...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aile içinde tüm işleri annenin yapması nasıl karşılanır?
  A)Adil değildir
  B)Adil bir uygulamadır
  C)Annenin görevidir
  D) Ev işini en iyi anne bilir.
  Cevap: A
 • 2)
  I. Haklarımız sıırlıdır.
  II. Problemlerimizi uzlaşı ile çözmeliyiz.
  III. İnsan kendine, topluma ve çevreye karşı sorumludur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3)
  I. Haklarımız devlet tarafından korunmaktadır.
  II. Bazı hakları doğuştan kazanıldığı gibi bazıları da sonradan kazanılır.
  III. Hakkımızı savunurken adaletli olmalıyız.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)
  I. Okul temsilciğine aday olma
  II. Okula gitmek
  III. Yazın tatile gitmek
  Aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir?
  A) Eğitim hakkı
  B) Seyehat hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Seçilme hakkı
  Cevap: C
 • 5)

  Günlük hayatta bir problemle karşılaştığımızda ilk olarak problemi ........................ ile çözmeye çalışmalıyız.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) uzlaşı
  B) kavga
  C) misilleme
  D) şikayet
  Cevap: A
 • 6) Muharrem on yaşında bir öğrencidir. Buna göre;
  I. Hafta sonları bir işte çalışmak
  II. Yemek masasının kurulmasında yardımcı olmak
  III. Kardeşinin ödevlerini yapmasında yardımcı olmak
  verilenlenlerden hangisi veya hangileri Muherrem'in görevleri arasında gösterilebilir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 7)
  I. Yaşama hakkı
  II. Sağlık hakkı
  III. Seyehat hakkı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hiç bir şekilde engellenemez?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 8) Adaketin sağlandığı bir toplumda;
  I. Huzur
  II. Dayanışma
  III. Çıkarcılık
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 9) Uzlaşı ile;
  I. Güven
  II. Saygı
  III. Dayanışma
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri artar?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10)

  Yasaların önünde dil, din ve ırk farketmeksizin herkesin eşit olması daha çok hangisi ile ilgiildir?

  A) Uzlaşı
  B) Adalet
  C) Saygı
  D) Sorumluluk
  Cevap: B
 • 11)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi adil değildir?

  A) Sınıfta sadece erkeklere ders anlatmak
  B) Aynı işte çalışanların hepsinin aynı maaşı alması
  C) Evde iş bölümünde tüm kardeşlerin iş alması
  D) Tüm öğretmenlere saygılı davranma
  Cevap:

  A

 • 12)
  I. Sabah arkadaşlarımıza günaydın demek
  II. Yemek yerken sesli yememek
  III. Okula okul forması ile gelmek
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yazılı olamayan kurallar arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap:

  A

 • 13)

  Aşağıda verilen durumların hangisinde uzlaşı gözlemlenemez?

  A) Hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
  B) Kişisel bakımlarımızı yaparken
  C) Sınıf başkanını seçerken
  D) Arkadaşımızla tartışırken
  Cevap:

  A

 • 14)

  Mertcan bahçede gezerken iki arkadaşının kavga ettiğini görmüş ve arkadaşarını uzlaştırmak istemiştir.

  Buna göre Mertcan'ın arkadaşları aşağıda verilenlerden hangisini yapmamalıdır?

  A) Bir birlerinin sözünü kesmemelidir.
  B) Bir birlerini saygıyla dinlemelidir.
  C) Bir birlerine sözlü olarak sataşmalıdır.
  D) Bir birlerine empati kurmalıdır
  Cevap:

  A

 • 15)

  Hande arkadaşları ile konuşurken arkadaşlarına babasının Rize'den yazlık aldığını söylemiştir.

  Buna göre Hande'nin babası hangi hakkını kullanımıştır?

  A) Seyehat hakkı
  B) Mülkiyet hakkı
  C) Sağlık hakkı
  D) Seçme hakkı
  Cevap:

  A

 • 16)

  Temel haklara sahip olmak için ................................... şarttır. Temel haklar yasalar ve kanunlarla güvence altına alınmaktadır.

  Yukarıda verien boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) insan
  B) çocuk
  C) yetişkin
  D) adil
  Cevap:

  A

 • 17)

  Uzlaşmanın temelinde ............................ vardır.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

  A) empati
  B) intikam
  C) saygı
  D) anlayış
  Cevap: B
 • 18)

  Kişinin istediği kişilerle telefon, internet veya mektup aracılığıyla iletişime geçme hakkıdır.

  Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi içindir?

  A) Eğitim hakkı
  B) Seçme ve Seçilme hakkı
  C) Haberleşme hakkı
  D) Yerleşme hakkı
  Cevap: B
 • 19)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangili uzlaşı sürecinde kullanılabilecek ifadelerden biridir?

  A) Seni anlıyorum.
  B) Bu senin suçun.
  C) Senden nefret ediyorum 
  D) Sen oyun oynamayı beceremiyorsun
  Cevap: B
 • 20)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kadın ve erkek eşitliği için doğru değildir?

  A) Kadınlar erkekler gibi asker olabilir.
  B) Erkekler ev işleri yapmamalıdır.
  C) Erkek ve kadınlar aynı şartlarda çalışabilirler.
  D) Kadınlar erkeklerden, erkekler de kadınlardan üstün değildir.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder