Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki alanların hangisinde güneş enerjisi kullanılmaz?
  A) Uydu ve uzay teknolojisinde
  B) Trafik lambalarında
  C) Sokak ve cadde aydınlatması için.
  D) Araçlara yakıt sağlamak için
  Cevap: D
 • 2)

  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en büyüktür?

  A) Dünya
  B) Evren
  C) Uzay
  D) Güneş
  Cevap: B
 • 3) Bir bezelye hücresi için;
  I. Köşeli görünüme sahiptir.
  II. Sentrozom vardır.
  III. Kloroplast bulundurur
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hayvan hücreleri için doğru değildir?
  A) Hücre duvarı bulunmaz.
  B) Sentrozom görülmez
  C) Çok sayıda koful vardır.
  D) Kloroplast bulunmaz.
  Cevap: B
 • 5)

  Günlük hayatımızda gördüğümüz ve kullandığımız katı, sıvı ve gaz maddelerin büyük bir kısmını karışımlar oluşturur.

  Buna göre karışımlarla ilgili olarak;
  I. Kimyasal özellikler değişir.
  II. En az iki maddeden oluşur.
  III. Saf madde değildirler
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 6)

  Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmadığı karışımlara heterojen karışımlar denir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımdır?

  A) Ayran
  B) Maden suyu
  C) Serum
  D) Kolonya
  Cevap: A
 • 7) Çözeltilerle ilgili olarak;
  I. Hetorojen karışımlardır.
  II. Katı, sıvı veya gaz olarak isimlendirilirler.
  III. Çözen ve çözüdüden oluşur.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 8)
  I. Taneciğin boyutu
  II. Sıcaklık
  III. Karıştırma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çözünme hızını etkiler?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9)


  Yukarıda verilen şekildeki karışımla ilgili olarak;

  I. Çözeltidir

  II. Buharlaştırma yöntemi ile ayrışabilir.

  III. Homojen karışımdır.

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10)

  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çözeltiye (homojen karışıma) örnektir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 11)
  I. Tatlı su elde etmede
  II. Isınmada
  III. Elektrik enerjisi elde etmede
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri güneş enerjisi ile elde edilebilinir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 12) Çukur aynalarla ilgili olarak;
  I. Işığı bir noktaya toplar
  II. Görüş alanı oldukça geniştir.
  III. Cisimleri büyüterek gösterir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi çukur ayanların kullanım alanlarından biri değildir?
  A) Teleskoplar
  B) Projeksiyon cihazları
  C) Mikroskop
  D) Makyaj aynaları
  Cevap: B
 • 14)

  Yukarıda verilen görüntü hangi tür ayna ile oluşmuştur?

  A) Düz ayna
  B) Tümsek ayna 
  C) Çukur ayna
  D) Ters ayna
  Cevap: A
 • 15)

  Yukarıda verilen görüntüde ayna nesneleri gerçek boyutundan küçük olarak göstermektedir.

  Buna göre bu ayna türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düz ayna
  B) Tümsek ayna 
  C) Çukur ayna
  D) Ters ayna
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder