...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Çevre Eğitimi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Hava, su ve besin canlıların hayatta kalmaları için zorunlu ihtiyaçtır.
  B) Temiz hava kirlenmemiş doğal kaynaklarımız arasındadır.
  C) Besinlerin büyük bir kısmı sanayi alanlarından sağlanır.
  D) Tahrip edilmemiş ve kirlenmemiş kaynaklar arasında temiz su bulunmaktadır.
  Cevap: C
 • 2)

  Ormanlar soluduğumuz havadaki oksijeni sağlayan, bu yolla hava kirliliğinin önlenmesine yardımcı olan, karada yaşayan canlı türlerinin yarıdan fazlasına ev sahipliği yapan doğal yaşam kaynaklarımızdır. Aynı zamanda doğal bitki örtüsünde ve toprakta karbon depolanmasını sağlayarak karbon döngüsünü düzenlemede görevlidir.

  Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Ormanlar biyoçeşitliliğin azalmasında önemli rol oynar.
  B) Ormanlar küresel ısınmanın yavaşlamasına önemli rol oynar.
  C) Ormanlar yüksek derecede sera gazı üretir.
  D) Ormanlar canlıların yaşam alanını daraltır.
  Cevap: B
 • 3) Ormansızlaşma sonucunda;
  I. İklim değişikliği
  II. Biyolojik çeşitliliğin azalması
  III. Küresel ısınma
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)

  Ozon tabakası atmosferde bulunan, Güneş’in zararlı ışınlarına karşı filtre görevi gören bir tabakadır. Ozon tabakasındaki olası bir incelme çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek canlılar  üzerinde genetik zararlara yol açar. İnsanlarda cilt kanserine yakalanma ve güneş yanığı olma riskini 

  Buna göre ozon tabakasının incelmesi sonucunda;
  I. Dünya'nın ısı dengesi bozulur
  II. İnsanlar üzerinde çeşitli hastalıklar gözlemlenir.
  III. Sera gazı azalır
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 5)

  Çölleşme küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri sonucu toprak ve çevresel şartların bozulması olarak ifade edilir.  Ülkemizde çölleşmenin en önemli nedeni erozyondur

  Buna göre;
  I. Yanlış tarım teknikleri 
  II. Aşırı otlatma
  III. Ormanların tahribi
  verilenlenlerden hangisi veya hangileri çölleşmenin sebepleri arasında gösterilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6)

  Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine sebep olan etmenlerden biri değildir?

  A) Reklam bilbordları
  B) Dış cephe aydınlatmaları
  C) İç mekan aydınlatmaları
  D) Park aydınlatmaları
  Cevap: C
 • 7)

  Gürültü kirlliği sonucunda;
  I. Stres ve yorgunluk
  II. Psikolojik çöküş
  III. Yaşam kalitesi düşüklüğü
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8)

  • Solunum için gerekli olan hava

  • Temiz su

  • Gıda

  • Isınma - soğutma

  • Hareket edebilmek için ihtiyaç duyulan enerji

  • Tüketilen ağaç ürünleri

  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ekolojik ayak iyi hesaplanırken kullanılan kriterler arasındadır?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  Cevap: D
 • 9)

  İnsanoğlu yaşamını devam ettirebilmek için beslenme, barınma ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlarını da ............................... temin etmektedir. 

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) fabrikalardan
  B) doğadan
  C) diğer insanlardan
  D) uzaydan
  Cevap: D
 • 10)
  I. Kıyafetlerin daha eskimeden yenileriyle değiştirilmesi
  II. Gereğinden falza yakıt tüketimi
  III. Bayat ekmeklerin çöpa atılması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğal kaynakların tüketiminde doğrudan etkilidir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 11) Fosil yakıtlarla ilgili olarak;
  I. Oluşumları oldukça hızlıdır.
  II. Tüketim süresi oluşum süresinden daha kısadır.
  III. Çevre sorunlarına sebep olur
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 12)
  I. Tuzlu sudan tatlı su elde edilmesi
  II. Sıcak su ihtiyacının karşılanması
  III. Belirli bölgelerin elektrik enerjisini karşılaması
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güneş enerjisinin kullanım alanlarındandır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13)

  Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su ve buharının verdiği enerjiye jeotermal enerji denir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerjinin kullanım alanlarından biri olarak gösterilemez?

  A) Isıtma
  B) Eletrik 
  C) Tarım
  D) Turizm
  Cevap: C
 • 14)

  Suyun akış gücü, bir akarsudan elde edilecek enerji miktarını belirler. Suyun akışının oluşturduğu hareket enerji su kanalları vasıtasıyla türbinlere iletilir. Suyun türbinlerin pervanelerini döndürmesiyle elektrik enerjisi elde edilir.

  Yukarıda açıklaması verilen enerji türü aşağıdakierden hangisidir?

  A) Dalga enerjisi
  B) Hidrolik enerji
  C) Jeotermal enerji
  D) Rüzgâr enerjisi
  Cevap: B
 • 15)

  Her türlü organik atıktan, orman ve orman ürünleri atıklarından, tarımsal ürün ve atıklarından, hayvansal ve bitkisel atıklardan elde edilebilen enerjiye ........................................ denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Biyokütle enerjisi
  B) Hidrolik enerji
  C) Jeotermal enerji
  D) Güneş Enerjisi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder