...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Akika kurbanı kesmiştir.
  II. İlk gıda olarak çocuğun ağzına hurma sürmüştür.
  III. Şükür namazı kılmıştır.
  Peygamber efendimiz (s.a.v) torunları olduğu zaman yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini yapmıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 2)

  Peygamber efendimizin yaşadığı dönemi isimlendirirken ............................ kullanırız. Çünkü peygamberimiz bu yıllarda varlığıyla dünyayı rahmet, huzur ve mutluluk getirmiştir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Hüzü yılı
  B) Asr-ı Saadet
  C) İsra
  D) Boykot yılları
  Cevap: B
 • 3)
  I. Yahudiler dinlerini serbestçe yaşayabilecek
  II. Yahudiler ile müslümanlar arasındaki problemler peygamberimiz tarafından çözülecek.
  III. Medine'ye karşı yapılan bir saldırıda müslümanlar ve yahudiler beraber Medine'yi savunacak.
  Yukarıda verilen ifadelerden  hangisi veya hangileri Medine Sözleşmesi için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)

  Kuranda bulunan bazı ayetlerin anlamı kapalı veya mecazi anlam içermektedir. Bu ayetlere ............................ ayetler denmektedir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) müteşabih
  B) muhkem
  C) mahir
  D) mehiyet
  Cevap: A
 • 5)
  I. Peygamberimiz (s.a.v.) bilmediği konularda susmuş, o konuyla ilgili vahyin gelmesini beklemiştir.
  II. Peygamberimizin yaptırdığı ilk mescit Kuba Mescidi’dir.
  III. Dinimiz karıncanın bile incitilmesine izin vermemiştir.
  Yukarıda ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6)
  I. Çobanlık
  II. Ticaret
  III. Tarım
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamberimizin yaptığı meslekler arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 7)

  "Kim bizi aldatırsa o bizden değildir."

  Yukarıda verilen hadis ile ilgili olarak;

  I. Peygamberimiz müminler adaletli olmasını istemiştir.

  II. Müminlerin kul hakkına dikkat etmelerini istemiştir.

  III. Müminler ölçüyü ve tartıyı iyi bilmelerini istemiştir.

  verilenlerden hangisine veya hangilerine uşalılabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8)

  Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin Kuranda verilen görevlerinden biri değildir?

  A) Temsil
  B) Tezkiye
  C) Terase
  D) Temsil
  Cevap: C
 • 9)

  Peygamberilerin her sözünde doğru olması, şaka amaçlı bile olsa yalan söylmemesi özelliğidir.

  Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Emanet
  B) İsmet
  C) Sıdk
  D) Fetanet
  Cevap: C
 • 10)

  Allah gönderdiği peygamberleri zeki ve akıllı yaratmıştır. Böylece peygamberler Allah'ın kitabını ve dinini anlatırken daha ikna edici olmuşlardır.

  Yukarıda verilen açıklamda peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

  A) Tebliğ
  B) İsmet
  C) Sıdk
  D) Fetanet
  Cevap: D
 • 11)

  “Ben nefsimi temize çıkarmam; nefis her türlü fenalığı ister; ancak Rabbimin merhametine sığınırım da o beni korur.” (Yusuf, 12/53)

  Yukarıda verilen ayet daha çok hangisi ile ilgillidir?

  A) Tebliğ
  B) İsmet
  C) Sıdk
  D) Fetanet
  Cevap: B
 • 12)

  Boykot yılları sonrasında peygamberimizin çok sevdidği amcası ve eşi bu sene içerisinde vefat etmiştir. Bu olay peygamberimizi derinden sarsmıştır.

  Yukarıda açıklaması verilen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hüzün yılı
  B) Asr-ı saadet
  C) Miraç olayı
  D) Fil vakası
  Cevap: A
 • 13) Peygamberimiz;
  I. Herzaman hakkı söylemiştir.
  II. Konuşurken açık ve sade konuşmuştur.
  III. Anlamayan insanlara dini fazla anlatmamıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 14)


  I. Allah Teala ile elçisi arasında bir çeşit gizli ve süratli haberleşmedir
  II. Peygamberlik ve vahiy birbirinden ayrılmayan iki kavramdır.
  III. Vahyin nasıl gerçekleştiğini sadece onu yaşayan peygamber bilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15)

  Yüce Allah'ın, peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olaylara ........................ denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) sihir
  B) büyü
  C) mücize
  D) hikmet
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder