Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yandaki kutucukta yer alan kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz.
  Coğrafi Keşifler
  Reform
  Hattat
  Sanayi İnkılabı
  Aydınlanma Çağı
  Derebeylik
  Almanya
  Burjuva
  İtalya
  Afaroz
  Rönesans
  Harezmi
  İbn-i Sina
  Çeşm-i Bilbül
  Biruni

  1. Doğumunun 100. yılında UNESCO ………………….adına pul bastırmıştır.

  2. Barutun ateşli silahlarda kullanılması Avrupa’da ……………………sistemini yıkmıştır.

  3. Kliseye ve din adamlarına olan güven……………………………..sonrasında azalmıştır.

  4. …………………sonrasında Avrupa’da mezhep birliği bozuldu.

  5. Türkler’de güzel yazı sanatı ile uğraşanlara …………………….denirdi.

  6. ……………………… Reform hareketlerinin başladığı ülkedir.

  7. İstanbulu’un fethi sonrası bilim adamları ………………………….ülkesine kaçarak burada Rönesans’ı başlatmışlardır.

  8. …………………………………..devletler arasında sömürgecilik yarışının çıkmasına neden olmuştur.

  9. ………………………. Türklerde cam sanatına verilen isimdir.

  10. Kanun El Tıp adlı eser ………………………..tarafından yazılmıştır.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi toprağın tarih boyunca önemini vurgular nitelikte değildir?
  A) Topraktan üretilen ürünler insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılamıştır.
  B) Toprak devletler için başlıca üretim ve geçim kaynağı olmuştur.
  C) Toprak devlet yönetiminde de çok önemli rol oynamaktadır.
  D) Eski devletlerde toprak üretimde her zaman son plan olmuştur.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  [......] Ahilik teşkilatında ustaların çok sayıda çırak yetiştirmesi amaçlanmıştır
  [....] Ahi birlikleri esnafın sadece mesleki problemleriyle değil, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenir, yardımcı olurdu.
  [....] Ahilikte standart dışı mal ve hizmet üreten esnafa verilen en hafif ceza “Gönül Küskünlüğü” dür.
  [....] Meslek sahibi olmayan kişiler de Ahilik Teşkilatına katılabilir.
  [....] Ahiliğin temel amaçlarından biri kişiyi eğitip, üretici ve topluma yararlı hâle getirmektir.
  [....] Ahilik; toplumun huzur, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi faaliyetlerde bulunan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir kurumdur.
  [....]Değerler toplumdan topluma değişiklik göstermez.
  [....] Kalkınma ile toplumun değerleri arasında çok yakın bir ilişki vardır.
  [....] Ahlaklılık dini ve toplumsal kökleri olan ama kaynağını öncelikle akıldan alan iyi ve doğru davranışlar bütünüdür.
  Cevap:

  D - D - Y - Y - D - D - Y - D - D

 • 4) Aşağıda verilen boşlukları uygun tanımlarla doldurunuz.
  a. Ahiliğin kurucusu olan ………………… 1205 yılında ……………………’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur.
  b. Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından ………………… alması gerekir.
  c. Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve ………………… kuşanma “törenleri vardı.
  d. Ahinin gözünün ………………… ve ………………… olmasını gerektiren kurallar vardır.
  e. Ahilik ……………………’ü aşkın kuralla iş ve sosyal hayatı düzenlemeye çalışan bir teşkilattır.
  f. Ahiliğin kuralları …………………… adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.
  g. Ahilik Osmanlı Döneminde ……………… adı altında varlığını sürdürmüştür.
  h. Ahilik ……………………… yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır.
  Cevap:


 • 5) Ahilik, emek ile sermaye arasında iyi ilişkiler kurarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?

  A) Emeğe saygı

  B) Sosyal adalet

  C) Özgüven

  D) İtibar

  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatında kullanılan ‘Pusula Yöntemi’nin günümüzdeki karşılığıdır?

  A) Çek veya senet

  B) Poliçe

  C) Nakit

  D) Repo

  Cevap: A
 • 7)

  Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kurumunda kalite mal üretmeyene verilen cezalardan değildir?

  A) Gönül küskünlüğü cezası

  B) Yolsuzluk cezası

  C) Pabucu dama atılma cezası

  D) Hapis cezası

  Cevap: B
 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin sosyal ve ekonomik hayata katkılarından biri değildir?

  A) Kaliteli üretim yapma

  B) Can ve mal ortaklığı

  C) Sınırsız üretim

  D) Millî ekonomiye destek

  Cevap: C
 • 9)

  Aşağıdakilerden hangisi millî manevi ve insani değerlerimizden değildir?

  A) Dil sevgisi

  B) Kültüre ve tarihe bağlılık

  C) Aile birliği

  D) Mülk sevgisi

  Cevap: D
 • 10)

  Hz. Muhammed (SAV) Ahilik geleneğinde hangi mesleğin piri olarak kabul edilir?

  A) Terzi

  B) Tüccar

  C) Demirci

  D) Çiftçi

  Cevap: B
 • 11)

  Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilkelere ne denir?

  A) Davranış

  B) Değer

  C) Prensip

  D) Hedef

  Cevap: B
 • 12)

  Osmanlı döneminde Esnaf Birliklerinin manevi merkezi neresiydi?

  A) Kayseri

  B) Nevşehir

  C) Kırşehir

  D) Yozgat

  Cevap: A
 • 13)

  Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinin etkinliğini kaybetmesinin nedenlerinde biri değildir?

  A) Siyasal zayıflama

  B) Kaliteden ödün vermeme

  C) Kapitülasyonlar

  D) Sermaye birikiminin yetersizliği

  Cevap: B
 • 14)

  Ahi birliklerinin uzlaştırıcılık faaliyetleri Ahiliğin hangi fonksiyonunu göstermektedir?

  A) Siyasi fonksiyon

  B) Sosyal fonksiyon

  C) Ekonomik fonksiyon

  D) Eğitim fonksiyonu

  Cevap: B
 • 15)

  Ahiliğin bir sivil toplum kuruluşu olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?

  A) İnsan Hakları

  B) Adalet

  C) Demokrasi

  D) Sevgi

  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder