Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinde dayanışma örneğidir?

  A) Sadaka kutuları

  B) Emekli sandıkları

  C) Orta sandıkları

  D) Zekât sandıkları

  Cevap: A
 • 2) Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?

  A) Aile, duygusal bir temele dayanır

  B) Aile, kültürel ve toplumsal kodları taşır

  C) Aile, toplumsal yapının temelidir

  D) Aile, çocuğun ilk ve en önemli toplumsallaşma yeridir

  Cevap: A
 • 3)

  Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan ortak değerlerden değildir?

  A) Vatan sevgisi

  B) Fikir birliği

  C) Bayrak sevgisi

  D) Örf ve adetler

  Cevap: B
 • 4)

  Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir?

  A) Sabırlı olma

  B) Güler yüzlü olma

  C) Emeğin kutsallığı

  D) Öfkelenmeme

  Cevap: D
 • 5)

  Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?

  A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir

  B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir

  C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır

  D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır

  Cevap: C
 • 6)

  Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek kuruluşlarından biri değildir?

  A) Ahilik Teşkilatı

  B) Lonca Teşkilatı

  C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası

  D) Yıldız Teşkilatı

  Cevap: D
 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?

  A) İlahi kaynaklı olması

  B) Toplumsal olması

  C) Sözlü olması

  D) Kanuni yaptırım içermesi

  Cevap: D
 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?

  A) Meslek eğitim gerektirirken iş eğitim gerektirmez

  B) Mesleği olan herkesin işi de olur

  C) İş, sadece belli bir alanda yapılır

  D) İş, benzer etkinlikler grubudur

  Cevap: B
 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?

  A) İş ortamında saygınlık kazanmak

  B) İş ortamındaki güvenilir olmak

  C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak

  D) Hepsi

  Cevap: D
 • 10)

  Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

  A) Tüketimin azalması

  B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi

  C) Meslek erbabının niteliğinin artması

  D) Paranın önem kazanması

  Cevap: C
 • 11)

  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranışlardan değildir?

  A) Çıkarlarına göre davranmak

  B) Anneye babaya hürmet etmek

  C) Otobüste büyüklere yer vermek

  D) Hasta ziyaretinde bulunmak

  Cevap: A
 • 12)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

  A) Mesleğe bağlı olmak

  B) İşe bağlı olmak

  C) Mesleki anlamda yetersiz olmak

  D) Kişiye göre davranmak

  Cevap: A
 • 13)

  İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?

  A) Ahlaki eylem

  B) Özgürlük

  C) Vicdan

  D) Erdem

  Cevap: A
 • 14)

  Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

  A) Toplumsal değerler

  B) Çevre ve aile

  C) Hukuk kuralları

  D) Eğitim

  Cevap: C
 • 15)

  Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir?

  A) Vicdan

  B) İyi/kötü kavramları

  C) Ahlaki bildiri

  D) Erdem/fazilet

  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder