Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Atmosferdeki gazların ağırlıklarının yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir.

  Aşağıdakilerden hangisinin artması halinde basıncın artması beklenemez?   

  A) Yoğunluk        B) Atmosferdeki gaz oranı

  C) Soğuma           D) Yerçekimi           

                  E) Isınma

  Cevap:


 • 2)

  Atmosferdeki gazların ağırlıklarının yeryüzüne yaptığı etkiye basınç denir.

  Aşağıdakilerden hangisinin artması halinde basıncın artması beklenemez?       

  A) Yoğunluk       

  B) Atmosferdeki gaz oranı

  C) Soğuma           

  D) Yerçekimi           

  E) Isınma

  Cevap:
 • 3)

  Aşağıda atmosferin bazı katmanlarında meydana gelen olaylar verilmiştir.

  Bu olayların atmosferin hangi katmanında meydana geldiğini belirtiniz 

  Cevap:
 • 4)

  Üst sınırı , yeryüzünden 250-300 km. yüksekliktedir. Radyo dalgalarını yansıttığı için yeryüzü haberleşmesinde  büyük önem taşır.

  Yukarıda özelliklerinden bahsettiğimiz atmosferin katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İyonosfer

  B) Ozonosfer

  C) Kemosfer

  D) Troposfer

  E) Eksosfer

  Cevap:
 • 5)

  Yaz mevsiminde aynı sıcaklık değerlerine sahip iki ilden Antalya kıyılarında, denizden uzak olan Gaziantep’e göre bunaltıcı hava koşulları daha etkilidir

  Antalya ve Gaziantep’in hangi bakımdan farklı olması, bu durumun ortaya çıkmasına neden olmuştur?

  A) Okyanus akıntıları B) Nem

  C) Yükselti                      D) Bakı

                E) Enlem

  Cevap:
 • 6)

  Atmosferde miktarı değişen gazların isimlerini ve nerede görüldüğünü yazınız?

  1. ............................................

  2. ............................................

  3. ............................................

  Cevap:
 • 7)

  Aşağıda gösterilen basınç merkezlerinin ve yarımkürelerinin isimlerini altlarındaki boşluklara yazınız?


  Cevap:
 • 8)

  - Bir bölümünde Ozon gazı bulunur.

  - Dikey yönlü hava hareketleri görülmez.

  - Troposfer katının  üzerinde yer alır.

  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Stratosfer B) İyonosfer 

  C) Termosfer D) Mezosfer

                     E) Ekzosfer 

  Cevap: -
 • 9)

  İklim ve hava durumu arasındaki farklar düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi bir hava durumu yorumu olamaz

  A) Antalya’da yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçmesi

  B) İstanbul’da üç gün içinde Balkanlar'dan gelecek soğuk hava kütlesinin etkili olacağının belirtilmesi

  C) Diyarbakır'da bir gün sonra sıcaklıkların 45°C olacağının söylenmesi

  D) Erzurum'da önümüzdeki günlerde kar yağışının beklenmesi

  E) Ankara'da iki gün boyunca sağanak yağışların etkili olması

  Cevap: -
 • 10)

  Okyanus akıntıları, etkide bulunduğu kıyıların sıcaklığını yükseltici veya düşürücü yönde etkide bulunabilir.

  Buna göre, haritada ok yönünde gösterilen okyanus akıntılarından hangileri etkide bulunduğu kıyıların sıcaklığını düşürür?

  A) I ve II                 B) II ve V                   

  C) III ve IV             D) IV ve V                           

                   E) V ve VI

  Cevap: -
 • 11)

  Aşağıdaki izohips haritasında gösterilen A- B noktaları arası yükselti farkı kaç metredir?

  A) 500                 B) 400     

  C) 300                  D) 200     

                  E) 100

  Cevap: -
 • 12)

  …………………………………………:Bilinen en eski Türk haritasını çizmiştir.

  Bu harita, Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserinde yer almaktadır.


  Cevap: -
 • 13)

  P ve R noktaları arasındaki yükselti farkı kaç m’dir?

  A) 120             B) 110

  C) 100         D) 80     

                  E) 40

  Cevap: -
 • 14)

  Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen tepeye kaç numaralı yamaçtan tırmanmak en zordur?

  A) I                       B) II                   

  C) III                    D) IV                   

                  E) V

  Cevap: -
 • 15)

  Yukarıdaki izohips haritası ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplandırınız?

  1)  İzohips aralığı nedir. ( izohipsler kaçar metrede bir çizilmiştir)

  ……………………..........................

  2) Yukarıda verilen izohips haritalarında X, Y ve Z  noktalarının yükseltilerini haritanın yanındaki boşluğa yazınız.?                       

  X……………

  Y………………….           

  Z……………….

  Cevap: -
Yorum Yap
Gönder