...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Kur’an-ı Kerim 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda yazılı olanların başına doğru ise D yanlış ise Y koyunuz
  ( ) Kur’an-ı Kerim’i Allah’ın sözü olduğu bilinciyle, ayetleri üzerinde düşünerek okumalıyız.
  ( ) Kura’n-ı Kerim’i sadece arapçasından okumamız yeterlidir.
  ( ) Kuran-ı Kerim’in manası ile okursak şirk belasına düşmeyiz
  ( ) Kuran-ı Kerim sözlerin en değerlisidir. Onun muhatabı olmak insanı yücelttiği gibi aynı zamanda onu sorumluluk sahibi birey haline getirir.
  ( ) Kuran-ı Kerim (ALLAH) bize, aklımızı kullanmamızı ve okumamızı emreder. Mü’minlerden: Araştırma, deney, gözlem , icat, buluş, keşif, yapmasını ister.
  Cevap:
 • 2) Aşağıda birinci bölümde verilenleri ikinci bölümdeki uygun olanları eşleştiriniz.
  96
  Mahreç
  Sizin en hayırlınız
  15
  Tecvid

  Harflerin çıkış yeridir.
  Harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur’an-ı Kerim’i hatasız okumayı konu edinen ilindir.
  Alak Suresi Kur’an’ın …………….suresidir.
  Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.
  İhfa harfleri………………
  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki boşluk doldurmaları doldurunuz
  1.)Peltek harfler …………………tanedir.
  2.)" Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı …………………….ve öğreteninizdir.ʺ
  3.)………………………..Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre ve güzel bir şekilde okumasını sağlayan ilim dalıdır
  4.)Esre………………….sesi verir.
  5.)Kur’an’ın ilk emri…………………..
  6.)Arap alfabesinde…………………….harf bulunmaktadır.
  Cevap:
 • 4) Aşağıda okunuşları verilen Kur’an harflerinin Arapça yazılışlarını yazınız.
  LAM:
  SİN:
  BE:
  ŞIN:
  Cevap:
 • 5) Aşağıda verilen kelimeleri Türkçe okunuşlarını altlarına yazınız.
  تِلْكَ
  لَهُ
  اِنْ
  بَعْدِ
  كُتِبَ
  عَبْدُهُ
  اَنْتَ
  اَشْهَدُ
  Cevap:
 • 6) ’Kur’an’ı güzel bir şekilde (tertilile ) (ağır ağır, tane tane , anlayarak ve hissederek) oku’’ ayetinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A)Kur’an’ı anlayarak okumalıyız.
  B)Kur’an’ı ezbere okumalıyız.
  C)Kur’an’ı hissederek okumalıyız.
  D)Kur’an’ı tane tane okumalıyız.
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanı “D”,
  yanlış olanı “Y” ile işaretleyiniz.

  (…) Harf-i med, uzatma harfi demektir
  (…) Med harfinden sonra hemze gelir ve hemze ile med harfi aynı kelimede bulunursa medd-i muttasıl olur.
  (…) Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okuma kurallarını içeren ilme tecvid denir.
  (…) Medd-i tabii 1 ile 4 elif miktarı arasında uzun okunur.
  (…) Zamir “he”si (ه) üstünlü olduğunda 1 elif uzun okunur
  (…) Medd-i muttasıl en fazla 1 elif miktarı uzun okunur
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki kelimelerde hangi tecvid kuralı olduğunu karşılarına yazın
  اٰيَةٍ:
  سَوَٓاء:
  لَهُ:
  هَاتُو:
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki verilen kavramların tanımlarını verilen boşluklara yazınız
  Med :

  Asar :

  Çeker :
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız
  ( ) Şeddeli olan harflerin birincisi her zaman cezimlidir.
  ( ) Üzerinde âsâr işareti ( ') bulunan harften sonra med harflerinden gizli bir elif ( ا ) vardır.
  ( ) Bir elif miktarı işaret parmağını kaldırıp indirinceye kadar geçen süredir.
  ( ) Hu zamirinden önce cezim varsa zamir uzatılır.
  ( ) Hem durulduğunda hem de geçildiğinde var olan sukuna lazimi sukun denir.
  ( ) Med sebebi (sebeb-i med) ; ا و ي olarak 3’e ayrılır.
  ( ) Uzatılan zamirden sonra gizli bir vav veya gizli bir ya harfi vardır.
  ( ) Durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde yok olan sukuna arizi sukun denir.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder