Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi GAP( Güneydoğu Anadolu Projesi) ile bölge ve ülke ekonomisine sağlanan faydalardan biri değildir?
  A) Bölge pamuk üretiminde ülkemizde ilk sıraya çıkmıştır.
  B) Dokuma-Tekstil sanayi gelişmeye başlamıştır.
  C) Madencilik bakımından önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  D) Bölge halkının yaşam kalitesi ve gelir düzeyi artmıştır.
  Cevap: C
 • 2)


  I. Bir toplumun meydana getirdiği maddi ve manevi değerler bütününe kültür denir.
  II. Kültür, ülkeden ülkeye değişebileceği bir ülke içinde bölgeden bölgeye hatta yöreden yöreye de değişebilir.
  III. Türkiye’nin kültürel yapısı, tarihinin derinliklerinden gelen çok zengin ve çeşitli kültürlerin birikiminden oluşmuştur.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3) Halk oyunları ile ilgili olarak;
  I. Halk oyunları doğadan, sosyal olaylardan günlük yaşamdan konularını alır.
  II. Halk oyunları dayanışmayı, paylaşmayı öğretir
  III. Ülkemizin tüm bölgelerinde aynı tip halk oyunları gözlemlenir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 4)

  Aşağıda verilen milli bayramlardan hangisini tüm ülke olarak kutlamayız?

  A) 23 Nisan
  B) 19 Mayıs
  C) 30 Ağustos
  D) 17 Şubat
  Cevap: D
 • 5)
  I. Karasal iklim
  II. Karadeniz iklimi
  III. Ekvator iklimi
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri ülkemizde görülen iklim türleri arasındadır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ülkemizde görülen iklim çeşitliliğinin sebeplerindne biri olamaz?
  A) Yükselti
  B) Yer yüzü şekilleri
  C) Yer altı kaynakları
  D) Dağların uzanış biçimleri
  Cevap: C
 • 7) Akdeniz iklimi için;
  I. Maki ve kızılçam bitki örtüsü görülür
  II. Kışları soğuk ve kar yağışlıdır
  III. Yazları sıcak ve kuraktır
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
 • 8)

  Denize yakın yerlerde oluşan ovalara kıyı ovaları denir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kıyı ovadır?

  A) Bafra ovası
  B) Eskişehir ovası
  C) Bursa ovası
  D) Mala ovası
  Cevap: A
 • 9)
  I. Bozok
  II. Uzunyayla
  III. Taşeli
  Yukarıda verilen platolardan hangisi veya hangileri İç Anadolu bölgesinde bulunur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 10)

  Aşağıda verilen akarsulardan hangisi yudurmuzda doğup yurt dışında denize dökülen akarsulardandır?

  A) Kızılırmak
  B) Sakarya
  C) Dicle
  D) Seyhan
  Cevap: C
 • 11)
  I. Atatürk
  II. Keban
  III. Karakaya
  Yukarıda verilen barajlardan hangisi veya hangileri Fırat nehri üzerinde kurulmuştur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 12)
  I. Kıyı bölgelerde
  II. Sanayi merkezlerinde
  III. Madenciliğin geliştiği bölgelerde
  Yukarıda verilen yerlerden hangisinde veya hangilerinde nufüs yoğunluğu fazladır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13)

  Toprağın verimli tabakasının su ve rüzgarın etkisiyle taşınmasına erezyon denir.

  Buna göre erezyonu engellemek veya etkilerini azaltmak için;
  I. Teraslama yapılmamalıdır.
  II. Akarsular üzerine baraj yapılmalıdır.
  III. Arazi enine sürülmelidir
  verilenlerden hangisi veya hangileri yapılmalıdır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 14)


  I. Evlerin zemini sağlam olamlıdır.
  II. Evler çok katlı olmamalıdır.
  III. Evlerin yapısında yuvarlak taş bulunmamalıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri depremin etkilerini en aza indirmek için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 15)

  Dağlık alanlarda ulaşıma olanak sağlayan yerlere geçit denmektedir. 

  Buna göre;
  I. Gülek geçidi
  II. Kalkanlı geçidi
  III. Satravul geçidi
  verilenlerden hangisi veya hangileri Akdeniz bölgesine ait geçitlerdendir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder