...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Basit bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Anahtar açıkken lamba yanar.
  B) Devreye güç kaynağı olarak pil kullanılır.
  C) Devrede bağlantılar kablolarla olur.
  D) Devrede pillerin kutupları + ve - olarak ayarlanmalıdır.
  Cevap: A
 • 2) Sıvı haldeki maddelerle ilgili olarak;
  I. Belirli bir şekle sahip değildir.
  II. Kabın şeklini alırlar.
  III. Akışkandırlar
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3) Maddenin gaz hali için;
  I. Belirli bir şekle sahip değildir.
  II. Konulduğu kabın her tarafını doldurur.
  III. Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri aynı kalır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 4) Katı maddeler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Belirli bir şekle sahiptir.
  B) Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri aynı kalır.
  C) Herhangi bir etki sonucu şekillerinde değişiklik olabilir. 
  D) Elle tutulup, gözle görülmez
  Cevap: D
 • 5)

  Suda çözünmeyen özellikle suda batan katı maddeleri ayırmak için .................. yöntemi kullanılır.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) süzme
  B) suda yüzdürme
  C) eleme
  D) mıknatıs ile ayırma
  Cevap: D
 • 6)

  Birbiri içine karışmayan, tane büyüklükleri farklı katı-katı karışımları ........................... yöntemi kullanılır.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) eleme
  B) buharlaştırma
  C) savurma
  D) mıknatıs ile ayırma
  Cevap: D
 • 7)
  I. Birden fazla saf maddenin birleşmesiyle oluşur.
  II. Yalnız kendi özelliğini taşır
  III. Basit ayırma teknikleriyle kendini oluşturan maddelere ayrılabilir. 
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri karışımlar için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8)
  I. Yapısında aynı madde bulunur.
  II. Saf maddeye kendinden başka madde katılmamıştır.
  III. Saf maddeye kendinden başka madde katılmamıştır.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri saf maddeler için doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 9)

  Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılıp dağılması olayına .......................... denir.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) saf madde
  B) karışım
  C) çözelti
  D) element
  Cevap: D
 • 10)

  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir çözeltidir?

  A) Kolonya
  B) Gazoz
  C) Sirke-su
  D) Vişne suyu
  Cevap: D
 • 11)

  Aşağıda verilen ifadelerden hangisi çözeltiler için doğru değildir?

  A) Saf madde değildir.
  B) Çözeltiler de bir karışımdır.
  C) Çözeltiyi oluşturan maddeler özelliklerini kaybeder.
  D)  Maddeler sıcak suda daha kolay çözünür.
  Cevap: D
 • 12)

  Sıvı maddelerin hacmini ölçmek için ............................ kullanırız.

  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) Cetvel
  B) Termometre
  C) Steteskop
  D) Dereceli silindir
  Cevap: D
 • 13)
  I. Ampül
  II. Ateş böceği
  III. Ayna
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri ışık kaynağıdır?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 14) Mıknatıslarla ilgili olarak;
  I. Zıt kutupları birbirini iter 
  II. Temas gerektiren kuvvet uygularlar.
  III. Kırıldığında özelliğini kaybetmez
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
 • 15)
  I. Televizyon
  II. Kaya
  III. Fil
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri cisimdir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder