...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Peygamberimizin Hayatı 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Farz ne demektir?
  A) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaptığı güzel davranışlar
  B) Günlük hayatta sergilediğimiz güzel davranışlar
  C) Dinimizce yapılması yasaklanan iş ve davranışlar
  D) Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak emrettiği işler
  Cevap: D
 • 2) Ehli Beyt ile ilgili olarak;
  I. Peygamber efendimizin arkadaşlarına denir.
  II. Peygamberimizin ailesine denir.
  III. Peygamberimizin sahabelerine denir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 3)
  I. Hz. Hasan
  II. Hz. Zeyd
  III. Hz. Fatıma
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ehl-i beytdendir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4)

  “Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arab’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arab’a; kızılın siyaha, siyahın kızıla takva dışında bir üstünlüğü yoktur.”

  Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak;
  I. Peygamberimiz ırkçılığı yasaklamıştır.
  II. Peygamberimiz Allah katında herkesin eşit olduğunu vurgulamıştır.
  III. Peygamberimiz Allah'a ibadetin çok önemli olduğunu vurgulamıştır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 5)

  “............................ ilişkisini kesen cennete giremez.” 

  Yukarıda verilen hadiste boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) Akraba
  B) Arkadaş
  C) Komşu 
  D) İlim
  Cevap: A
 • 6)

  “Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden .......................... olduğu kimsedir.”

  Yukarıda verilen hadiste boşluğu hangisi getirilmelidir?

  A) haberdar
  B) emin
  C) yardımcı 
  D) farkında
  Cevap: B
 • 7)

  “Kimin üç tane kız çocuğu olur ve onların edebiyle, terbiyesiyle ilgilenir; onları sevgiyle büyütür ve onlara güzel davranırsa o kişi için cennet vardır.”

  Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak;

  I. Kız çocukları erkek çocuklardan daha önemlidir.
  II. Kız çocuklarını sevgiyle büyütmek cennet vaad etmektedir.
  III. Peygamberimiz kız çocuklarına değer verilmesini belirtmiştir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 8)

  Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalâlete düşmezsiniz

  Yukarıda verilen hadise göre peygamberimiz bizlere hangi iki emaneti bırakmıştır?

  A) İlim ve irfan
  B) Sünnet ve farz
  C) Kuran-ı Kerim ve sünnet
  D) Ahlak ve iffet
  Cevap: C
 • 9)

  Takva sahibi bir kişi için;
  I. Allah'a hakkıyla kulluk eder
  II. Alış verişte hile yapmaz.
  III. Müslüman olarak sahip olduğu sorumlulukları hakkıyla yerine getirir.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 10)

  Aşağıda verilen hadislerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

  A) "Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı bırakacak sandım."
  B) "Sizden biri kendisi için istediğini din kardeşi için -yahut komşusu için- istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz."
  C) Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin!
  D) Çorba pişirdiğinde suyunu fazla koy, sonra komşularının haline bak da uygun bir şekilde kendilerine ondan ikram et.
  Cevap: C
 • 11)
  I. Peygamberimizin ilk eşi Hz. Ayşe'dir.
  II. Peygamberimizin Hz. Hatice'den altı tane çocuğu olmuştur.
  III. Hz. Fatıma hariç peygamberimizin tüm çocukları peygamberimizden sonra vefat etmiştir.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 12)
  I. Dünyada kurulu bir sistem vardır.
  II. Dünyadaki sistem Allah tarafından kurulmuştur.
  III. Dünyadaki sistemi insanlar bozmaktadır.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13)

  Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakları en güzel olanlarıdır. Sizin en hayırlınız da hanımlarınıza karşı en iyi davrananınızdır.

  Yukarıda verilen hadisle ilgili olarak hangi sonuç çıkarılamaz?

  A) Ahlakı güzel olan kişiler iman bakımından olgundur.
  B) Eşine iyi davranan kişiler Allah tarafından sevilir.
  C) Müminler beş vakit namazını aksatmadan kılmalıdırlar.
  D) Ahlakı güzel kişiler hanımlarına şefkatle davranırlar.
  Cevap: C
 • 14)

  Allah Tealâ rahmetini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuzunu kendi yanında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine ................................ ederler. Hatta kısrak (emzirirken) yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

  Yukarıda verilen hadiste boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) imtina
  B) merhamet
  C) yardım
  D) övgü
  Cevap: B
 • 15)

  Yönetim işi ehil olmayan kimselere verildiği zaman ........................ bekle.

  Yukarıda verilen hadiste boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) kıyameti
  B) beni
  C) Allah'ın yardımını
  D) sonucu
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder