Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Türkçe 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerlere noktalama işaretlerini koyunuz.
  A)Ay( )Elimi kestim( )Doktor çağıralım mı( )
  B)Hey( )Bana bak,sen neden beni dinlemiyorsun( )
  C)Pazardan elma( )armut ( )kiraz ve kivi aldım( )
  D)Sınavda ben 1( )( ) yim ( )
  E)Doktora seslendi( )

  Cevap: A) !-.-?, B)!-?, C) ,-,-., D) .-mi-?, E) .
 • 2) BİR YAYLA GÖÇÜ
  Kıştan çıkınca biz yörüklerin ilk işi, yayla hazırlığıdır. Komşu obalarla haberleşerek göç gününü kararlaştırdık. Genç kızlar elbiselerini temizlemeye başladı. Çobanlar davarlarının eksik çanlarını yeniledi. Delikanlılar silahlarını sildi.
  Obabaşı, iş bölümü yaptı. Nineler develeri çulladı. Güzel gelinler, kilimleri silkeledi. Yetişkin kızlar, mayaların zillerini çullara dikti. Herkes kendine düşeni yaptı. Laf mı bu, yayla göçü var, yayla göçü.

  Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

  1. Yayla hazırlığı ne zaman başlamaktadır?
  ..................................................................................
  2. Göç gününe nasıl karar verilmektedir?
  ......................................................................................
  3. Obadaki develeri çullayanlar kimlerdir?
  ......................................................................................

  Cevap: 1) Kıştan çıktıktan sonra, 2) Komşu Obalarla haberleşerek, 3) Nineler
 • 3) “Çay” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Çaydan balık tuttular.
  B) Dedem çaydan bir kova su aldı.
  C) İki bardak çay içti ve gitti.
  D) Çay kenarında çok hoş vakit geçirdik.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere ,veri- len kelimelerden uygun olanlarını yazınız.
  Sevap-din-helal-ahlak-besmele-şükür

  * Bismillahirahmanirrahim ifadesine Türkçemizde …………………. adı verilir.
  * Verdiği nimetler için Allah’a teşekkür etmeye …………… denir.
  * İnsanların hem bu dünyada hem de öbür dün -yada mutlulukları için Allah tarafından peygam- berler aracılığıyla gönderilen ilahi emirlerin bü- tününe ……………… denir.
  * Dinimizde yapılması öğütlenen iş ve davranış- lara karşılık olarak Allah tarafından verilecek ödüle …………….. denir.
  * Toplum içinde insanların benimsedikleri değer- ler bütününe …………. denir.
  Cevap: Besmele-şükür-din-sevap-ahlalk
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda kullandığımız dini ifadelerden değildir?
  A) Allah bereket versin   
  B) Günaydın
  C) Allah rahatlık versin
  D) Allah şifa versin
  Cevap: B
 • 6) Hangi seçenekte Türkçe sözcük vardır
  A) mont
  B) tabak
  C) jilet
  D) spor
  Cevap: B
 • 7) ‘Çiçeğe su verirken saksıyı düşürdüm.’
  Tümcesinde hangi sözcükte yumuşama olmuştur?

  A) çiçeğe
  B) verirken
  C) saksıyı
  D) düşürdüm
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu aranır?
  A) Bilhan
  B) sabahleyin
  C) fark
  D) güneş
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü harfle başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki ünsüz harf yumuşar?
  A) yoğurt
  B) peynir
  C) süt
  D) tüp
  Cevap: A
 • 10) “ büyük – küçük” sözcükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
  A- okul – mektep
  B- öğrenci – talebe
  C- güzel – çirkin
  D- iri -kocaman
  Cevap: C
 • 11) Aşağıda karışık olarak verilmiş cümleleri oluş sırasına göre numaralandırınız.
  ( ) Oğlundan kendisi için kır çiçekleri toplamasını istedi.
  ( ) Bir zamanlar yüreği sevgi dolu, küçük bir çocuk vardı.
  ( ) Çünkü onun yüreği çiçek koparmaya uygun değildi.
  ( ) Fakat o bir tek çiçek bile koparamadı.
  ( ) Günlerden bir gün annesi hastalandı.
  ( ) Çocuk, annesine çiçek toplamak için kırlara çıktı.
  Cevap: .
 • 12) Bugünün yarını vardır,
  Para biriktirmek kârdır.
  Boş yere harcamam para,
  Harcarsam düşerim dara.
  Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tutumluluk
  B) Üretim
  C) Verimlilik
  D) Tüketim
  Cevap: A
 • 13) “Ahmet’i görmeyeli aşağı yukarı beş sene oldu.” Cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki ilişki nedir?
  A) karşıt anlamlı
  C) mecaz
  B) eş anlamlı
  D) eş sesli
  Cevap: A
 • 14) ’Okula gitmek istiyor ……… yaşı tutmuyor. ‘ cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirebilir ?
  A) ve
  B) veya
  C) ama
  D ) öyle
  Cevap: C
 • 15) Aşağıda verilen kelimeleri farklı anlamlarıyla cümlede kullanınız.
  Dal

  Aralık
  Cevap: .
Yorum Yap
Gönder