...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)

  Yer şekillerinin yükseltisinin belirlenmesi ve profillerinin çıkarılması için yalnızca bu haritalardan yararlanılır.

  Yukarıda açıklaması verilen harita türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Siyasi harita
  B) Fiziki harita
  C) İzohips haritası
  D) Topografya haritaları
  E) Jeoloji haritaları
  Cevap: B
 • 2) Büyük ölçekli haritalarla ilgili olarak;
  I. Ölçeğin sayı değeri büyüktür.
  II. Ölçeğin küçültme oranı azdır.
  III. Ayrıntılı olduğu için günlük hayatta kullanışlıdır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 3)
  I. Coğrafi koordinatlar,
  II. Ölçek
  III. İki nokta arası gerçek uzaklık 
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri farklı ölçekte çizilen haritalar için daima aynıdır?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)

  Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalara ......................... haritalar denir..

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) jermofolojik
  B) izoterm
  C) hidrografya
  D) siyasi
  E) fiziki
  Cevap: A
 • 5)

  İzohips haritalarla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Kapalı eğriler şeklinde iç içe çizilir
  B) Aynı eş yükselti eğrisi üzerindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır.
  C) Eğriler arasındaki yükselti farkı haritanın tamamında aynıdır.
  D) Birbirini çevrelemeyen komşu iki eş yükselti eğrisinin ve akarsuyun her iki tarafındaki eğrinin yükseltisi farklıdır.
  E) Deniz seviyesinden geçen eğriye kıyı çizgisi denir
  Cevap: D
 • 6)

  Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği veya birbirine çok yaklaştığı yerlerde eğim fazla olduğunda aşağıda verilenlerden hangisi daha az görülür?

  A) Akarsuyun akış hızı
  B) Akarsuyun aşındırma gücü 
  C) Tarıma uygun arazi 
  D) Akarsuyun içinde taşıdığı materyal boyutu
  E) Akarsuyun hidroelektrik potansiyeli
  Cevap: C
 • 7)

  İzohips haritalarda İç içe kapalı halkalar şeklinde çizilen eğriler ..................... gösterir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) tepeleri
  B) vadileri
  C) akarsuları
  D) gölleri
  E) yerleşim yerlerini
  Cevap: A
 • 8)

  Şekilde verilen izohips haritasında ok ile gösterilen yere ne denir?

  A) Vadi
  B) Tepe
  C) Haliç
  D) Çanak
  E) Delta
  Cevap: E
 • 9) Troposferle ilgili olarak;
  I. Atmosferin yere temas eden en alt katmanıdır.
  II. Atmosferin en önemli katmanıdır
  III. Bilinen bütün meteorolojik olaylar bu katmanda meydana gelir
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 10)

  Küçük boyutlu gök taşları bu katmanda sürtünmenin etkisiyle buharlaşarak kaybolur. Ozonosfer ve Kemosfer olarak iki kısımdan oluşmaktadır.

  Yukarıda açıklaması verilen atmosfer katmanı hangisidir?

  A) Termosfer
  B) Mesozfer
  C) Stratosfer
  D) Ekzosfer
  E) Trapofer
  Cevap: B
 • 11)

  * Atmosferin en üst katıdır.

  * Yapay uydular bu katmanda bulunurlar

  * Yerçekimi çok düşüktür ve gazlar çok seyrektir.

  Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisidir?

  A) Termosfer
  B) Mesozfer
  C) Stratosfer
  D) Ekzosfer
  E) Trapofer
  Cevap: D
 • 12) Basınçla ilgili olarak;
  I. Atmosferi oluşturan gazların yeryüzüne yaptığı etkiye denir.
  II. Basıncın değeri milibar (mb) denilen birimle belirtilir
  III. Basınca sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan iç içe kapalı eğrilere izobar denir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 13)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Yükseldikçe basınç artar.
  B) Yerçekimi ile basınç arasında doğru orantı vardır.
  C) Hava hareketlerine bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine de dinamik basınç merkezleri denir.
  D) 1013 milibardan daha yüksek olan basınçlara yüksek basınç denir. 
  E) Alçak basıncın görüldüğü yerlerde yükselici hava hareketleri vardır.
  Cevap: A
 • 14)

  Ekvatoral bölge üzerinde bütün Dünya’yı kuşatan sürekli bir alçak basınç alanı uzanır. Bunun nedeni buraların devamlı ................................ Bu basınç kuşağı kışın güneye, yazın da kuzeye doğru genişler.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) soğumasıdır
  B) ısınmasıdır
  C) iklim değişmesidir
  D) rüzgarlı olmasıdır
  E) yağışlı olmasıdır
  Cevap: B
 • 15)


  I. Sürtünme
  II. Basınç farkı
  III. Dünya'nın dönme hızı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri rüzgarın hızını etkiler?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 16)

  Alize rüzgarları için;
  I. Başlangıçta soğuk ve nemlidirler.
  II. Tropikal kuşaktaki karaların doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar.
  III. Sıcak okyanus akıntılarının oluşumuna neden olurlar.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız III 
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: C
 • 17)

  30° enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından, 60° enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgârlardır.

  Yukarıda açıklaması verilen rüzgar tipi hangisidir?

  A) Alize rüzgarları
  B) Doğu rüzgarlar
  C) Kutup rüzgarları 
  D) Batı rüzgarları
  E) Musonlar
  Cevap: D
 • 18)

  ....................... deniz ve okyanuslardan kaynaklandıkları için bol nem taşırlar. Bundan dolayı etkili oldukları yerlere bol yağış bırakırlar.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Kış musonları
  B) Yaz musonları
  C) Vadi ve dağ meltemleri
  D) Hamsin
  E) Sirokko
  Cevap: B
 • 19)

  Kuzey Afrika’da, Büyük Sahra Çölü’nden sıcak ve kuru olarak Akdeniz’e doğru esen rüzgârdır.Fas, Tunus ve Cezayir’de etkisi belirgindir. Akdeniz’i geçerken nem kazanır. İspanya, Fransa ve İtalya’nın güney kıyılarına yağış bırakır.

  Yukarıda açıklaması verilen rüzgar hangisidir?

  A) Kış musonları
  B) Yaz musonları
  C) Vadi ve dağ meltemleri
  D) Hamsin
  E) Sirokko
  Cevap: E
 • 20)

  Kutup rüzgarları ile ilgili olarak;
  I. Soğuk ve kuru oldukları için, etkili oldukları alanlarda sıcaklığı azaltarak kar yağışlarına neden olurlar.
  II. Soğuk okyanus akıntılarının oluşumuna neden olurlar.
  III. Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarına bol yağış bırakırlar.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder