Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF Coğrafya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Aşağıdaki soruları yukarıdaki şekle göre yanıtlayınız. 

  a) …………….. numaralı yerde tarımda makineleşme azdır.
  b) …………….. numara ile gösterilen yerde tarımda sulama problemi daha fazladır.
  c) ……………..  numaralı yerde buğday hasadı diğer yerlerden daha erken başlar.
  d) Fındık tarımı ……………… numaralı yerde daha yaygındır.
  Cevap:

  -

 • 2)

  Aşağıda yazılan tarım ürünlerin en fazla yetiştikleri bölgeleri(şehirleri) yerleri yazınız. 

  a) Buğday  :……………………………

  b) Turunçgil : ………………………..

  c) Pamuk  :……………………………

  d) Çay:………………………

  Cevap: -
 • 3)

  - Rezervi fazla olduğu için Türkiye ihtiyacını karşılar.

  - Termik santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılır.

  - Hemen her bölgede  çıkarılır.

  Yukarıda özellikleri verilen yeraltı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Taşkömürü B) Demir

  C) Krom                  D) Linyit

                  E) Bakır

  Cevap: A
 • 4)

  Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimi artıran önlemlerden biri değildir?

  A) Sulamalı tarımın yaygınlaştırılması

  B) Tohum ıslahının yapılması

  C) Toprağın nadasa bırakılması

  D) Gübrelemenin yapılması

  E) Makineleşme

  Cevap: D
 • 5)

  Ülkemizde bazı sanayi tesisleri bulundukları yerde var olan hammaddeden dolayı belirli sanayi kollarıyla özdeşleşmiştir. Buna göre aşağıda verilen sanayi tesislerinin bulunduğu yerleri yazınız. 

  a) Et ve Süt Üretimi :…………………………….

  b) Unlu Mamuller :………………………………

  c) Konserve :…………………………………….

  d) İpekli dokuma :……………………………….

  e) Tütün sanayisi:………………………………..

  Cevap: -
 • 6)

  Aşağıda yer alan uygulamaların hangi döneme ait olduğunu işaretleyiniz.

  Cevap: -
 • 7)

  Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah, Patlayıcı ve mühimmat üretimini sağlayan savunma sanayisine ait tesislerin Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale gibi merkezlerde gelişmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Konumlarının korunaklı olması

  B) Enerji kaynaklarının ucuz olması

  C) Ucuz iş gücüne sahip olmaları

  D) Ham madde kaynaklarının zengin olması

  E) Sermaye birikimlerinin fazla olması

  Cevap: D
 • 8)

  Karabük ve Ereğli Demir Çelik Fabrikası Türkiye'nin kuzeyinde yer alan önemli bir sanayi bölgesidir.

  Bu bölgede sanayinin gelişmesinde etkili olan başlıca faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İklim koşullarının elverişli olması

  B) Yeryüzü şekillerinin sade olması

  C) Taş kömürü yataklarının bulunması

  D) Orman bitki örtüsünün bulunması

  E) Pazar koşullarının gelişmiş olması

  Cevap: E
 • 9)

  Aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinde doğa koşullarına bağımlılık en azdır?

  A) Arıcılık

  B) Kümes hayvancılığı

  C) Büyükbaş hayvancılık

  D) Küçükbaş hayvancılık

  E) İpek böcekçiliği

  Cevap: B
 • 10)

  Bir tarım bölgesinde yetiştirilebilecek ürün çeşidi fazla olsa bile çiftçiler, daha çok gelir getiren tarım ürünlerine yönelmektedir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı doğrulamaktadır?

  A) Buğday tarımının Karadeniz kıyısında az olması

  B) Sebze yetiştiriciliğinin Erzurum’da yapılmaması

  C) Turunçgil tarımının Ege kıyılarında Akdeniz kıyılarından daha az olması 

  D) Konya Ovası’nda buğday ekim alanlarının geniş olması

  E) Antalya kıyılarında zeytin tarımının Ege kıyılarından daha az olması

  Cevap: E
 • 11)

  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de madencilikte karşılaşılan sorunlardan biri değildir

  A) Sermaye       B) Kalifiye eleman 

  C) Teknik donanım D) Çevre kirliliği 

                  E) Rezerv (Maden miktarı)

  Cevap: E
 • 12)

  Ülkemizde tarımda kullanılan modern araç ve tekniklerin her geçen yıl artmasına rağmen verimin yıldan yıla değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

  A) Ürünlerin satış fiyatlarındaki dalgalanmalar 

  B) Üretim alanlarının azalması 

  C) Tarımın iklim koşullarına bağımlı olması 

  D) Pazarlama olanaklarının değişmesi 

  E) Nüfusun hızla artması 

  Cevap: B
 • 13)


  Aşağıdaki madenlerin  çıkarıldığı yerler haritada numaralandırılmıştır.

  Eşleşmeyi yapınız. 

  Boksit:……………..

  Fosfat:……………..

  Bakır :……………..

  Bor Minerali:………

  Cevap: -
 • 14)

  Türkiye’de aşağıdakilerden tuz üretiminde ilk sıradadır?

  A) Deniz tuzu

  B) Göl tuzu

  C) Kaya tuzu

  D) Kaynak sularından elde edilen tuz

  E) Akarsulardan elde edilen tuz

  Cevap: B
 • 15)

  Tarla tarımında aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için gerekli değildir?

  A) Nöbetleşe ekim yapmak

  B) Makineleşmeyi artırmak

  C) Bilinçli gübre kullanmak

  D) Sulamalı tarım yapmak

  E) Nadasa bırakmak

  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder
11. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Sınav Karışık Orta 2020-03-18
11.sınıf,coğrafya,2.dönem,1.yazılı,soruları,tarım,ülkemizdeki,madenler,madencilik [1]