacaktır.
  C) İkta toprakları hizmet veya maaş karşılığı sürekli olarak verilirdi.
  D) Bazı ikta sahiplari bulunduğu yerin güvenliğini de sağlamaktaydı.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Selçuklularda kullanılan ikta sisteminin faydalarından değildir?
  A) Devlet hazinesinden para çıkmamaktadır.
  B) Üretimde süreklilik sağlanmıştır.
  C) Ordunun ihtiyacı para çıkmadan karşılanmıştır.
  D) Şehirliler daha çok para kazanmıştır.
  Cevap: D
 • 6) Osmanlı devletinde yeni topraklar fethedildiği zaman o bölgeye zaman geçmeden katipler gönderilirdi.
  Katipler aşağıdakilerden hangisini kayıt etmezlerdi?

  A) Ortalama topraktan elde edilen geliri.
  B) Toprağı işleyen nüfusu
  C) Toprak miktarını.
  D) Toprağın cinsini ve verimlilik düzeyini.
  Cevap: D
 • 7) Bir bölgede yaşayan nüfus sayısı az ise aşağıda verilenlerden hangisi bunun sebepleri arasında gösterilemez?
  A) Hayvancılığın yaygın olması.
  B) Yörede sanayi kuruluşlarının eksik veya az olması
  C) Bölgede sağlık kuruluşlarının az olması.
  D) Eğitim kurumlarının azlığı.
  Cevap: A
 • 8) Cumhuriyet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Milli egemenlik.
  B) Siyasi partiler.
  C) Sadece çoğunluğun istekleri.
  D) Demokrasi ve eşitlik.
  Cevap: C
 • 9) Bir bölgede yerleşimi ve nüfusu etkileyen bir çok etmen bulunmaktadır.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusu olumlu veya olumsuz yönde etkilemez?
  A) Yörenin iklimi
  B) Geçim kaynağı
  C) Yeraltı kaynakları
  D) Yerel saat farkı
  Cevap: D
 • 10) Bölgelerimiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Güneydoğu Anadolu bölgesi diğer bölgelere göre en gelişmiş bölgedir.
  B) En fazla göçü Doğu Anadolu bölgesi vermektedir.
  C) Marmara Bölgesi sanayinin gelişmiş olduğu bölgedir.
  D) İç Anadolu bölgesi daha çok tarım ve hayvancılık ile uğraşmaktadır.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
 • rengin aslanboğa
 • 2020-11-18

güzel testi